Data publicării Titlu Autoritate contractantă Valoare estimată Obiectul achiziției Detalii Data limită de depunere a ofertei Stare Tip achiziție Tip contract Atașamente
11.04.2024Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpostJudețul Bistrița-Năsăud• Valoarea totală estimată :- 62.316,39 lei fără TVA ( pentru 12 luni) - 41.544,24 lei fără TVA ( pentru 8 luni anul 2024) pentru toate 3 loturi - 20.772,12 lei fără TVA ( pentru 4 luni anul 2025) pentru toate 3 loturiAsigurarea serviciilor de utilitate publică ”Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost”- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/ Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa2.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 19.04.2024 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 16.04.2024 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate în data de 17.04.2024 ora 14,00, pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost".
19.04.2024 ora 23:59AnulatăAchiziție directăServicii
09.04.2024Servicii de asistență tehnică a sistemului informatic implementat în cadrul proiectului RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei și Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Cod SIPOCA 667/Cod MySMIS 129687 Județul Bistrița-Năsăud• Valoarea totală estimată : 36.000,00 lei fără TVA ( 12 luni) • Valoarea estimată pentru anul 2024: 24.000,00 fără TVA (pentru 8 luni, perioada 1 mai - 31 decembrie 2024); • Notă: În conformitate cu art. 165 din HG nr 395/2016 contractul se poate prelungi prin Act adițional cel mult până la 30.04.2025, astfel: • - valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2025 – 30 aprilie 2025 este de 12.000,00 lei fără TVAServicii de asistență tehnică a sistemului informatic implementat în cadrul proiectului “RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei și Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud”, Cod SIPOCA 667/Cod MySMIS 129687, precum și descrierea operațiunilor care se vor executa și desfășura în cadrul viitorului contract de servicii, conform caietului de sarcini.Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro . La subiect se va folosi denumirea: ” Servicii asistenta tehnica proiect RAISE – CJ BN ".
Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 12.04.2024 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro în data de 15.04.2024, până la ora 12,00.
Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 16.04.2024 vor fi respinse.
Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română.
Comunicările ulterioare depunerii ofertelor (solicitările de clarificare și răspunsurile) se vor realiza prin e-mail.
16.04.2024 ora 23:59AtribuităAchiziție directăServicii
08.04.2024SERVICII DE PAZĂ
Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2024
Județul Bistrița-Năsăud• Valoarea totală estimată : 284.700,00 lei fără TVA ( 12 luni) • Valoarea estimată pentru anul 2024: 191.100,00 fără TVA (pentru 8 luni, perioada 1 mai - 31 decembrie 2024); • Notă: În conformitate cu art. 165 din HG nr 395/2016 contractul se poate prelungi prin Act adițional cel mult până la 30.04.2025, astfel: • - valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2025 – 30 aprilie 2025 este de 93.600,00 lei fără TVAServicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița Piața Petru Rareș nr.1-2, inclusiv imobilul birouri -garaje, situat în curtea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro . La subiect se va folosi denumirea: ” Servicii pază 2024 – CJ BN ".
Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 11.04.2024 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro în data de 12.04.2024, până la ora 12,00.
Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 15.04.2024 vor fi respinse.
Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română.
Comunicările ulterioare depunerii ofertelor (solicitările de clarificare și răspunsurile) se vor realiza prin e-mail.
15.04.2024 ora 23:59AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Servicii
08.04.2024SERVICII DE PAZĂ
Servicii de pază pentru sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2024
Județul Bistrița-Năsăud• Valoarea totală estimată : 295.798,00 lei fără TVA ( 12 luni) • Valoarea estimată pentru anul 2024: 197.199,00 fără TVA (pentru 8 luni, perioada 1 mai - 31 decembrie 2024); • Notă: În conformitate cu art. 165 din HG nr 395/2016 contractul se poate prelungi prin Act adițional cel mult până la 30.04.2025, astfel: • - valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2025 – 30 aprilie 2025 este de 98.599,00 lei fără TVAServicii de pază pentru sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița Bulevardul Republicii nr.3-5.Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro . La subiect se va folosi denumirea: ” Servicii pază 2024 – CMJ BN ".
Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 11.04.2024 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro în data de 12.04.2024, până la ora 12,00.
Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 15.04.2024 vor fi respinse.
Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română.
Comunicările ulterioare depunerii ofertelor (solicitările de clarificare și răspunsurile) se vor realiza prin e-mail.
15.04.2024 ora 23:59AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Servicii
15.02.2024”Echipamente specifice pentru dotare săli de sport ”Județul Bistrița-Năsăud123.464,39 lei fără TVAObiectul achiziției îl reprezintă furnizarea de echipamente specifice pentru dotarea a 5 săli de sport în cadrul proiectului ”O școală modernă – șansa mea pentru un viitor mai bun”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15: Educație, Apelul – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro . La subiect se va folosi denumirea: ” Echipamente specifice pentru dotare săli de sport ".
Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 21.02.2024 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro în data de 23.02.2024.
Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 27.02.2024 vor fi respinse.
Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Cerintele tehnice definite la nivelul anunțului, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.
Comunicările ulterioare depunerii ofertelor (solicitările de clarificare și răspunsurile) se vor realiza prin e-mail.
27.02.2024 ora 23:59AnulatăAchiziție directăFurnizare
17.10.2023Lucrări de Consolidare taluze cu fundație adâncită tip L pe DJ 172D, în comuna Poiana IlveiJudețul Bistrița-Năsăud899.672,44 lei fără TVALucrări de Consolidare taluze cu fundație adâncită tip L pe DJ 172D, în comuna Poiana IlveiOperatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/ Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa2.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 23.10.2023 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 19.10.2023 ora 14,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro până la data de 20.10.2023 ora 12,00 atașate anunțului aferent achiziției de ” Lucrari consolidare taluze pe DJ 172D – Poiana Ilvei ".
23.10.2023 ora 23:59AtribuităAchiziție directăLucrări
06.10.2023Execuție lucrări de construcții pentru: Amenajare trotuare pe DJ172D în comuna Poiana IlveiJudețul Bistrița-Năsăud895.865,86 lei fără TVAConform Caiet de sarcini nr. IIIA/22767/04.10.2023, capitolul 3. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini pentru activitățile de execuție. 1. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al ofertantului sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.
2. Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
3. Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație.
4. Oferta se va transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, vor fi respinse.
5. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Informații de interes public - Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
6. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de: 10.10.2023, ora: 12:00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de lucrări având ca obiect: "Execuție lucrări de construcții pentru: Amenajare trotuare pe DJ172D în comuna Poiana Ilvei", până cel târziu 11.10.2023, ora 10:00.
7. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
12.10.2023 ora 23:59AtribuităAchiziție directăLucrări
21.09.2023Lucrări de refacere platformă drum județean 162, km 16+250-16+300, în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-NăsăudJudețul Bistrița-Năsăud895.000,00 lei fără TVALucrări de refacere platformă drum județean 162, km 16+250-16+300, în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/ Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa2.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 27.09.2023 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 25.09.2023 ora 14,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro până la data de 26.09.2023 ora 12,00 atașate anunțului aferent achiziției de ” Lucrari refacere platforma DJ162 – Sanmihaiu de Campie BN ".
27.09.2023 ora 23:59AtribuităAchiziție directăLucrări
05.04.2023ANUNȚ ACHIZIȚIE
SERVICII DE PAZĂ
Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2023
Județul Bistrița-NăsăudValoarea estimată pentru anul 2023: 173.812,80 fără TVA (pentru 8 luni, perioada 1 mai - 31 decembrie 2023); Notă: În conformitate cu art. 165 din HG nr 395/2016 contractul se poate prelungi prin Act adițional cel mult până la 30.04.2024, astfel: - valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024 este de 85.842,24 lei fără TVA Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2023- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa 2 și pe https://e-licitatie.ro la secțiunea Inițieri de proceduri de achiziție/ Publicitate anunțuri.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 13.04.2023 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 11.04.2023 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate în data de 12.04.2023 ora 10,00 pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ”Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2023”.
- Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail-ul ofertantului declarat în ofertă.
13.04.2023 ora 23:59AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Servicii
05.04.2023ANUNȚ ACHIZIȚIE
SERVICII DE PAZĂ
Servicii de pază pentru sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2023
Județul Bistrița-NăsăudValoarea estimată pentru anul 2023: 173.670 fără TVA (pentru 8 luni, perioada 1 mai - 31 decembrie 2023); Notă: În conformitate cu art. 165 din HG nr 395/2016 contractul se poate prelungi prin Act adițional cel mult până la 30.04.2024, astfel: - valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024 este de 86.834 lei fără TVA Servicii de pază pentru sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2023- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa 2 și pe https://e-licitatie.ro la secțiunea Inițieri de proceduri de achiziție/ Publicitate anunțuri.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 13.04.2023 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 11.04.2023 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate în data de 12.04.2023 ora 10,00 pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ”Servicii de pază pentru sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2023”.
- Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail-ul ofertantului declarat în ofertă.
13.04.2023 ora 23:59AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Servicii
21.03.2023Servicii de asigurare de răspundere civilă (RCA) a autovehiculelor din dotarea parcului auto al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-NăsăudJudețul Bistrița-Năsăud9.900,00 lei fără TVAServicii de asigurare de răspundere civilă (RCA) a autovehiculelor din dotarea parcului auto al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/ Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa2.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 23.03.2023 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 22.03.2023 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” Servicii de asigurare de răspundere civilă (RCA) a autovehiculelor din dotarea parcului auto al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud".
23.03.2023 ora 24AtribuităAchiziție directăServicii
21.03.2023Servicii de asigurare de răspundere civilă (RCA) a autovehiculelor din dotarea parcului auto aparținând Serviciului public județean Salvamont Bistrița-NăsăudJudețul Bistrița-Năsăud4.200,00 lei fara TVAServicii de asigurare de răspundere civilă (RCA) a autovehiculelor din dotarea parcului auto aparținând Serviciului public județean Salvamont Bistrița-Năsăud- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/ Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa2.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 23.03.2023 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 22.03.2023 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” Servicii de asigurare de răspundere civilă (RCA) a autovehiculelor din dotarea parcului auto aparținând Serviciului public județean Salvamont Bistrița-Năsăud".
