• Link-uri
 • E-Guvernare
 • Căutare
 • Hartă site
 • Guvernul României
 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
 • Direcţia Generală de Paşapoarte
 • Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
 • Secretariatul General al Guvernului
 • Prefectura Bistriţa-Năsăud
 • Vizitează Bistriţa-Năsăud
 • Inspectoratul de poliţie
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
 • Spitalul Judeţean de Urgenţă
 • Management integrat al deşeurilor
 • Registrul Agricol - Proiect 1
 • Registrul Agricol - Proiect 2
 • Telefoane utile locale
 • CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență
 • Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
 • ATOP
 • Informații de interes public
 • Salvamont
 • Primării
 • Finanțări
 • Finanțări
 • Finanțări nerambursabile Legea 350/2005
 • 2020
 • Ghidurile privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistrița-Năsăud
 • Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020
 • 2019
 • Hotărârea nr.51 din 30.05.2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2021
 • Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021
 • Ghidurile privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistrița-Năsăud
 • 2022
 • Ghidurile privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistrița-Năsăud
 • Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022
 • 2023
 • Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2023
 • Ghidurile privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023
 • 2024
 • Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2024
 • Ghidurile privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistrița-Năsăud pe anul 2024
 • Finantari programe sportive
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Servicii electronice pentru cetățeni
 • Proiecte
 • Proiecte în implementare
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud - Cod SIPOCA 1193/ MySMYS2014+ 155019
 • Conștientizare, formare, responsabilizare pentru prevenirea corupției, cod SIPOCA 1119, cod MySMIS 152142, finanțat prin POCA 2014-2020
 • Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud, Cod proiect: C10-I4-118
 • Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud
 • Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național, cod C11-PI1-15
 • Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud - COD SMIS 2014+158205
 • O școală modernă - șansa mea pentru un viitor mai bun - cod F-PNRR-Dotări-2023-3195
 • Transport durabil pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud , cod P_19
 • Proiecte finalizate
 • „IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, Cod SMIS 2014+:102218
 • Anunt achizitie ”Servicii de cazare la hotel” - TIGER PROTECTOR COMPANY SRL
 • Anunt achizitie ”Servicii de cazare la hotel” - BROTAC MEDICAL CENTER SRL
 • Anunt achiziție servicii de cazare la hotel CCSE
 • Anunt achizitie ”Servicii de cazare la hotel” - Fundația Sătean
 • Documente inchiriere Teaca
 • Documente inchiriere Teaca - 102218
 • Documentatie inlocuire partener
 • Anunt selectie partener
 • ANUNȚ privind rezultatul ofertanților calificați după Etapa de calificare
 • Anunț înlocuire IMPACT TEACA
 • Achizitie fise de aptitudini - CCSE - TEACA
 • Redemarare achiziție fișe de aptitudini a partenerului CCSE
 • ANUNȚ ÎNLOCUIRE PARTENER 21.11.2019
 • „IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod SMIS 2014+:102217
 • Achizitie fise aptitudini CCSE Lechinta
 • Anunt achiziție ”Servicii de cazare la hotel pentru personalul propriu și expertii implicați în imp. proiectului” -CCSE SRL
 • Anunt achiziție ”Servicii de cazare la hotel pentru personalul propriu și expertii implicați” -Fundatia SATEAN
 • Anunt achizitie ”Servicii de cazare la hotel” - BROTAC MEDICAL CENTER SRL
 • Anunt achizitie ”Servicii de cazare la hotel” - Fundația Sătean
 • Anunt achizitie ”Servicii de cazare la hotel” - TIGER PROTECTOR COMPANY SRL
 • Anunt achiziție ”Servicii de cazare la hotel” CCSE
 • Anunț de intenție - privind închirierea unui spațiu de aproximativ 130 mp unde se vor desfășura activitățile proiectului
 • ANUNȚ DE INTENȚIE privind închirierea unui spațiu de aproximativ 130 mp unde se vor desfășura activitățile proiectului
 • ANUNȚ înlocuire IMPACT LECHINȚA
 • ANUNȚ ÎNLOCUIRE PARTER 21.11.2019
 • Anunț privind rezultatul ofertanților calificați după Etapa de calificare
 • Anunt selectie partener
 • Documente aferente achiziției privind închirierea unui spațiu de aproximativ 130mp, sediu pentru desfășurarea activitățile
 • Documente inlocuire partener
 • Redemarare achiziție fișe de aptitudini a partenerului CCSE
 • Modernizare DJ172D: Mureşenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibiţa – Colibiţa - Bistriţa Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita Jud. Suceava, Jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 1, Tronson 2 Cod SMIS 2014+:109939
