Taxa în cuantum de:
- 114  lei în cazul persoanelor fizice;
- 228  lei în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice autorizate.
Se va achita anterior ridicării autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului județean:
- prin virament cu Ordin de plată în contul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud - cont RO89TREZ10121160250XXXXX, Cod fiscal 4347550 deschis la Trezoreria Bistriţa
- în numerar la casieria Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Close Search Window