23.03.2023 ora 24AtribuităAchiziție directăServicii
15.03.2023Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpostJudețul Bistrița-Năsăud58.403,36 lei fără TVAAsigurarea serviciilor de utilitate publică ”Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost”- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/ Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa2.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 21.03.2023 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 17.03.2023 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost".
21.03.2023 ora 24AnulatăAchiziție directăServicii
17.11.2022Servicii de elaborare Expertiză tehnică și Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție: Poduri pe DJ 172A, km 3+640 – Rusu de Jos; km 6+232- Rusu de Sus; km 8+550 - Nuseni; km 9+648 - Nuseni; km 14+985 - Beudiu; km 18+680 -Bozies; km 22+431 - Apatiu; km 24+780 - Strugureni, jud. Bistrița-Năsăud.Județul Bistrița-Năsăud268.800,00 Conform documentație atașată. Obiectul contractului de prestări servicii ce urmează a fi atribuit constă în elaborarea documentației: Expertiza tehnica si Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție: Poduri pe DJ 172A, km 3+640 – Rusu de Jos; km 6+232- Rusu de Sus; km 8+550 - Nuseni; km 9+648 - Nuseni; km 14+985 - Beudiu; km 18+680 -Bozies; km 22+431 - Apatiu; km 24+780 - Strugureni, jud. Bistrița-Năsăud.Condiții de participare: Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. La subiect se va folosi denumirea: ”Servicii de elaborare Expertiză tehnică și DALI: Poduri pe DJ 172A ".
Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, vor fi respinse.
Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 22.11.2022 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro în data de 23.11.2022.
Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.
În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce pentru personalul prezentat se acceptă documente echivalente (emise în țara de rezidență) celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Instrucțiunea nr.1/2017.
Comunicările ulterioare depunerii ofertelor (solicitările de clarificare și răspunsurile) se vor realiza prin e-mail.
Durata contractului: 120 zile
Garanții solicitate: Garanție de bună execuție în procent de 10% din valoarea contractului fără TVA. Modalitate de constituire: art.10 din Contractul model atașat.
Condiții contract: Conform proiect contract atașat prezentului anunț.
24.11.2022 ora 23:59În desfășurareAchiziție directăServicii
07.11.2022Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpostJudețul Bistrița-Năsăud44.000,00Asigurarea serviciilor de utilitate publică ”Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost”.- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa2.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 15.11.2022 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 11.11.2022 ora 12:00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de:” Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost".
15.11.2022 ora 23:59AnulatăAchiziție directăServicii
22.09.2022Servicii de verificare a proiectelor pe specialități faza PAC+PT+DE, pentru obiectivul: „Extindere pavilion de spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”Județul Bistrița-Năsăud257.435,56 lei fără TVAObiectul contractului de prestări servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în prestarea de servicii de verificare a documentațiilor tehnice elaborate în baza contractului nr. 14586/28.06.2022 având ca obiect: Servicii de proiectare, execuție lucrări de construcții și asistență din partea proiectantului pentru obiectivul „Extindere pavilion de spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”.1. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al ofertantului sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.
2. Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
3. Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație.
4. Propunerea financiară se va transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro.
5. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Informații de interes public - Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
6. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de: 27.09.2022, ora: 14:00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de lucrări având ca obiect: "Servicii de verificare a proiectelor pe specialități faza PAC+PT+DE, pentru obiectivul: „Extindere pavilion de spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă”, până cel târziu 28.09.2022, ora 16:00.
7. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
30/09/2022 ora 23:59AtribuităAchiziție directăServicii
03.08.2022Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpostJudețul Bistrița-Năsăud44.000,00 lei fără TVAAsigurarea serviciilor de utilitate publică ”Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost”- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/ Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa2.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 17.08.2022 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 12.08.2022 ora 12,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost".
17.08.2022 ora 23:59AnulatăAchiziție directăServicii
02.08.2022LUCRĂRI DE REFACERE POD PE DRUMUL JUDEȚEAN 173B, ÎN LOCALITATEA TĂRPIU, COMUNA DUMITRA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUDJudețul Bistrița-Năsăud294.117,64 lei fără TVAObiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în executarea lucrărilor de refacere a podului de pe drumul județean 173B, localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud.1. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al ofertantului sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.
2. Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
3. Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație.
4. Propunerea financiară se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcate în catalogul din SEAP până la data limită de depunere a ofertelor, vor fi respinse.
5. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Informații de interes public - Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
6. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de: 05.08.2022, ora: 12:00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de lucrări având ca obiect: "Lucrări de refacere pod pe Drumul Județean 173B, în localitatea Tărpiu, Comuna Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud", până cel târziu 08.08.2022.
7. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
09.08.2022 ora 23:59AtribuităAchiziție directăLucrări
25.07.2022ANUNȚ ACHIZIȚIE
Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost
Județul Bistrița-Năsăud44.000,00 lei fără TVAAsigurarea serviciilor de utilitate publică ”Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost”- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/ Achiziții publice/ Achiziții directe/ Anexa 2.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 01.08.2022 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 28.07.2022 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost".
01.08.2022 ora 24AnulatăAchiziție directăServicii
12.07.2022Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpostJudețul Bistrița-Năsăud44.000,00 lei fara TVAAsigurarea serviciilor de utilitate publică ”Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost”- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
- Ofertanții pot depune ofertă pe unu sau mai multe loturi.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/ Achiziții publice/ Achiziții directe/ Anexa 2.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 19.07.2022 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 15.07.2022 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost".
19.07.2022 ora 24AnulatăAchiziție directăServicii
31.05.2022Lucrări de refacere pod pe Drumul Județean 173B, în localitatea Tărpiu, Comuna Dumitra, Județul Bistrița-NăsăudJudețul Bistrița-Năsăud294.117,64 lei fără TVAConform Caiet de sarcini nr. IIIBa/11446/CS/20.05.2022, capitolul 2. Obiectul contractului. 1. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al ofertantului sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.
2. Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
3. Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație.
4. Propunerea financiară se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcate în catalogul din SEAP până la data limită de depunere a ofertelor, vor fi respinse.
5. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Informații de interes public - Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
6. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de: 02.06.2022, ora: 14:00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de lucrări având ca obiect: "Lucrări de refacere pod pe Drumul Județean 173B, în localitatea Tărpiu, Comuna Dumitra, Județul Bistrița-Năsăud".
7. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
09.06.2022 ora 23:59AnulatăAchiziție directăLucrări
17.05.2022Relocare conductă aducțiune apă pe DJ 172G, Nușeni-Feleac-ChiraleșJudețul Bistrița-Năsăud345.877.25,00 lei fără TVAIn conditiile legislatiei in vigoare si a conditiilor specifice din Caietul de sarcini atașat prestatorul va executa lucrari care constă in:
- relocare conducta aductiune apa PEHD DN180mm;
- montare camine de vane din beton.
1. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al ofertantului sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.
2. Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
3. Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație.
4. Propunerea financiară se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcate în catalogul din SEAP până la data limită de depunere a ofertelor, vor fi respinse.
5. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Informații de interes public - Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
6. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de: 19.05.2022, ora: 12:00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de lucrări având ca obiect: "Relocare conductă apă DJ 172G, Nușeni-Feleac-Chiraleș".
7. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
20.05.2022 ora 23:59AtribuităAchiziție directăLucrări
29.03.2022SERVICII DE PAZĂ
Lot 1: Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022; Lot 2: Servicii de pază la Centrul Militar Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2021
Județul Bistrița-NăsăudValoarea totală estimată (pentru Lot 1 și Lot 2) fără TVA (8 luni, pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 2022): 306.230,66 lei fără TVA (148.293,60 lei fără TVA Lot 1+157.937,06 lei fără TVA Lot 2) Valoare totală estimată Lot 1: 220.927,20 lei fără TVA, din care: - valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 mai 2022 – 31 decembrie 2022 este de 148.293,60 lei fără TVA Valoare totală estimată Lot 2: 235.294,00 lei fără TVA, din care: - valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 mai 2022 – 31 decembrie 2022 este de 157.937,06 lei fără TVA Notă: În conformitate cu art. 165 din HG nr 395/2016 contractul se poate prelungi prin Act adițional cel mult până la 30.04.2023, astfel: - LOT 1- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 aprilie 2023 este de 72.633,60 lei fără TVA - LOT 2 - valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 30 aprilie 2023 este de 77.356,94 lei fără TVA Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2022
Lot 1: Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022
Lot 2: Servicii de pază pentru Centrul Militar Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022
- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
- Ofertanții pot depune ofertă pe unu sau mai multe loturi.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa 2 și pe https://e-licitatie.ro la secțiunea Inițieri de proceduri de achiziție/ Publicitate anunțuri.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 04.04.2022 vor fi respinse.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 01.04.2022 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ”Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2022”.
- Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail-ul ofertantului.
04.04.2022 ora 23:59AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Servicii
23.03.2022LUCRĂRI PENTRU CONTINUIZAREA SCURGERII APELOR ÎN LOCALITATEA JELNAJudețul Bistrița-Năsăud448.645,91 lei fără TVAExecutarea de lucrări care constau în:
• Execuția șanțurilor pentru asigurarea scurgerii apelor;
• Execuția accesurilor la proprietăți;
Realizarea lucrarilor se va efectua conform prevederilor “Normativul privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice” indicativ AND 554-2002, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare, republicate cu completari si actualizari.
Toate informațiile necesare se regăsesc în documentele atașate.
Inregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic.
Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau nu au fost încărcate în SEAP în termenul stabilit de autoritatea contractantă, vor fi respinse.
Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 25.03.2022 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Cerintele tehnice definite la nivelul anunțului, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.
În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce pentru personalul prezentat se acceptă documente echivalente (emise în țara de rezidență) celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Instrucțiunea nr.1/2017.
Comunicările ulterioare depunerii ofertelor (solicitările de clarificare și răspunsurile) se vor realiza prin e-mail.
29.03.2022 ora 23:59În desfășurareAchiziție directăLucrări
17.03.2022LUCRARI DE REPARATII CURENTE, POD PE DJ 172, KM 22+087, NIMIGEAJudețul Bistrița-Năsăud447.875,00 lei fără TVAConform documentație atașată.
În cadrul contractului ”LUCRARI DE REPARATII CURENTE, POD PE DJ 172, KM 22+087, NIMIGEA” se vor executa următoarele tipuri de lucrări:
•desfacerea bordurilor deteriorate
•frezarea imbrăcămintei asfaltice degradată
•montarea bordurilor
•amorsarea suprafețelor și așternerea îmbrăcămintei asfaltice pe pod
•montarea gurilor de scurgere
•reparații la parapetul pietonal
•refacerea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație
• Inregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea LUCRARI DE REPARATII CURENTE, POD PE DJ 172, KM 22+087, NIMIGEA”.
• Operatorii economici vor depune ofertele în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
• Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
• Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
• Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau nu au fost încărcate în SEAP, în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 23.03.2022 vor fi respinse.
• Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/ executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
• În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce pentru personalul prezentat se acceptă documente echivalente (emise în țara de rezidență) celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea nr. 1/2017.
• Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Informații de interes public/Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa 2 și în SEAP la secțiunea Inițieri de proceduri de achiziție/Publicitate anunțuri.
• Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 21.03.2022. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ”LUCRARI DE REPARATII CURENTE, POD PE DJ 172, KM 22+087, NIMIGEA”.
• Comunicările ulterioare depunerii ofertelor (solicitările de clarificare și răspunsurile) se vor realiza prin e-mail.
Notă: Nr. anunț SEAP: ADV1278330
23.03.2022 ora 23:59AtribuităAchiziție directăLucrări
20.12.2021Lucrări de reparații curente: Pod pe DJ 172, km 11+873, CociuJudețul Bistrița-Năsăud449.500,00 In conditiile legislatiei in vigoare si a conditiilor specifice din Caietul de sarcini nr. IIIBb/27004/24.11.2021 prestatorul va executa lucrari care constau in:
- realizarea caii pe pod;
- montarea parapetului pietonal;
- amenajarea trotuarelor;
- refacerea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie.
1. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al ofertantului sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.
2. Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
3. Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație.
4. Propunerea financiară se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcate în catalogul din SEAP până la data limită de depunere a ofertelor, vor fi respinse.
5. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Informații de interes public - Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
6. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de: 22.12.2021, ora: 12:00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de lucrări având ca obiect: "Lucrări de reparații curente: Pod pe DJ 172, km 11+873, Cociu".
7. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
23.12.2021 ora 23:59AtribuităAchiziție directăLucrări
26.11.2021Lucrări de reparații curente: Pod pe DJ 172, km 11+873, CociuJudețul Bistrița-Năsăud449.500,00 In conditiile legislatiei in vigoare si a conditiilor specifice din Caietul de sarcini nr. IIIBb/27004/24.11.2021 se vor executa următoarele lucrări:
- realizarea caii pe pod;
- montarea parapetului pietonal;
- amenajarea trotuarelor;
- refacerea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie.
1. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al ofertantului sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.
2. Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
3. Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație.
4. Propunerea financiară se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcate în catalogul din SEAP până la data limită de depunere a ofertelor, vor fi respinse.
5. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Informații de interes public - Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
6. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de: 02.12.2021, ora: 14:00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de lucrări având ca obiect: "Lucrări de reparații curente: Pod pe DJ 172, km 11+873, Cociu".
7. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
03.12.2021 ora 23:59AnulatăAchiziție directăLucrări
12.11.2021ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Lucrări de reparatii curente acces imobil Birouri – garaje și acces sediu Consiliul Judetean Bistrita-Nasasud, zona lift
Județul Bistrița-Năsăud12.300Executie lucrări de reparatii curente acces imobil Birouri – garaje și acces sediu Consiliul Judetean Bistrita-Nasasud, zona lift
Conform Caiet de sarcini nr.IA/25769/09.11.2021, pct. 3 Obiectul contractului
Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație.
- Ofertele vor fi transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro)
- Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de 15.11.2021, ora 13,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de lucrări având ca obiect: ”Lucrări de reparatii curente acces imobil Birouri – garaje și acces sediu Consiliul Judetean Bistrita-Nasasud, zona lift”.
- Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin e-mail.
17.11.2021 ora 23:59AtribuităAchiziție directăLucrări
16.08.2021Servicii întocmire documentație faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții: "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD, MUNICIPIUL BISTRIȚA, STR. GHINZII, NR. 26A"Județul Bistrița-Năsăud90.000,00Conform Caiet de sarcini nr. IIIA/18431/10.04.2021, capitolul 4. Obiectul contractului constă în elaborarea documentatiei DALI, cu următorul conținut: 1.Studiu topografic, vizat de OCPI; 2.Studiu geotehnic, verifiat la Af; 3.Expertiză tehnică de construcții pentru REZISTENȚĂ (A1) și STABILITATE (A2); 4.Expertiză tehnică de instalații pentru specialitățile INSTALATII ELECTRICE (Ie), INSTALATII TERMICE (It), INSTALAȚII SANITARE ȘI DE STINGERE A INCENDIILOR(Is) 5.Audit energetic 6. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.); 7.Documentații pentru obținerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi documentațiile aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori. Pentru realizarea documentaţiilor de mai sus se vor respecta de asemenea toate reglementările tehnice şi normativele specifice.24.08.2021AtribuităAchiziție directăServicii
28.07.2021Servicii de întocmire a documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa”Județul Bistrița-Năsăud130.000,00 lei fără TVAObiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei faza D.A.L.I., cu următorul conținut: - Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; - Studiu geotehnic verificat de către un verificator tehnic atestat la cerinta Af; - Expertiză tehnică de construcții, întocmită de expert/experți tehnici atestați, cerința: REZISTENTA SI STABILITATE (A1+A2); - Expertiză tehnică de instalații întocmită de expert/experți tehnici atestați pentru specialitățile INSTALATII ELECTRICE (Ie), INSTALATII TERMICE (It); - Audit energetic întocmit de către auditor energetic pentru clădiri atestat, Grad profesional I, specialitatea construcții și instalații; - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.); - Documentații pentru obținerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi documentațiile aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori. Pentru realizarea documentaţiilor de mai sus se vor respecta de asemenea toate reglementările tehnice şi normativele specifice.- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa. - Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație. - Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, respectiv nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. - Documentația aferentă prezentei achiziții directe completă este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. - Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de 04.08.2021, ora 12,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției directe având ca obiect Servicii de întocmire a documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice la Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa – sediul central, Bd-ul G-ral Grigore Bălan nr. 43". - Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin e-mail. - Potenţialii ofertanţi pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pregătirii și elaborării ofertei. Ofertanţii interesaţi să participe la vizitarea amplasamentului vor solicita/notifica Autoritatea Contractantă, în scris pe licitatii@cibn.ro asupra intenţiei de a vizita amplasamentul, până în data de 02.08.2021, ora 12:00. Data și ora vizitării amplasamentului va fi comunicată prin intermediul site-ului www.portalbn.ro, atașată anunțului aferent achiziției directe.06.08.2021AtribuităAchiziție directăServicii
08.07.2021ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ - "Servicii de consultanță pentru elaborarea propunerilor privind strategia de privatizare a Societății L.D.P. S.A. Bistrița"Consiliul Județean Bistrița-Năsăud50.000,00 LEI FĂRĂ TVAPrestarea de servicii de consultanță pentru elaborarea propunerilor privind strategia de privatizare a Societății L.D.P. S.A. Bistrița.14.07.2021AnulatăAchiziție directăServicii
03.06.2021Anunț achiziție directă - CARTUȘE DE TONER ȘI CARTUȘE DE CERNEALĂ NEGRU ȘI COLORConsiliul Județean Bistrița-Năsăud82.000,00 lei FĂRĂ TVAObiectul contractului constă în achiziționarea următoarelor produse: 1. Cartușe de toner pentru imprimante – Cod CPV 30125100-2, conform specificațiilor tehnice detaliate la punctul III. Cartușe de toner pentru imprimante; 2. Cartușe de cerneală pentru imprimante – Cod CPV 30192113-2 conform specificațiilor tehnice detaliate la punctul IV. Cartușe de cerneală pentru imprimante.09.06.2021AtribuităAchiziție directăNespecificat
24.05.2021Servicii de pazaJudetul Bistrita- NasaudValoarea totală estimată (pentru Lot1 și Lot 2) fără TVA (7 luni, pentru perioada 1 iunie - 31 decembrie 2021): 244.738,6 lei fără TVAValoare totală estimată Lot 1: 189.177,60 lei fără TVA, din care:- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 iunie 2021 – 31 decembrie 2021 este de 121.209,60 lei fără TVAValoare totală estimată Lot 2: 194.117,00 lei fără TVA, din care:- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 iunie 2021 – 31 decembrie 2021 este de 123.529,00 lei fără TVANotă:- LOT 1- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 30 aprilie 2021 este de 67.968,00 lei fără TVA- LOT 2 - valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 30 aprilie 2022 este de 70.588,00 lei fără TVAServicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2021
Lot 1: Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2021
Lot 2: Servicii de pază pentru Centrul Militar Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2021
• Modul de prezentare al ofertei
Pentru Lot 1: Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, iar la secțiunea Subject se va menționa ”Servicii de paza 2021 Lot 1 - CJBN”.