 • Modernizare DJ172D: Mureşenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibiţa – Colibiţa - Bistriţa Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita Jud. Suceava, Jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4 - Cod SMIS 117955
 • Conectarea la reţeaua TEN-T a comunităţilor rurale din Vestul judeţului Bistriţa-Năsăud- Cod SMIS 125120
 • Conectarea la reţeaua TEN-T a comunităţilor rurale din Estul judeţului Bistriţa-Năsăud- Cod SMIS 125121
 • Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului- COD SMIS 125111
 • Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud - Cod SMIS 125108
 • Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud limitrofe DJ172 și DJ173-COD SMIS 125113
 • Reabilitarea și restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, cod SMIS 116578
 • Digitizarea Castelului Teleky - test
 • Turul virtual al castelului Teleky
 • Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr. 26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, cod SMIS 117754
 • Creșterea eficienței energetice a secțiilor externe ale Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa, situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistriţa, Județul Bistriţa-Năsăud, cod SMIS 117755
 • U.P.U. – S.M.U.R.D. – Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare, extindere și dotare - cod SMIS 121312
 • RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cod SIPOCA 667/Cod SMIS 129687
 • Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - proiect 2, cod SMIS 143479 - Reabilitarea castelului Teleki Comlod
 • Creșterea capacității DGASPC Bistrița-Năsăud de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS 140348
 • Creșterea capacității Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS 140347
 • Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reşedinţe de judeţ), regenerare urbană (reşedinţe de judeţ) și infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3d), Cod SMIS 143478
 • Consiliul Județean
  Bistrița-Năsăud

 • Județul Bistrița-Năsăud
 • Scurt istoric
 • Turism si cultura
 • Economie
 • Demografie
 • Cadru natural
 • Descriere instituție
 • Profil administrativ-teritorial
 • Urbanism
 • Legislație
 • Certificate de urbanism
 • Registru certificate de urbanism emise
 • Documente emitere
 • Taxe percepute
 • Formulare
 • Autorizații de construire
 • Documente de emitere
 • Taxe percepute
 • Formulare
 • Registrul autorizații de construire emise
 • Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.36/2021
 • Regulament de organizare si functionare
 • Formulare
 • Registrul avize
 • Taxe percepute
 • Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.35/2021
 • Regulament de organizare și funcționare
 • Formulare
 • Registrul avize
 • Mediu și Transport public județean
 • Transport public județean
 • Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate
 • Mediu
 • Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Bistrița-Năsăud
 • Contracte
 • Regulament de salubrizare
 • Anunțuri și informații
 • Activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală
 • Descriere
 • Anunțuri și informații
 • Servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost
 • Regulamentul serviciului
 • Ordinele de plasare în adăpost
 • Drumuri județene
 • Contracte
 • Modernizare DJ172D lot 2, 3, 4 - COD SMIS nr. NA-NV-BN- 2016-6-6.1-1-345-16.11.2016
 • Legislație
 • Acord prealabil de amplasare și/sau acces în zona drumului județean
 • Documente emitere
 • Taxe percepute
 • Formulare
 • Autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului județean
 • Documente emitere
 • Taxe percepute
 • Formulare
 • Drumuri județene
 • ACASĂ
 • TRANSPARENȚĂ
 • Rapoarte de activitate conform Legii nr.52 privind transparența decizională
 • Proiecte de acte normative aflate în consultare publică
 • Responsabili cu aplicarea Legii 52/2003
 • Formular pentru colectarea de propuneri, opinii, recomandări conform Legii nr.52/2003
 • Monitorul Oficial
 • Statutul unității administrativ teritoriale
 • Regulamentul privind procedurile administrative
 • Dispozițiile autorității executive
 • Documente și informații financiare
 • Bugetul și bilanțul contabil
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • Hotararea nr. 53 din 2014 aprobarea contului anual de execuţie bugetară a CJ Bistriţa-Năsăud pe anul 2013
 • Hotărârea nr. 54 din 2014 privind aprobarea execuţiei bugetare a CJ Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul I al anului 2014
 • Hotărârea nr. 96 din 2014 privind aprobarea execuţiei bugetare a CJ Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul II al anului 2014
 • Hotărârea nr. 135 din 2014 privind aprobarea execuţiei bugetare a CJ Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2014
 • Hotărârea nr. 159 din 2014 privind aprobarea execuţiei bugetare a CJ Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2014
 • 2013
 • Rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al instituţiilor publice subordonate pe anul 2013
