V. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul managementul investiţiilor publice, Direcţia investiţii, drumuri judeţene


1. Legea nr.50/1991, republicată privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind autorizarea lucrărilor de construcţii.
2. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind calitatea în construcţii.
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investitiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind măsurile de sprijin din partea statului, pentru o dezvoltare durabilă a României, prin stimularea unor categorii de investiţii.
4. Ordonanţa Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- cu tematica: Reglementări privind măsurile fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică.
5. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
- cu tematica: Reglementări privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
6. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
- cu tematica: Reglementări privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.
7. Hotărârea Guvernului nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind recepţia construcţiilor.
8. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
9. Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind aplicarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
10. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.89/2021.
- cu tematica: Reglementări privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Close Search Window