CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Demnitari:

Preşedinte - Emil Radu Moldovan : 0263/213657, int.110

Vicepreşedinte - Camelia Tabără : 0263/213657, int.113

Vicepreşedinte - Tiberiu-Ciprian Kecskés-Simionca : 0263/213657, int.112

Administrator public :

Florin Grigore Moldovan : 0263/213657, int.149

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud:

Secretar general al judeţului - Alexandrina-Crina Borș : 0263/213657, int.107

Direcția economică:
Director executiv - Duța-Rafila Parasca: 0263/213657, int.123

Direcția juridică, administrație locală :
Director executiv - Elena Butta: 0263/213657, int.111

Direcția investiții, drumuri județene :
Director executiv - Ciprian Ceclan-Oprea : 0263/213657, int.125

Arhitect șef :
Cristina-Annamaria Kerekes : 0263/213657, int.103

Serviciul buget, monitorizare investiții :
Șef serviciu - Daniela-Florina Bugnar : 0263/213657, int.121

Serviciul financiar contabilitate : 0263/213657, int.119
Șef serviciu - Susana-Savestița Țigăuan

Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean :
Șef serviciu - Paul-Ioan Borgovan : 0263/213657, int.109

Serviciul managementul investițiilor publice :
Șef serviciu - Veronica Hasnăş : 0263/213657, int.102

Serviciul administrare drumuri județene :
Șef serviciu - Poienar Victor: 0263/213657, int.115

Serviciul Public Județean Salvamont Bistrița-Năsăud :
Șef serviciu - Mircea Baciu

Biroul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu :
Șef birou - Gabriela-Adriana Ceuca : 0263/213657, int.204

Biroul relații publice, IT :
Șef birou - Ana Jurje : 0263/213657, int.160

Biroul mediu, transport județean :
Șef birou - Luminiţa Borşa : 0263/213657, int.157

Biroul achiziţii publice, contracte :
Șef birou - Elisabeta Ungureanu : 0263/213657, int.118

Close Search Window