 • Situatii financiare trimestriale la 30.09.2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2021
 • Indicatorii privind executia bugetului local
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Alte documente
 • Proiecte hotărâri - transparență decizională
 • Diverse
 • Procese verbale ședințe
 • Arhiva Monitorul oficial al Judeţului
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • Rapoarte comisii de specialitate și consilieri județeni
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2012
 • 2011
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Minutele ședințelor
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Alegeri locale
 • Alegeri locale 2024
 • PV privind rezultatele alegerilor pentru Consiliul Județean
 • PV privind rezultate Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 • Alegeri locale 2020
 • Hotărârile autorității deliberative
 • Hotărârile autorității deliberative
 • Registru proiecte de hotărâri
 • Autoritatea teritorială de ordine publică
 • Componență
 • Legislaţie ATOP
 • Documente ANATOP
 • Programe, strategii
 • Mandat 2016 - 2020
 • Mandat 2020 - 2024
 • Comisii
 • Date de contact
 • Ședință ATOP
 • 2019
 • 2020
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • DESPRE
 • Deliberativ
 • Consilieri Judeţeni
 • Mandat 2020 - 2024
 • Comisii de specialitate
 • Mandat 2020 - 2024
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
 • Grafic şedinţe comisii de specialitate
 • Materiale de ședință
 • 2021
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.03.2021. orele 14:00
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26.03.2021, orele 12.00 - Proiecte
 • Ședința extraordinara a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din 10.03.2021 orele 14:00 - Proiect
 • Sedinta ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 25.02.2021. orele 10:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 05.02.2021, orele 12.00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.01.2021, orele 14.00 - Proiecte
 • Ședința extraordinara a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din 19.04.2021 orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.04.2021. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.05.2021, orele 14.30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.06.2021. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.07.2021. orele 12:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 12.08.2021. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.08.2021. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 06.09.2021, orele 14.00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.09.2021. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.10.2021. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 02.11.2021. orele 12:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.11.2021. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 25.11.2021. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.12.2021. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22.12.2021. orele 13:00 - Proiecte
 • 2022
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 12.01.2022. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 18.01.2022. orele 12:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.01.2022. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 09.02.2022. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 24.02.2022. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.03.2022. orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.03.2022. orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 20.04.2022. orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 18.05.2022 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26.05.2022 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22.06.2022 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.06.2022 orele 15:30 - Proiecte
 • Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 05.07.2022, orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.07.2022 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 22.08.2022, orele 12:00 - Proiecte
 • Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 31.08.2022, orele 14:30 - Proiecte
 • Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 13.09.2022, orele 17:00 - Proiecte
 • Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 23.09.2022, orele 12:00 - Proiecte
 • Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 29.09.2022, orele 14:30 - Proiecte
 • Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 18.10.2022, orele 11:00 - Proiecte
 • Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 27.10.2022, orele 14:30 - Proiecte
 • Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 25.11.2022, orele 12:30 - Proiecte
 • Ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 08.12.2022, orele 14:30 - Proiecte
 • Ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 15.12.2022, orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 21.12.2022. orele 11:00 - Proiecte
 • 2023
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 05.01.2023. orele 12:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 16.01.2023. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.01.2023. orele 12:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 08.02.2023. orele 14:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 23.02.2023. orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.03.2023. orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 11.04.2023. orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.04.2023. orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 24.05.2023. orele 12:30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.05.2023. orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 14.06.2023 orele 15:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 29.06.2023. orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 30.06.2023 orele 11:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 10.07.2023 orele 15:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 20.07.2023 orele 12:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27.07.2023 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 07.08.2023 orele 11:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 21.08.2023 orele 12:00 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.08.2023 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 14.09.2023 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.09.2023 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31.10.2023 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 13.11.2023 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28.11.2023 orele 14:30 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 05.12.2023 orele 15:00 - Proiecte
 • Ședința extraordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 07.12.2023 orele 14:30 - Proiecte
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 15.12.2023, orele 12:00 - Proiecte
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 20.12.2023, orele 14:00 - Proiecte
 • 2024
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 10.01.2024, orele 14:30 - Proiecte
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 31.01.2024, orele 14:30 - Proiecte
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 01.02.2024, orele 14:30 - Proiecte
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 09.02.2024, orele 12:00 - Proiecte
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 29.02.2024, orele 14:30 - Proiecte
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 28.03.2024, orele 16:00 - Proiecte
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 04.04.2024, orele 12:00 - Proiecte
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 25.04.2024, orele 14:30 - Proiecte
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 21.05.2024, orele 14:30 - Proiecte
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 30.05.2024, orele 14:30 - Proiecte
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 17.06.2024, orele 14:30 - Proiecte
 • Ședințe și dezbateri publice
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Executiv
 • Instituții subordonate
 • Biblioteca Județeană George Coșbuc Bistrița Năsăud
 • Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud
 • Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
 • Centrul Școlar de Educație Incluziva Nr.2 Bistrița
 • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
 • Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Lacrima" Unirea
 • Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Beclean
 • Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Bistriţa
 • Şcoala Profesională Specială „Sfânta Maria”
 • Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bistriţa-Năsăud
 • Societatea Comercială de apă AQUABIS
 • Societatea Comercială de Drumuri şi Poduri
 • Spitalul Județean de Urgență Bistrița
 • Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL
 • Clubul Sportiv ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
 • Direcţia Generală De Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud
 • Cadru legislativ
 • Structura organizatorică
 • Regulamente de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • Statul de funcții
 • Stat de funcții
 • Carieră
 • Procedura testare competențe IT
 • Concurs proiecte management la Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud - 2021
 • Anexe la Anunțul nr. 15422 din 06.07.2021
 • Anunțuri de recrutare - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
 • Concurs/examen în desfășurare
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul administrare domeniu public și privat, Serviciul coordonare instituții subordonate, relații publice, Direcția juridică, administrație locală
 • 1)
 • 2)
 • 3)
 • Arhivă concurs/examen