Pentru Lot 2: Operatorii economici vor depune ofertele după cum urmează prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, iar la secțiunea Subject se va menționa ”Servicii de paza 2021 Lot 2 - CMJ BN”.
Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 27.05.2021 vor fi respinse.
- Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 26.05.2021 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ”Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2021”.
27.05.2021AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Servicii
26.04.2021Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiție „Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale, localitatea Unirea, str. Aerodromului, nr. 33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂSUD130.250,00 lei fără TVAConform documentație atașată. Obiectul prezentului contract îl constituie proiectarea-Faza S.F. a sistemului de colectare şi descărcare a apelor meteorice de pe terenul situat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, Str. Aerodromului, nr. 33, amplasament pe care se propune construirea unui ansamblu de dotări sportive.Informații suplimentare: - Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa. - Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație. - Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. - Documentația aferentă prezentei achiziții directe completă este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. - Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de 29.04.2021, ora 12:00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției directe având ca obiect ”Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiție „Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale, localitatea Unirea, str. Aerodromului, nr. 33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”. - Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin e-mail.05.05.2021În desfășurareAchiziție directăNespecificat
15.04.2021Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru: Realizare rețele exterioare de incintă pentru obiectivul Construire Complex SportivConsiliul Judeten Bistrita-Nasaud130.000,00 fără TVAServicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE și asistență tehnică din partea proiectantului pentru "Realizare rețele exterioare de incintă pentru obiectivul Construire Complex Sportiv, localitatea Unirea, Str. Aerodromului, nr. 33, Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud".
Conform Caiet de sarcini nr. IIIB/8102/13.04.2021, pct. 6 Obiectul contractului constă în:
1. elaborare:
- documentații și obținerea autorizațiilor, avizelor și acordurilor necessre pentru execuția lucrărilor inclusiv documentația tehnică pentru autorizația de construire (PAC/POE);
- Proiect Tehnic de execuție, caiet de sarcini, detalii de execuție.
2. asistență tehnică din partea proiectantului în timpul execuției.
Serviciile sunt prezentate în detaliu în caietul de sarcini la pct. 6”Obiectul contractului”.
Informații suplimentare:
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta și toate documentele ei, precum și corespondența dintre ofertant și Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situație.
- Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcate în catalogul din SEAP până la data limită de depunere a ofertelor, vor fi respinse.
- Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secțiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
- Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro) până la data de 19.04.2021, ora: 14:00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de lucrări având ca obiect ”Servicii elaborare documentație tehnico-economică pentru: Realizare rețele exterioare de incintă – Construire Complex Sportiv Unirea”.
- Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, autoritatea contractantă va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
21.04.2021AtribuităAchiziție directăNespecificat
26.03.2021Amenajare drum - zona Dotări sportive, aferente Complexului sportiv situat pe strada Aerodromului nr. 33, municipiul BistrițaConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud439.800,00Execuție lucrări amenajare drum - zona Dotări sportive, aferente Complexului sportiv situat pe strada Aerodromului nr. 33, municipiul Bistrița.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrările din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Amenajare drum zona Dotari sportive str. Aerodromului, Bistrita”.31.03.2021AtribuităAchiziție directăNespecificat
26.01.2021Servicii de Elaborare EXPERTIZĂ TEHNICĂ Poduri pe DJ 172Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud95.800,00 lei fara TVAObiectul contractului de prestări servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea EXPERTIZEI TEHNICE pentru Poduri pe DJ 172, km 18+377 - Floresti; km 26+854 - Mocod; km 29+137 - Zagra; km 29+211 - Zagra; km 30+633 -Zagra; km 33+956 - Zagra; km 37+264 - Poienile Zagrei; km 38+650, Poienile Zagrei; km 39+487 - Poienile Zagrei; km 44+093 - Suplai, jud. Bistrița-NăsăudOfertele de preț se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro.
Operatorii economici vor depune ofertele în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
- Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 29.01.2021 vor fi respinse.
- Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa 2. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 28.01.2021. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” Servicii de Elaborare EXPERTIZĂ TEHNICĂ Poduri pe DJ 172, km 18+377 - Floresti; km 26+854 - Mocod; km 29+137 - Zagra; km 29+211 - Zagra; km 30+633 -Zagra; km 33+956 - Zagra; km 37+264 - Poienile Zagrei; km 38+650, Poienile Zagrei; km 39+487 - Poienile Zagrei; km 44+093 - Suplai, jud. Bistrița-Năsăud”. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, se vor transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail
29.01.2021AtribuităAchiziție directăNespecificat
18.12.2020Reparații podeț pe DJ 173, km 21+960Judetul Bistriţa-Năsăud350.000,00 lei fără TVAExecutare lucrări de reparații podeț pe DJ 173, km 21+960. Conform caiet de sarcini, se vor efectua următoarele lucrări: - repararea culeilor - execuția aripilor - execuția pereului şi refacerea dalei din beton.Conditii de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrările din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Reparații podeț pe DJ 173, km 21+960, BN”.24.12.2020AnulatăAchiziție directăNespecificat
16.12.2020Servicii privind întocmire documentaţie faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DEURGENȚĂ BISTRIȚA – sediul central, Bd. G-ral Grigore Bălan nr. 43”Consiliul judetean Bistrita-Nasaud130.000,00 lei fără TVADenumirea achiziţiei: Servicii privind întocmirea documentaţiei faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA – sediul central, Bd. G-ral Grigore Bălan nr. 43”
Descriere achizitie: Obiectul contractului de servicii, ce urrnează a fi atribuit, constă in elaborarea:
- Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Irnobiliară;
- Studiu geotehnic verificat de către un verificator tehnic atestat la cerința Af;
- Expertiză tehnică de construcții, întocmită de expert/experți tehnici atestați, cerința: REZISTENTĂ ȘI STABILITATE (Al +A2),
- Expertiza tehnică de lnstalatii întocmită de expert/experți tehnici atestați pentru specialitățile INSTALAȚII ELECTRICE(le), INSTALAȚII TERMICE (It);
- Audit energetic întocrnlt de către auditor energetic pentru cladire atestat, Grad profesional I, specialitatea construcții și lnstalații;
- Documentane de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.);
- Docurnentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și docurnentațiile aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori. Pentru realizarea documentațiilor de mai sus se vor respecta de asemenea toate reqlernentările tehnice și normativele specifice.
- Inregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”DALI - CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA – sediul central, Bd. G-ral Grigore Bălan nr. 43”.
Operatorii economici vor depune ofertele în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
- Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau nu au fost încărcate în SEAP, în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 22.12.2020 vor fi respinse.
- Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice/Achiziții directe/Anexa 2 și în SEAP. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 18.12.2020. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ”DALI - CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA – sediul central, Bd. G-ral Grigore Bălan nr. 43”. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, se vor transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
22.12.2020AtribuităAchiziție directăNespecificat
24.11.2020„Asistență tehnică în vederea elaborării documentațiilor necesare încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în județul Bistrița-Năsăud”Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud100.840,00 lei fara TVAObiectul achiziției îl reprezintă:
- Elaborarea Studiului de oportunitate pentru stabilirea și fundamentarea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, necesar pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de transport de persoane în județul Bistrița-Năsăud;
- Elaborarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în județul Bistrița-Năsăud;
- Asistență tehnică în licitare-contractare în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în județul Bistrița-Năsăud
Inregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea "Asistență tehnică în vederea elaborării documentațiilor necesare încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în județul Bistrița-Năsăud .”
Operatorii economici vor depune ofertele în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
- Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau nu au fost încărcate în SEAP, în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 04.11.2020 vor fi respinse.
- Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice/ Achiziții directe/Anexa 2 și în SEAP. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 02.11.2020. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” Asistență tehnică în vederea elaborării documentațiilor necesare încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în județul Bistrița-Năsăud”.
- Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, se vor transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail
04.12.2020AtribuităAchiziție directăNespecificat
04.11.2020Sv elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții, instalații și echipamente tehnologice și funcționale - Punerea în siguranță a castelului Teleki ComlodJudețul Bistrița-Năsăud306.002,41 lei fără TVAServicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții, instalații și echipamente tehnologice și funcționale din cadrul proiectului ”Punerea în siguranță a castelului Teleki Comlod, județul Bistrița-Năsăud”Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrările din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Punerea in siguranta a Castelului Teleki Comlod BN”.10.11.2020AtribuităAchiziție directăNespecificat
23.10.2020Lucrări de reparații și reabilitare sală de sport LechințaJudețul Bistrița-Năsăud149.000,00 lei fără TVAPrezenta achiziție vizează atribuirea unui contract de lucrări de reparații și reabilitare sală de sport la Liceul Tehnologic Lechința, în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102217.Lucrările care fac obiectul acestui contract sunt necesare pentru realizarea activității "Sprijin in vederea cresterii accesului și participării pe piața internă a muncii a peste 600 de persoane” la Liceul Tehnologic Lechința din localitatea Lechința, str. Poștei, nr. 221, județul Bistrița-Năsăud, telefon/fax: 0263.274.020, cod poştal: 427105, e-mail: liceultehnologiclechinta@gmail.comTip contract: Lucrări Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare Sursa de finanțare: Bugetul proiectului cu titlul ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102217, proiect cofinanțat din Fondul Social European, Axa prioritară 1-6.Transmiterea ofertei: pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut.Condiții contract: Conform proiect contract atașat prezentului anunț.Condiții de participare: Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. La subiect se va folosi denumirea ” Lucrări de reparații și reabilitare sală de sport la Liceul Tehnologic Lechința - proiect IMPACT LECHINȚA” Durata contractului: Conform proiect contract atașat prezentului anunț. Informații suplimentare: Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit vor fi respinse. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 28.10.2020 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.02.11.2020AtribuităAchiziție directăNespecificat
16.07.2020” Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale ”Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud51.000,00 lei fara TVAColectarea subproduselor de origine animala de la locatia indicata de autoritatea contractanta, transportul, depozitarea, manipularea, procesarea sau incinerarea/conincinerarea, respectiv ingroparea acestora, de pe teritoriul judetului Bistrita-Nasaud.Ofertele se transmit pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro23.07.2020AnulatăAchiziție directăNespecificat
02.06.2020Execuție lucrări-renovare și modernizare Școala din Viile TeciiJUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂSUD246.520,00 lei fără TVAPrezenta achiziție vizează atribuirea unui contract de execuție de lucrări pentru renovarea și modernizarea spațiului școlar din Școala Gimnazială Viile Tecii, în cadrul proiectului “IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102218. Lucrările care fac obiectul acestui contract sunt necesare pentru realizarea activității 1 ,,Sprijin în vederea creşterii accesului şi participării la educaţie pentru 200 de copii din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu,, și va contribui la îndeplinirea obiectivului specific 1 - Cresterea accesului la educație pentru 200 de copii defavorizați din comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, expuși fenomenului de abandon și părăsire timpurie a școlii, prin măsuri incluzive și specifice.Tipul contractului: Lucrări; Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare; Sursa de finanțare: Bugetul proiectului ”IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102218, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; Transmitere oferte: pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro; Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut; Condiții contract: Conform proiect contract atașat prezentului anunț; Condiții de participare: Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. La subiect se va folosi denumirea: ”Execuție lucrări-renovare și modernizare Școala din Viile Tecii - proiect IMPACT TEACA”; Durata contractului: Conform proiect contract atașat prezentului anunț; Informații suplimentare: Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit vor fi respinse. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 04.06.2020 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.10.06.2020AtribuităAchiziție directăLucrări
06.05.2020„Cartușe de toner și cartușe de cerneală negru și color”Consiliul Județean Bistrița-Năsăud86.900,00 lei fără TVACartușe de toner și cartușe de cerneală negru și color pentru imprimantele din dotarea aparatului de specialitate al C.J. Bistrița – Năsăud, astfel:
- Cartuşe de toner pentru imprimante – Cod CPV 30125100 – 2, pe bază de comandă, conform specificaţiilor tehnice menţionate mai jos;
- Cartuşe de cerneală pentru imprimante – Cod CPV 30192113 – 6, pe bază de comandă, conform specificaţiilor tehnice menţionate mai jos;
Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
-Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 12.05.2020 vor fi respinse.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice/ Achiziții directe/Anexa 2. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 11.05.2020. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” Cartușe de toner și cartușe de cerneală negru și color”.
Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, se vor transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
12.05.2020AtribuităAchiziție directăFurnizare
23.04.2020Servicii întreținere spații verzi existente pe terenul adiacent fațadelor Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, respectiv intrarea din Piața Petru Rareș și intrarea din strada 1 DecembrieJudetul Bistrita-Nasaud10.000,00 lei fără TVAServicii intretinere spatii verzi existente pe terenul adiacent fatadelor Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, respectiv intrarea din Piata Petru Rares și intrarea din strada 1 DecembrieOfertele care nu îndeplinesc in totalitate cerintele solicitate, prin prezentul anunt si prin Caietul de sarcini, care nu au fost transmise pe e-mail:licitatii@cjbn.ro vor fi respinse. Eventualele solicitatri de clarificari vor fi transmise pe adresa de e-mail licitatii@cjbn.ro pana la data de 24.04.202028.04.2020AtribuităAchiziție directăNespecificat
16.04.2020Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2020Judetul Bistrita-NasaudValoarea totală estimată fără TVA : 415.398,00 lei fără TVAValoarea totală estimată fără TVA (8 luni, pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 2020): 276.932,00 lei fără TVAServicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2020 Lot 1: Servicii de pază specializată a obiectivelor, bunurilor și valorilor pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, inclusiv imobilul ”Garaje și atelier întreținere” Lot 2: Servicii de pază specializată a obiectivelor, bunurilor și valorilor pentru sediul Centrului Militar Județean Bistrița-NăsăudINFORMAȚII SUPLIMENTARE - Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. - Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa. - Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie. - Ofertații pot depune ofertă pe unu sau mai multe loturi. - Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 23.04.2020 vor fi respinse. - Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice/ Achiziții directe/Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 22.04.2020. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ”Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2020”. - Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.23.04.2020AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
07.04.2020Servicii de paza pentru sediul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud și sediul Centrului Militar Judetean Bistrita-Nasaud pe anul 2020JUDETUL BISTRITA-NASAUDValoarea totală estimată fără TVA : 415.398,00 lei fără TVAValoare estimată Lot 1: 219.600,00 lei fără TVAValoare estimată Lot 2: 195.798,00 lei fără TVAServicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2020 Lot 1: Servicii de pază specializată a obiectivelor, bunurilor și valorilor pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, inclusiv imobilul ”Garaje și atelier întreținere” Lot 2: Servicii de pază specializată a obiectivelor, bunurilor și valorilor pentru sediul Centrului Militar Județean Bistrița-NăsăudINFORMAȚII SUPLIMENTARE - Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. - Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa. - Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie. - Ofertații pot depune ofertă pe unu sau mai multe loturi. - Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 14.04.2020 vor fi respinse. - Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice/ Achiziții directe/Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până la data de 10.04.2020. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ”Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2020”. - Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.14.04.2020AnulatăAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
20.03.2020Asigurari RCA- autoturisme CJBNConsiliul Judetean Bistrita-Nasaud15.000,00 lei fara TVAPolite asigurare RCA pentru autovehiculele din parcul auto al CJ BNLa sectiunea subiect se va mentiona: Servicii de asigurare de raspundere civila RCA. Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite pe e-mail, pe adresa : licitatii@cjbn.ro, pana la data de 23.03.2020.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
25.03.2020În desfășurareAchiziție directăNespecificat
31.12.2019Execuție lucrări racord pentru alimentare cu energie electrică a obiectivului „Reabilitare, modernizare şi schimbare destinație în sediul DGASPC BNConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud297.683,00 lei fără TVALucrări racord pentru alimentare cu energie electrică a obiectivului „Reabilitare, modernizare şi schimbare destinație în sediul DGASPC a imobilului situat în Bistriţa, strada Horea nr. 20”, jud. Bistriţa-Năsăud.Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa2. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP.
Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”RACORD ENERGIE ELECTRICA SEDIU DGASPC BN”.
Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa2. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP.
Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”RACORD ENERGIE ELECTRICA SEDIU DGASPC BN”.
10.01.2020În desfășurareAchiziție directăNespecificat
05.12.2019SET DESCARCERAREConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud108.403,00 lei fără TVASet de descarcerare care va conține echipamente cât și unelte de descarcerare, utilizate pentru intervenția la salvarea persoanelor rămase blocate, ca urmare a producerii accidentelor rutiereCondiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa2. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona lucrările din catalogul electronic SEAP.
Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”SET DESCARCERARE ISU BN”.
Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 11.12.2019 ora 9,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
12.12.2019 ora 16În desfășurareAchiziție directăNespecificat
11.09.2019Lucrări de pavare și asfaltareConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud445.558,83 lei fără TVAExecuție lucrări de reparații curente asfaltare platforme/pavaje a părții carosabile a platoului interior al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „ Bistrița” al județului Bistrița-NăsăudCondiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa2. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona lucrările din catalogul electronic SEAP.
Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”LUCRARI ASFALTARE SI PAVARE ISU BN”.
Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 16.09.2019 ora 16,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro
18.09.2019 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
19.07.2019Servicii de verificare a proiectelor pe specialități pentru proiectul: „Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr. 26, Bistrița” cod SMIS 2014+:117754CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD10.000,00 lei fără TVAObiectul contractului de prestări servicii ce urmează a fi atribuit constă în achiziționarea de servicii de verificare a documentațiilor tehnice faza PAC, POE, PT, DDE şi CS aferente proiectului: „Creșterea eficienței energetice a secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr. 26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”.Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. • Valoarea estimată a contractului: 10.000,00 lei fără TVA • Tipul contractului: Servicii • Cod CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic • Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1. • Termen limită primire ofertă: 26.07.2019 • Transmitere oferte: pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro • Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Informații suplimentare: Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit vor fi respinse. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 24.07.2019 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.26.07.2019AnulatăAchiziție directăNespecificat
19.07.2019Servicii de verificare a proiectelor pe specialități pentru proiectul: ”Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa, situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistriţa” COD SMIS 2014+:117755CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD10.000,00 lei fără TVAObiectul contractului de prestări servicii ce urmează a fi atribuit constă în achiziționarea de servicii de verificare a documentațiilor tehnice faza PAC, POE, PT, DDE şi CS aferente proiectului: ”Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa, situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud” COD SMIS 2014+:117755.Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. • Valoarea estimată a contractului: 10.000,00 lei fără TVA • Tipul contractului: Servicii • Cod CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic • Sursa de finanțare: Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1. • Termen limită primire ofertă: 26.07.2019 • Transmitere oferte: pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro • Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Informații suplimentare: Ofertele care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit vor fi respinse. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 24.07.2019 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.26.07.2019AnulatăAchiziție directăNespecificat
02.07.2019AUTOSPECIALĂ PIROTEHNICĂConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud126.050,42 lei fără TVAAutospecială pentru intervenții pirotehnice pentru parcul auto al ISU Bistrița-NăsăudCondiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri
Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro și în SEAP sub denumirea ” AUTOSPECIALA ISU BN ”. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie.
Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, prin prezentul anunț și prin Caietul de sarcini, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și înregistrate în SEAP vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 05.07.2019 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
08.07.2019În desfășurareAchiziție directăNespecificat
01.07.2019DEFIBRILATOAREConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud130.000,00 lei fără TVAPachet defibrilatoare automate în cutii montabile pe perete, cu alarmăCondiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri
Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro și în SEAP sub denumirea ” DEFIBRILATOARE - CJBN ”. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, prin prezentul anunț și prin Caietul de sarcini, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și înregistrate în SEAP vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 05.07.2019 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
08.07.2019În desfășurareAchiziție directăNespecificat
21.06.2019” Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale ”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud96.000,00 lei fără TVAServicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animaleCondiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.
