În baza prevederilor art.57,alin.( 2^1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, mai jos regăsiți indicatorii privind execuția bugetului local al anului 2021, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul Ministerul Administraţiei și Internelor/Ministerul Finanţelor Publice nr.244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

2023

2022

Close Search Window