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local, Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local, Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local, Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală
 • Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 • I. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar contabilitate, Direcţia economică
 • II. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul relaţii publice, registratură, Biroul relaţii publice, IT, Direcţia juridică, administraţie locală
 • III. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul fonduri europene, dezvoltare, Arhitect șef
 • IV. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul managementul investiţiilor publice, Direcţia investiţii, drumuri judeţene
 • V. Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Biroul achiziţii publice, contracte
 • VI.Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul resurse umane, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Direcţia juridică, administraţie locală
 • VII. Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri judeţene, Direcţia investiţii, drumuri judeţene
 • VIII. Bibliografia/tematica specifică pentru funcţia de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, Direcţia juridică, administraţie locală
 • Director executiv, clasa I, gradul II al Direcției investiții, drumuri județene
 • BIBLIOGRAFIA/TEMATICA DE CONCURS PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV, CLASA I, GRADUL II
 • Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 • Concurs de recrutare organizat în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție vacante la Serviciul Public Județean SALVAMONT Bistrița-Năsăud, structura Arhitect Șef
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul coordonare instituții subordonate, Biroul coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu, Direcția economică
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul relații publice, registratură, Biroul relații publice, IT, Direcția juridică, administrație locală
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene-Serviciul administrare drumuri județene-Direcția investiții, drumuri județene
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul juridic, coordonare consilii locale
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul managementul investițiilor publice
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul managementul investițiilor publice, Direcția investiții, drumuri județene – 1 post și Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul managementul investițiilor publice, Direcția investiții, drumuri județene – 1 post
 • Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 • I. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar contabilitate, Direcţia economică
 • II. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţiile publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul resurse umane, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean,  Direcţia juridică, administraţie locală
 • III. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul IT, Biroul relaţii publice, IT, Direcţia juridică, administraţie locală
 • IV. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul administrare, avizare, control drumuri județene, Serviciul administrare drumuri judeţene, Direcţia investiţii, drumuri judeţene
 • V. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul managementul investiţiilor publice, Direcţia investiţii, drumuri judeţene
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, clasa I, gradul II al Serviciului administrare drumuri județeane, Direcția investiții, drumuri județene
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul juridic, coordonare consilii locale, Direcția juridică, administrație locală - suspendat conform OUG nr.34/2023
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul control
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacantă de consilier, S, gradul IA - Compartimentul implementare proiecte europene - Direcția investiții, drumuri județene
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, GIS, Arhitect-șef - 2 posturi
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS, Arhitect șef - 2 posturi
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de șofer la Compartimentul parc auto, Serviciul buget, monitorizare investiții, Direcţia economică
 • Conducere
 • Conducere instituţie
 • Agenda de lucru a președintelui
 • Agenda de lucru a președintelui 2020
 • Agenda de lucru a președintelui 2021
 • Agenda de lucru a președintelui 2019
 • Agenda de lucru a președintelui 2022
 • Agenda de lucru a președintelui 2023
 • Lista persoanelor din conducere
 • Rapoarte și studii
 • Raport privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al CJBN
 • Raport respectarea normelor de conduita 2021
 • Raport respectarea normelor de conduita 2020
 • Raport respectarea normelor de conduita 2022
