În baza prevederilor art.57,alin.( 2^1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, mai jos regăsiți indicatorii privind execuția bugetului local al anului 2021, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul M.A.I. si M.F.P. nr.244/2651 /2010

2022

2021

Close Search Window