system administrator

ANUNŢ

             În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supune la transparență decizională Proiectul de hotărâre nr.VIII/22755 din 04.10.2023 privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2024, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, la secțiunea Transparenţă decizională.

         Persoanele interesate care trimit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0263/213657, interior 152, persoana de contact: doamna Onișor Cristina-Ionela - consilier superior, Serviciul buget, monitorizare investiții, Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

 

 
Close Search Window