 • Raport respectarea normelor de conduita 2019
 • Raport respectarea normelor de conduita 2023
 • Rapoarte de activitate ale Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 • Raport de activitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 2012-2024
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2022
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2021
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2020
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2019
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2018
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2017
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2016
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2015
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2014
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2013
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, la un an de mandat (iunie 2012 - iunie 2013)
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2012
 • Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe anul 2023
 • Raporte privind soluționarea petițiilor adresate Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 • Raportări privind activitatea societățior aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011
 • Raport
 • Programe și strategii
 • Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud (2020-2025)
 • Raport de monitorizare al Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2021
 • Strategia de dezvoltare a Județului Bistrița-Năsăud
 • Strategia de dezvoltare a Județului pentru periodada 2014-2020
 • Programul cadru de implementare a Strategiei de dezvoltate a Județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020
 • STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD pentru perioada 2014-2020
 • Strategia de dezvoltare a Județului pentru periodada 2021-2027
 • STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD pentru perioada 2021-2027
 • Programul de investiții al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 • 2021
 • 2022
 • Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud
 • Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud (2018-2022)
 • Rapoarte privind stadiul realizării măsurilor
 • Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud (2023-2027)
 • Propunere de Plan de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud 2023-2027
 • Consiliul Județean
 • Despre instituție
 • Informații
 • Protecția datelor cu caracter personal
 • Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal
 • Informare acces pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 • Achiziții publice
 • Achiziții directe/Achiziții Anexa 2
 • Achiziții Publice SEAP
 • 2016
 • 2017
 • Programul anual al achiziţiilor publice
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Centralizator contracte cu valoare de peste 5000 euro
 • Burse de excelență, burse de merit și burse sociale acordate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Solicitare informații de interes public
 • Responsabili cu aplicarea Legii 544/2001
 • Lista documentelor de interes public
 • LISTA -cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
 • Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544
 • Formular pentru solicitare în baza Legii nr.544/2001
 • Modalitatea de contestare a deciziei
 • Formulare tipizate puse la dispoziția cetățenilor
 • Alte informatii
 • Cetățeni de onoare ai Județului Bistrița-Năsăud
 • Comisii ale aparatului de specialitate
 • Raporte de activitate al comisiei paritare
 • Închirierea locuințelor ANL destinate specialiștilor din sănătate
 • Lista solicitanților care au acces la locuințe ANL și listă priorități pentru anul 2021
 • Lista solicitantilor care au acces la locuinta - 2020
 • Hotararea nr.36 din 2020 privind aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL
 • Hot. privind aprob. Listei de repartizare a locuințelor destinate închirierii tinerilor specialiști sănătate,rămase vacante
 • Hotarare privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor ANL
 • Hotărâri privind închirierea locuintelor ANL pentru tinerii specilisti din sănătate
 • Lista solicitanților care au acces la locuințe ANL și listă priorități pentru anul 2022
 • Lista solicitanților care au acces la locuințe ANL și listă priorități pentru anul 2024
 • Închirierea locuințelor de serviciu ANL
 • Taxe locale percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate
 • Exproprieri
 • Obiectiv de investitii - Modernizare DJ172D LOT 1-Tronson 2
 • Plan de amplasament
 • Anunțuri
 • Hotărârile Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind exproprierile
 • Hotărâri de stabilire a despăgubirilor
 • Comuna Bistrița Bârgăului
 • Comuna Tiha Bârgăului
 • Obiectiv de investiii - Modernizare DJ 173B, Bistrița-Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud
 • Listele cuprinzând imobilele supuse exproprierii și proprietarii - Municipiul Bistrița
 • Anunțuri
 • Plan de amplasament
 • Listele cuprinzând imobilele supuse exproprierii și proprietarii - Comuna Dumitra
 • Hotărâri privind decizia de expropriere
 • Comisiile de verificare a drepturilor de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate
 • Hotărâri de stabilire a despăgubirilor
 • Municipiul Bistrița
 • Comuna Dumitra
 • Calendarul Piețelor, Târgurilor și Oboarelor
 • Evaluările managementului la instituțiile de cultură din subordine
 • Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
 • Biblioteca Județean „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud
 • Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
 • Buletin informativ conform Legii 544/2001
 • Acte normative
 • Lista cuprinzând documentele de interes public
 • Buget, Bilanțuri contabile, Salarizare, Finanțări nerambursabile, Registrul datoriei publice
 • Situația drepturilor salariale
 • Buget pe surse de finanțare
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Execuția bugetară, Indicatori execuție
 • Execuția bugetară
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Indicatori execuție
 • 2022
 • 2023
 • Bilanțuri contabile
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Situația anuală a finanțărilor nerambursabile
 • Registrul datoriei publice locale
 • 2016
 • 2015
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Conturi de venit
 • Declarații de avere și de interese
 • Declarații de avere și de interese - deliberativ
 • 2016 - 2022
 • 2023
 • Moldovan Emil Radu - Președinte
 • Tabără Camelia - vicepreședinte
 • Bertel Doru - consilier județean
 • Dedean-Bortăș Ioan - consilier județean
 • Rus Dorin Octavian - consilier județean
 • Ulecan Maria - consilier județean
 • Coman Samuel Leon - consilier județean
 • Sigmirean Doina Maria - consilier județean
 • Duca Simona Elena - consilier județean
 • Lupșan Nicolae-Grigore - consilier județean
 • Marica Marius-Macedon - consilier județean
 • Pintea Vasile-Lucian - consilier județean
 • Sbîrciu Călin - consilier județean
 • Scuturici Gheorghe - consilier județean
 • Rus Romulus-Virgil - consilier județean
 • Calo Viorica - consilier județean
 • Darabont Emiliana Cristina - consilier județean
 • Forai Mihael Simion - consilier județean
 • Puica Vasile - consilier județean
 • Demian Ioan-Alin - consilier județean
 • Moldovan Florin-Cristian - consilier județean
 • Galeș Florin Grigore - consilier județean
 • Kecskeș-Simionca Tiberiu-Ciprian - vicepreședinte
 • Manea Angelo-Aurelian - consilier județean
 • Filipoiu Augustin Florinel - consilier județean
 • Rus Marin-Vasile- consilier județean
 • Pop George - consilier județean
 • Cârlig Cristian-Costel - consilier județean
 • Ganea Octavian-Mihai - consilier județean
 • Antal Attila - consilier județean
 • 2024
 • Ganea Octavian-Mihai - consilier județean
 • Dedean-Bortăș Ioan - consilier județean
 • Rus Romulus-Virgil - consilier județean
 • Pintea Vasile-Lucian - consilier județean
 • Duca Simona-Elena - consilier județean
 • Puica Vasile - consilier județean
 • Moldovan Emil-Radu - Președinte
 • Ulecan Maria - consilier județean
 • Forai Mihael Simion - consilier județean
 • Galeș Florin Grigore - consilier județean
 • Darabont Emiliana Cristina - consilier județean
 • Cîrcu Mirela Maria - consilier județean
 • Marica Marius-Macedon - consilier județean
 • Pop George - consilier județean
 • Calo Viorica - consilier județean
 • Lupșan Nicolae-Grigore - consilier județean
 • Rus Dorin Octavian - consilier județean
 • Sbîrciu Călin - consilier județean
 • Filipoiu Augustin Florinel - consilier județean
 • Coman Samuel Leon - consilier județean
 • Moldovan Florin-Cristian - consilier județean
 • Tabără Camelia - vicepreședinte
 • Scuturici Gheorghe - consilier județean
 • Sigmirean Doina Maria - consilier județean
 • Manea Angelo-Aurelian - consilier județean
 • Cârlig Cristian-Costel - consilier județean
 • Demian Ioan-Alin - consilier județean
 • Antal Attila - consilier județean
 • Kecskeș-Simionca Tiberiu-Ciprian - consilier județean
 • Bertel Doru - consilier județean
 • Rus Marin-Vasile- consilier județean
 • Declarații de avere și de interese - executiv
 • 2016 - 2022
 • 2023
 • Bălan Andreea Maria
 • Belean Niculina
 • Bența Anamaria-Georgeta
 • Berendea Ancuța
 • Beșa Carmen-Simona
 • Bilegan Daniela-Margareta
 • Borgovan Paul-Ioan
 • Boroczki Teodora-Maria
 • Borș Alexandrina-Crina
 • Butta Elena
 • Cheinic Emilian
 • Chifa Alexandra
 • Clapa Ileana-Maria
 • Dragotă Ciprian-Nicușor
 • Grindean Oana-Miruna
 • Jurje Ana
 • Lușcan Corina-Dana
 • Mileșan Gabriela
 • Molnar Gicu
 • Nagy Vasile
 • Parasca Duța-Rafila
 • Pîntea Milela-Violeta
 • Pleș Ioana
 • Poienar Victor
 • Pop Ancuța-Victorița
 • Pop Marian-Gabriel
 • Popescu Cristian-Ilie
 • Redl Iosif-Alexandru
 • Sălăgean Codruța
 • Spân George-Marian
 • Tamaș Claudiu-Daniel
 • Tănase Iordana
 • Toniuc Alexandru-Marian
 • Trif Loredana-Livia
 • Turți Radu
 • Baciu Mircea
 • Beican Iulia
 • Ceuca Gabriela-Adriana
 • Dănilă Silviu-Leon
 • Feier Adriana-Claudia
 • Grăjdianu Marina
 • Marga Florina-Codruța
 • Mezei Ana-Maria
 • Pop Gabriela
 • Rus Maria
 • Ulecan Natalia
 • Bugnar Daniela-Florina
 • Nat Theodor-Adrian
 • Tanca Liviu Darius
 • Cucoș Mihai-Ioan
 • Borșa Luminița
 • Pop Diana-Anastasia
 • Sabău Oana-Diana
 • Onișor Ionela Cristina
 • Bugnar Iacob
 • Sălăgean Vasile-Francisc
 • Silaghi Ana-Maria
 • Vlasiu Alina-Mariana
 • Ceclan-Oprea Ciprian
 • Bechiș Maria-Gabriela
 • Manolache Victor-Bogdan
 • Rais Daniela-Maria
 • Palade Ionela-Crina
 • Burzo Lenuța
 • Hoha Cecilia-Alisa
 • Turdean Lenuța
 • Moldovan Andreea-Cristina
 • Buțiu Gheorghe-Florin
 • Nicoară Maria
 • Ciobanu Mihaela
 • Zăgrean Cristian-Vasile
 • Suciu Reluța-Maria
 • Kerekeș Cristina-Annamaria
 • Nistor-Puiu Petre
 • Șofroniciu Cristina Maria
 • Câmpan Aurora-Anca
 • Nemeș Crina-Grațiela
 • Herinean Dorel
 • Strugariu Iulia-Silvia
 • Ungureanu Elisabeta
 • Jiga Emanuela-Diana
 • Țigăuan Susana-Savestița
 • Petraș Corneliu-Gheorghe
 • Lari Elena
 • Someșan Felicia-Voichița
 • Suciu Georgeta-Angela
 • Botiș Rodica
 • Gavriloaie Octavia-Maria
 • Adam Dorin-Horațiu
 • Neamțiu Oana-Ancuța
 • Marica Alex-Dan
 • Butnariu Camelia-Nicoleta
 • Olinca Viorica
 • Hasnăș Veronica
 • Moldovan Grigore-Florin
 • Florea Bianca-Beatrice
 • Struț Mădălina Monica
 • Pop Nadia-Nicoleta
 • Moldovan Nicoleta
 • Morariu Paraschiva-Domnița
 • 2024
 • Spân George-Marian
 • Bența Anamaria-Georgeta
 • Borgovan Paul-Ioan
 • Popescu Cristian-Ilie
 • Butta Elena
 • Dragotă Ciprian-Nicușor
 • Melean Andrei-Gabriel
 • Strugariu Iulia-Silvia
 • Chifa Alexandra
 • Moldovan Andreea-Cristina
 • Boroczki Teodora-Maria
 • Jurje Ana
 • Pop Ancuța-Victorița
 • Trif Loredana-Livia
 • Rus Maria
 • Ciobanu Mihaela
 • Pleș Ioana
 • Berendea Ancuța
 • Burzo Lenuța
 • Herinean Dorel
 • Borșa Luminița
 • Redl Iosif-Alexandru
 • Lari Elena
 • Nistor-Puiu Petre
 • Sălăgean Vasile-Francisc
 • Suciu Reluța-Maria
 • Turdean Lenuța
 • Zăgrean Cristian-Vasile
 • Ungureanu Elisabeta
 • Baciu Mircea
 • Suciu Georgeta-Angela
 • Câmpan Aurora-Anca
 • Țigăuan Susana-Savestița
 • Ceuca Gabriela-Adriana
 • Ulecan Natalia-Nicoleta
 • Pop Gabriela
 • Adam Dorin-Horațiu
 • Vlasiu Alina-Mariana
 • Silaghi Ana-Maria
 • Grăjdianu Marina
 • Parasca Duța-Rafila
 • Belean Niculina
 • Beican Iulia
 • Bugnar Iacob
 • Tanca Liviu-Darius
 • Toniuc Alexandru-Marian
 • Petraș Corneliu-Gheorghe
 • Pop Diana-Anastasia
 • Nemeș Crina-Grațiela
 • Florea Bianca-Beatrice
 • Nagy Vasile
 • Borș Alexandrina-Crina - secretarul general al județului
 • Clapa Ileana-Maria
 • Cheinic Emilian
 • Sălăgean Codruța
 • Rais Daniela-Maria
 • Feier Adriana-Claudia
 • Lușcan Corina-Dana
 • Bechiș Maria-Gabriela
 • Molnar Gicu
 • Tănase Iordana
 • Bilegan Daniela-Margareta
 • Bugnar Daniela-Florina
 • Nicoară Maria
 • Ceclan-Oprea Ciprian
 • Pop Nadia-Nicoleta
 • Palade Ionela-Crina
 • Morariu Paraschiva-Domnița
 • Sabău Oana-Diana
 • Buțiu Gheorghe-Florin
 • Moldovan Nicoleta
 • Șofroniciu Cristina Maria
 • Hoha Cecilia-Alisa
 • Jiga Emanuela-Diana
 • Olinca Viorica
 • Kerekes Cristina-Annamaria
 • Neamțiu Oana-Ancuța
 • Marga Florina-Codruța
 • Mezei Ana-Maria
 • Butnariu Camelia-Nicoleta
 • Manolache Victor-Bogdan
 • Nat Theodor-Adrian
 • Poienar Victor
 • Tămaș Claudiu-Daniel
 • Onișor Ionela Cristina
 • Mileșan Gabriela
 • Struț Mădălina-Monica
 • Hasnăș Veronica
 • Botiș Rodica
 • Gavriloaie Octavia-Maria
 • Moldovan Grigore-Florin - administrator public
 • Date deschise
 • Proiect "Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud (2019-2025)" - varianta revizuită noiembrie 2020
 • Proiect "Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud (2019-2025)" - varianta revizuită august 2020
 • Proiect "Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud (2019-2025)" - varianta septembrie 2019
 • Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud (2020-2025)
 • Arhiva stiri
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă
 • Arhiva comunicat
 • Contact
 • Coordonate de contact
 • Program de funcţionare
 • Program de lucru cu publicul
 • Program de audienţe
 • Relatii cu presa - Purtător de cuvânt
 • Trimite sugestia ta
 • Success
 • Rapoarte de monitorizare
 • Arhiva anunt
 • Raportul anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă pe anul 2021
 • Reabilitarea castelului Teleki Comlod
 • Strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud
 • INTEGRITATEA
 • Strategia Națională Anticorupție
 • 2016 - 2020
 • 2012 - 2015
 • 2021 - 2025
 • Codul de conduită etică
 • Lista cuprinzând cadourile primite
 • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
 • Avertizor de integritate
 • Ghidurile privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistrița-Năsăud
 • Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 • Close Search Window