Durata contractului: Contractul se va derula începând cu data semnării lui până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii până cel târziu la data de 30.04.2020, conform prevederilor art. 40, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor art. 165 din Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, sub denumirea ”SERVICII DE NEUTRALIZARE ”.
Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, prin prezentul anunț și prin Caietul de sarcini, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 27.06.2019 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
28.06.2019AnulatăAchiziție directăNespecificat
03.06.2019”Servicii tipărire broşuri – Monitor Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud”Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudValoarea estimată fără TVA este de 40.000 lei defalcată după cum urmează:- Valoarea estimată fără TVA pentru anul 2019 este în valoare de 27.000 lei, iar pentru primele 4 luni ale anului 2020, prin act adițional, este în valorare de 13.000 lei fără TVAAchiziția de servicii pentru tipărire broşuri – Monitor Oficial al judeţului Bistriţa-NăsăudCondiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, sub denumirea ”TIPARIRE BROSURI CJBN”. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri.. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 06.06.2019 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
07.06.2019În desfășurareAchiziție directăNespecificat
23.05.2019Lucrări de siguranță rutieră, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud448.905,00 lei fără TVAExecuție lucrări de marcaj rutier pentru realizarea de „ Lucrări de siguranță rutieră ( Marcaje rutiere longitudinale și transversale, Indicatoare rutiere pe drumurile județene, Parapete de siguranță)”.Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa2. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”LUCRARI DE SIGURANTA RUTIERA CJ BN”. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 28.05.2019 ora 10,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.29.05.2019 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
14.05.2019Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2019Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudValoarea totală estimată fără TVA : 352.150,00 lei fără TVAValoarea totală estimată fără TVA (7 luni, pentru perioada 1 iunie - 31 decembrie 2019): 224.095,00 lei fără TVAValoare totală estimată Lot 1: 175.680,00 lei fără TVA, din care:- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 iunie 2019 – 31 decembrie 2019 este de 111.796,00 lei fără TVA- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 30 aprilie 2020 este de 63.884,00 lei fără TVA- tarif agent (lei/oră) estimat fără TVA: 20 lei/orăValoare totală estimată Lot 2: 176.470,00 lei fără TVA, din care:- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 iunie 2019 – 31 decembrie 2019 este de 112.299,00 lei fără TVA- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 30 aprilie 2020 este de 64.171,00 lei fără TVA- tarif agent (lei/oră) estimat fără TVA: 20 lei/orăServicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2019
Lot 1: Servicii de pază specializată a obiectivelor, bunurilor și valorilor pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, inclusiv imobilul ”Garaje și atelier întreținere”
Lot 2: Servicii de pază specializată a obiectivelor, bunurilor și valorilor pentru sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud
- Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor.
- Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.
- Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie.
- Ofertații pot depune ofertă pe unu sau mai multe loturi.
- Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 20.05.2019 vor fi respinse.
- Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice/ Achiziții directe/Anexa 2 și în SEAP, atașată anunțului publicat la secțiunea Publicitate anunțuri. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro). Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ”Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2019”.
- Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin e-mail.
20.05.2019AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
09.05.2019Servicii de consultanță în managementul proiectului “U.P.U.-S.M.U.R.D. - Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare, extindere și dotare” cod SMIS 121312CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA- NASAUD130.000 lei fara TVAServiciile prestate, respectiv consultanța externă în managementul investiției constau în: - întocmirea rapoartelor de progres - pregătirea cererilor de prefinanțare, după caz; - pregătirea cererilor de plată; - pregătirea cererilor de rambursare: - urmărirea conformității documentelor transmise către Organismul Intermediar din punctul de vedere al procedurilor AM POR; - pregătirea notificărilor la contractul de finanțare; - pregătirea/consilierea în pregătirea altor documente transmise către OI/AM; - sesizarea și soluționarea situațiilor care nu sunt în acord cu cerințele programului și ale contractului de finanțare; - încărcarea documentelor și completarea tuturor secțiunilor în aplicația MySmis ținând cont de toate cerințele, instrucțiunile, regulamentele emise de către OI/AM. Rezultatul direct al acestei activități – proiect monitorizat/coordonat care va conduce la o implementare riguroasă a proiectului.Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate , care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă atat pe SEAP –sectiunea Publicitate anunturi cat si pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe si atasata pe SEAP . Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 14.05.2019 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro. Ofertele transmise trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa. Ofertele vor fi intocmite pe baza documentatiei de atribuire atasata prezentului anunt , si anume : Anunt achizitie directa nr. 8417/ 09.05.2019;Caiet de Sarcini; Draft Contract; Formulare;15.05.2019 ora 16În desfășurareAchiziție directăNespecificat
25.10.2018Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic și Execuție utilități și amenajări necesare, pentru obiectivul „Construire ansamblu de locuințe colective mici P+2E+M destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud449.761,78 lei fără TVA și cuprinde următoarele:- C+M inclusiv organizarea de șantier: 421.551,78 lei fără TVA;- Proiect tehnic, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: 10.392 lei fără TVA;- Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 981 lei fără TVA;- Dotări: 16.837 lei fără TVA.Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice ( PAC, POE, PT și asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări de construcții în vederea realizării obiectivului „Realizare împrejmuire, zid antifoc, amenajare parcări și utilități la amplasamentele din str.Prundului nr.9/nr.16D/nr.16E din Bistrița,jud.Bistrița-Năsăud”)Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP.
Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” PT+EXECUTIE UTILITĂȚI PRUNDULUI -CJ BN ”.
Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 30.10.2018 ora 12,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
31.10.2018 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
18.10.2018Servicii de organizare de evenimente în cadrul proiectului ”IMPACT TEACA” Cod proiect: 102218CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD8.333,32 lei fără TVA, defalcată astfel:- 4.166,66 lei fără TVA pentru conferința de lansare- 4.166,66 lei fără TVA pentru conferința de închidereObiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de organizare de evenimente, respectiv conferința de lansare și conferința de închidere a proiectului “IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Cod proiect: 102218, în conformitate clauzele contractului de finanțare.Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Criteriu de adjudecare: Prețul cel mai scăzut. Durata contractului: De la data semnării contractului de către ambele părți până la 26.09.2020. Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 24.10.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.25.10.2018 ora 16AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
18.10.2018Servicii de organizare de festivaluri în cadrul proiectului ”IMPACT TEACA” Cod proiect: 102218CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD100.000,00 lei, defalcată anual astfel: - 33.333,33 lei pentru anul 2018 - 33.333,33 lei pentru anul 2019 - 33.333,34 lei pentru anul 2020.Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare a festivalului cultural "La Fuste" în conformitate cu clauzele contractului de finanţare, respectiv organizarea a 3 ediţii ale festivalului cultural în perioada 2018-2020. Perioadele de desfăşurare a festivalului, celor 3 ediţii, în perioada 2018-2020 sunt: - ediţia 1: 04.11.2018-05.11.2018 - ediţia 2: 04.11.2019-05.11.2019 - ediţia 3: 06.09.2020-07.09.2020 Numărul participanţilor pe fiecare ediţie în parte va fi de minim 150 persoane.Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Criteriu de adjudecare: Prețul cel mai scăzut. Durata contractului: Autoritatea contractantă va încheia un Contract de prestări servicii pentru toate cele 3(trei) ediţii ale festivalului, cu un singur operator economic, care intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi până la 26.09.2020. Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 24.10.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.25.10.2018 ora 16AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
12.10.2018Servicii de elaborare a Proiectului Tehnic și Execuție utilități și amenajări necesare, pentru obiectivul „Construire ansamblu de locuințe colective mici P+2E+M destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud449.761,78 lei fără TVA și cuprinde următoarele:- C+M inclusiv organizarea de șantier: 421.551,78 lei fără TVA;- Proiect tehnic, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor: 10.392 lei fără TVA;- Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 981 lei fără TVA;- Dotări: 16.837 lei fără TVA.Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice ( PAC, POE, PT și asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări de construcții în vederea realizării obiectivului „Realizare împrejmuire, zid antifoc, amenajare parcări și utilități la amplasamentele din str.Prundului nr.9/nr.16D/nr.16E din Bistrița,jud.Bistrița-Năsăud”)Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” PT+EXECUTIE UTILITĂȚI PRUNDULUI -CJ BN ”.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 18.10.2018 ora 12,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
19.10.2018 ora 12AnulatăAchiziție directăNespecificat
03.10.2018”MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE, INDICATOARE RUTIERE PE DRUMURI JUDEȚENE ȘI PARAPETE METALICE ”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud189.657,00 lei fără TVAExecuție lucrări de marcaje rutiere longitudinale și transversale, indicatoare rutiere pe drumuri județene și parapete metalice .Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”MARCAJE CJ BN”.
Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 08.10.2018 ora 16,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
09.10.2018 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
21.09.2018”MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE, INDICATOARE RUTIERE PE DRUMURI JUDEȚENE ȘI PARAPETE METALICE ”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud189.657,00 lei fără TVAMARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE, INDICATOARE RUTIERE PE DRUMURI JUDEȚENE ȘI PARAPETE METALICE ”Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”MARCAJE CJ BN”.
Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 26.09.2018 ora 16,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
27.09.2018 ora 16AnulatăAchiziție directăNespecificat
04.09.2018Servicii de organizare de evenimente în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA”, Cod proiect: 102217CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD8.333,32 lei fără TVA, defalcată astfel:- 4.166,66 lei fără TVA pentru conferința de lansare- 4.166,66 lei fără TVA pentru conferința de închidereOrganizarea de evenimente, respectiv conferința de lansare și conferința de închidere a proiectului “IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud” Cod proiect: 102217, în conformitate cu clauzele contractului de finanțare.Condiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Anexa 2. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Criteriu de adjudecare: Prețul cel mai scăzut. Durata contractului: De la data semnării de către părți și până la data de 12.10.2020 Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 07.09.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.10.09.2018 ora 16În desfășurareAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
30.08.2018Servicii de organizare de festivaluri în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUDValoarea totală estimată: 100.000,00 lei, defalcată anual astfel: - 33.333,33 lei pentru anul 2018 - 33.333,33 lei pentru anul 2019 - 33.333,33 lei pentru anul 2020.Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de organizare de festivaluri (Festival cultural “ La Fuste ” 3 ediții ) în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102217 în conformitate cu clauzele contractului de finanțare. În cadrul contractului se vor achiziționa serviciile necesare pentru organizarea a 3 ediții ale festivalului cultural “La Fuste”, în perioada 2018-2020. Numărul participanților pe fiecare ediție în parte va fi de minim 150 și o tombolă organizată în cadrul celor 3 ediții. Fiecare ediție presupune: - subcontractare artiști de muzică și dans tradițional, - amenajarea a 5 standuri cu vânzare a produselor tradiționale, - amenajarea zonei în care se va găti mâncare tradițională de către persoanele invitate cu acest scop de către beneficiar , - organizarea unei tombole cu premii (fiecare premiu va consta în obiecte din tradiția romă în valoare minimă de 25 lei). - Asigurarea scenei și amenajarea acesteia Prestația fiecărui artist/formație va fi de minim 45 de minute. Prestatorul va face dovada că poate asigura prezența artiștilor de muzică și dans tradițional prin prezentarea de subcontracte înainte de desfășurarea fiecărei ediții. Prestatorul va asigura personal de specialitate pentru buna funcționare a instalațiilor și a elementelor de scenotehnică. Locația pentru amenajarea standurilor, a zonei în care se va găti și unde va fi amplasată scena va fi pusă la dispoziția furnizorului de către Partener 3 din cadrul proiectului, comuna Lechința, prin Primăria comunei Lechința. De asemenea furnizorul trebuie să asigure 2 tehnicieni (sunetist, luminist) și 6 persoane pentru asistență. Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia prestatorului (materiale pentru promovarea festivalului: afişe, fluturaşi etc.) realizate în cadrul unui contract complementar încheiat în cadrul aceluiaşi proiect pentru a fi repartizate de către prestator, participanților, prin resursele umane puse la dispoziție de prestator, pe bază de tabel cu semnătură; Perioadele de desfășurare a festivalului, celor 3 ediții, în perioada 2018-2020 sunt : - ediția 1: 20.09.2018-21.09.2018 - ediția 2: 20.09.2019-21.09.2019 - ediția 3: 20.09.2020-21.09.2020 Furnizorul va asigura desfășurarea unui program de 2 zile cu minim 6 ore/zi. Regia de spectacol se va efectua pentru numărul de zile stabilit pentru desfășurarea festivalului cu prezentarea detaliată a modului de derulare/ore a programului artistic, astfel încât să acopere integral programul fiecărei zile.Condiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Criteriu de adjudecare: Prețul cel mai scăzut. Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 04.09.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
Durata contractului:
Autoritatea contractantă va încheia un acord cadru cu un singur operator economic și va intra în vigoare de la data semnării de către ambele părți până la 13.10.2020 și se vor încheia trei contracte subsecvente de prestare servicii, astfel:
- 1 pentru anul 2018
- 1 pentru anul 2019
- 1 pentru anul 2020
Durata contractelor subsecvente este de 60 de zile de la data semnării de către ambele părți.
06.09.2018 ora 16În desfășurareAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
23.08.2018Achiziție servicii de organizare de evenimente în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-NăsăuConsiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudValoarea estimată, fără TVA: 8.333,32 lei fără TVA, defalcată astfel:- 4.166,66 lei fără TVA pentru conferința de lansare- 4.166,66 lei fără TVA pentru conferința de închidereOrganizarea de evenimente, respectiv conferința de lansare și conferința de închidere a proiectului “IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud” Cod proiect: 102217, în conformitate cu clauzele contractului de finanțare.Condiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Anexa 2.
Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse.
Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 29.08.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
30.08.2018 ora 16AnulatăAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
14.08.2018Servicii de organizare de festivaluri (Festival cultural “La Fuste” 3 ediții) în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA”, Cod proiect: 102217CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD100.000,00 lei fără TVAObiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de organizare de festivaluri (Festival cultural “ La Fuste ” 3 ediții ) în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102217 în conformitate cu clauzele contractului de finanțare. În cadrul contractului se vor achiziționa serviciile necesare pentru organizarea a 3 ediții ale festivalului cultural “La Fuste”, în perioada 2018-2020. Numărul participanților pe fiecare ediție în parte va fi de minim 150 și o tombolă organizată în cadrul celor 3 ediții. Fiecare ediție presupune: - subcontractare artiști de muzică și dans tradițional, - amenajarea a 5 standuri cu vânzare a produselor tradiționale, - amenajarea zonei în care se va găti mâncare tradițională de către persoanele invitate cu acest scop de către beneficiar , - organizarea unei tombole cu premii (fiecare premiu va consta în obiecte din tradiția romă în valoare minimă de 25 lei). - Asigurarea scenei și amenajarea acesteia Prestația fiecărui artist/formație va fi de minim 45 de minute. Prestatorul va face dovada că poate asigura prezența artiștilor de muzică și dans tradițional prin prezentarea de subcontracte înainte de desfășurarea fiecărei ediții. Prestatorul va asigura personal de specialitate pentru buna funcționare a instalațiilor și a elementelor de scenotehnică. Locația pentru amenajarea standurilor, a zonei în care se va găti și unde va fi amplasată scena va fi pusă la dispoziția furnizorului de către Partener 3 din cadrul proiectului, comuna Lechința, prin Primăria comunei Lechința. De asemenea furnizorul trebuie să asigure 2 tehnicieni (sunetist, luminist) și 6 persoane pentru asistență. Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia prestatorului (materiale pentru promovarea festivalului: afişe, fluturaşi etc.) realizate în cadrul unui contract complementar încheiat în cadrul aceluiaşi proiect pentru a fi repartizate de către prestator, participanților, prin resursele umane puse la dispoziție de prestator, pe bază de tabel cu semnătură; Perioadele de desfășurare a festivalului, celor 3 ediții, în perioada 2018-2020 sunt : - ediția 1: 20.09.2018-21.09.2018 - ediția 2: 20.09.2019-21.09.2019 - ediția 3: 20.09.2020-21.09.2020 Furnizorul va asigura desfășurarea unui program de 2 zile cu minim 6 ore/zi. Regia de spectacol se va efectua pentru numărul de zile stabilit pentru desfășurarea festivalului cu prezentarea detaliată a modului de derulare/ore a programului artistic, astfel încât să acopere integral programul fiecărei zile.Condiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Criteriu de adjudecare: Prețul cel mai scăzut. Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 24.08.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro. Durata contractului: Autoritatea contractantă va încheia un acord cadru cu un singur operator economic și va intra în vigoare de la data semnării de către ambele părți până la 13.10.2020 și se vor încheia trei contracte subsecvente de prestare servicii, astfel: - 1 pentru anul 2018 - 1 pentru anul 2019 - 1 pentru anul 2020 Durata contractelor subsecvente este de 60 de zile de la data semnării de către ambele părți.28.08.2018 ora 16AnulatăAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
09.08.2018Servicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier aferente execuției lucrărilor de relocare conducte gaz pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare și schimbare destinație în sediul DGASPC a imobilului situat în Bistrița, strada Horea nr.2Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud3361,34 lei fără TVAServicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier aferente execuției lucrărilor de relocare conducte gaz pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare și schimbare destinație în sediul DGASPC a imobilului situat în Bistrița, strada Horea nr.20”, jud. BNCondiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Dirigentie relocare gaz HOREA 20 CJ BN”.
Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe și atașat anunțului de pe SEAP. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 13.08.2018 ora 12,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
14.08.2018 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
09.08.2018Servicii de organizare tabere pentru copii în cadrul proiectului ”IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca” Cod proiect: 102218CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD83.332,50 lei fără TVAObiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de organizare tabere pentru copii, pentru beneficiarii proiectului “IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud” în conformitate cu clauzele contractului de finanțare. Achiziția prin intermediul căreia se organizează tabăra școlară la mare, pentru 100 de copii și 25 de părinți, va acoperi următoarele nevoi: transport Teaca-Litoral-Teaca, toate cele 3 mese zilnice, cazare în camere cu baie proprie, apă caldă, tv, acces internet,spații pentru activități recreative. Tabăra va fi organizată în perioada vacanței de vară a elevilor, 3 ani consecutiv, respectiv 2018-2020, în perioada 01 iulie – 10 septembrie a fiecărui an, câte un sejur de 6 nopți, astfel: - în anul 2018 - pentru 34 de copii și 9 părinți - în anul 2019 - pentru 34 de copii și 8 părinți - în anul 2020 - pentru 32 de copii și 8 părințiInformații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 20.08.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.22.08.2018 ora 16AtribuităAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
09.08.2018Servicii de organizare tabere pentru copii în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința” Cod proiect: 102217CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD83.332,50 lei fără TVAObiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de organizare tabere pentru copii, pentru beneficiarii proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, în conformitate cu clauzele contractului de finanțare. Achiziția prin intermediul căreia se organizează tabăra școlară la mare, pentru 100 de copii și 25 de părinți, va acoperi următoarele nevoi: transport Teaca-Litoral-Teaca, toate cele 3 mese zilnice, cazare în camere cu baie proprie, apă caldă, tv, acces internet,spații pentru activități recreative. Tabăra va fi organizată în perioada vacanței de vară a elevilor, 3 ani consecutiv, respectiv 2018-2020, în perioada 01 iulie – 10 septembrie a fiecărui an, câte un sejur de 6 nopți, astfel: - în anul 2018 - pentru 34 de copii și 9 părinți - în anul 2019 - pentru 34 de copii și 8 părinți - în anul 2020 - pentru 32 de copii și 8 părințiInformații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe/Achiziții Anexa 2. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 20.08.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.22.08.2018 ora 16În desfășurareAchiziție conform Anexa 2 (lg. 98/2016)Nespecificat
08.08.2018Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice și execuție lucrări de demolare pentru Desfiinţare construcţie existentă cu destinaţia de anexă-magazie şi beci aferentă obiectivului „Reabilitare, modernizare şi schimbare destinaţie în sediul DGASPConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud24.000,00 lei fără TVAServicii de elaborare a documentației tehnico-economice și execuție lucrări de demolare pentru Desfiinţare construcţie existentă cu destinaţia de anexă-magazie şi beci aferentă obiectivului „Reabilitare, modernizare şi schimbare destinaţie în sediul DGASPC a imobilului situat în Bistriţa, strada Horea nr. 20", jud. Bistriţa-NăsăudCondiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Demolare HOREA 20 CJ BN”.
Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 10.08.2018 ora 12,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
13.08.2018 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
06.08.2018Servicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier pentru obiectivul „ Reabilitare, modernizare și schimbare destinație în sediu DGASPC a imobilului situat în Bistrița, strada Horea, nr. 20 ”, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud53.004,00 lei fără TVAServicii de asistență tehnică din partea diriginților de șantier pentru obiectivul „ Reabilitare, modernizare și schimbare destinație în sediu DGASPC a imobilului situat în Bistrița, strada Horea, nr. 20 ”, jud. Bistrița-NăsăudCondiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ,, SERVICII DIRIGENTIE SANTIER HOREA CJ BN ", fără diacritice.
Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 09.08.2018 ora 16,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.
10.08.2018 ora 12AtribuităAchiziție directăNespecificat
27.07.2018Servicii de organizare tabere pentru copii în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, CCONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD83.332,50 lei fara TVAObiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de organizare tabere pentru copii, pentru beneficiarii proiectului Servicii de organizare tabere pentru copii în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102217 în conformitate cu clauzele contractului de finanțare.
Achiziția prin intermediul căreia se organizează tabăra școlară la mare, pentru 100 de copii și 25 de părinți, va acoperi următoarele nevoi: transport Teaca-Litoral-Teaca, toate cele 3 mese zilnice, cazare în camere single/duble cu baie proprie, apă caldă, aer condiționat, tv, acces internet,spații pentru activități recreative.
Tabăra va fi organizată în perioada vacanței de vară a elevilor,3 ani consecutiv, respectiv 2018-2020, în perioada 01 august – 31 august a fiecărui an, câte un sejur de 6 nopți, astfel:
- în anul 2018 - pentru 34 de copii și 9 părinți
- în anul 2019 - pentru 34 de copii și 8 părinți
- în anul 2020 - pentru 32 de copii și 8 părinți
Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe.Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinseDocumentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 02.08.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.06.08.2018 ora 16AnulatăAchiziție directăNespecificat
27.07.2018Servicii de organizare tabere pentru copii în cadrul proiectului ”IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”,CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD83.332,50 lei fără TVAObiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de organizare tabere pentru copii, pentru beneficiarii proiectului “IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud” în conformitate cu clauzele contractului de finanțare.
Achiziția prin intermediul căreia se organizează tabăra școlară la mare, pentru 100 de copii și 25 de părinți, va acoperi următoarele nevoi: transport Teaca-Litoral-Teaca, toate cele 3 mese zilnice, cazare în camere single/duble cu baie proprie, apă caldă, aer condiționat, tv, acces internet,spații pentru activități recreative.
Tabăra va fi organizată în perioada vacanței de vară a elevilor,3 ani consecutiv, respectiv 2018-2020, în perioada 01 august – 31 august a fiecărui an, câte un sejur de 6 nopți, astfel:
- în anul 2018 - pentru 34 de copii și 9 părinți
- în anul 2019 - pentru 34 de copii și 8 părinți
- în anul 2020 - pentru 32 de copii și 8 părinți
Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 02.08.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.06.08.2018 ora 16AnulatăAchiziție directăNespecificat
20.07.2018Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice și execuție lucrări de demolare pentru DESFIINŢARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ CU DESTINAŢIA DE ANEXĂ-MAGAZIE ŞI BECI AFERENTĂ OBIECTIVULUI „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE ÎN SEDIUL DGASPConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud24.000,00 lei fără TVAServicii de elaborare a documentației tehnico-economice și execuție lucrări de demolare pentru Desfiinţare construcţie existentă cu destinaţia de anexă-magazie şi beci aferentă obiectivului „Reabilitare, modernizare şi schimbare destinaţie în sediul DGASPC a imobilului situat în Bistriţa, strada Horea nr. 20", jud. Bistriţa-Năsăud . Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP.
Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Demolare HOREA 20 CJ BN”.
26.07.2018 ora 12AnulatăAchiziție directăNespecificat
18.07.2018SERVICII DE PROIECTARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL - „REALIZARE ÎMPREJMUIRE, ZID ANTIFOC, AMENAJARE PARCĂRI ȘI UTILITĂȚI LA AMPLASAMENTELE DIN STRADA PRUNDULUI NR.9, NR.16D ȘI NR.16E DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA, JUDEȚUL BConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud6.980,00 lei fără TVASERVICII DE PROIECTARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL - „REALIZARE ÎMPREJMUIRE, ZID ANTIFOC, AMENAJARE PARCĂRI ȘI UTILITĂȚI LA AMPLASAMENTELE DIN STRADA PRUNDULUI NR.9, NR.16D ȘI NR.16E DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”23.07.2018 ora 16În desfășurareAchiziție directăNespecificat
18.07.2018”MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE, INDICATOARE RUTIERE ȘI PARAPETE METALICE PE DRUMURILE JUDEȚENE”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud335.800,00 lei fără TVAExecuție lucrări de marcaje rutiere longitudinale și transversale, indicatoare rutiere și parapete metalice pe drumurile județene .24.07.2018 ora 16În desfășurareAchiziție directăNespecificat
17.07.2018Servicii de organizare tabere pentru copii în cadrul proiectului ”IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul B-N”,Cod proiect:102218CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD83.332,50 lei fără TVAObiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de organizare tabere pentru copii, pentru beneficiarii proiectului “IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud” în conformitate cu clauzele contractului de finanțare. Achiziția prin intermediul căreia se organizează tabăra școlară la mare, pentru 100 de copii și 25 de părinți, va acoperi următoarele nevoi: transport Teaca-Litoral-Teaca, toate cele 3 mese zilnice, cazare în camere single/duble cu baie proprie, apă caldă, aer condiționat, tv, acces internet,spații pentru activități recreative. Tabăra va fi organizată în perioada vacanței de vară a elevilor,3 ani consecutiv, respectiv 2018-2020, în perioada 01 august – 31 august a fiecărui an, câte un sejur de 6 nopți, astfel: - în anul 2018 - pentru 34 de copii și 9 părinți - în anul 2019 - pentru 34 de copii și 8 părinți - în anul 2020 - pentru 32 de copii și 8 părințiCondiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 23.07.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.25.07.2018 ora 16AnulatăAchiziție directăNespecificat
17.07.2018Servicii de organizare tabere pentru copii în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința”, Cod proiect:102217CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD83.332,50 lei fără TVAObiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii de organizare tabere pentru copii, pentru beneficiarii proiectului Servicii de organizare tabere pentru copii în cadrul proiectului ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102217 în conformitate cu clauzele contractului de finanțare. Achiziția prin intermediul căreia se organizează tabăra școlară la mare, pentru 100 de copii și 25 de părinți, va acoperi următoarele nevoi: transport Teaca-Litoral-Teaca, toate cele 3 mese zilnice, cazare în camere single/duble cu baie proprie, apă caldă, aer condiționat, tv, acces internet,spații pentru activități recreative. Tabăra va fi organizată în perioada vacanței de vară a elevilor,3 ani consecutiv, respectiv 2018-2020, în perioada 01 august – 31 august a fiecărui an, câte un sejur de 6 nopți, astfel: - în anul 2018 - pentru 34 de copii și 9 părinți - în anul 2019 - pentru 34 de copii și 8 părinți - în anul 2020 - pentru 32 de copii și 8 părințiCondiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul limită, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 23.07.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.25.07.2018 ora 16AnulatăAchiziție directăNespecificat
21.06.2018SERVICII DE PROIECTARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL - „REALIZARE ÎMPREJMUIRE, ZID ANTIFOC, AMENAJARE PARCĂRI ȘI UTILITĂȚI LA AMPLASAMENTELE DIN STRADA PRUNDULUI NR.9, NR.16D ȘI NR.16E DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA, JUDEȚUL BConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud6.980,00 lei fără TVASERVICII DE PROIECTARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL - „REALIZARE ÎMPREJMUIRE, ZID ANTIFOC, AMENAJARE PARCĂRI ȘI UTILITĂȚI LA AMPLASAMENTELE DIN STRADA PRUNDULUI NR.9, NR.16D ȘI NR.16E DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”27.06.2018 ora 16În desfășurareAchiziție directăNespecificat
04.06.2018Servicii de Proiectare şi execuție lucrări pentru relocare conducte gaz pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare şi schimbare destinaţie în sediul DGASPC a imobilului situat în Bistriţa, strada Horea nr. 20”, jud. Bistriţa-Năsăud [Modificare traseu rețConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud130.000 lei fără TVAServicii de Proiectare şi execuție lucrări pentru relocare conducte gaz pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare şi schimbare destinaţie în sediul DGASPC a imobilului situat în Bistriţa, strada Horea nr. 20”, jud. Bistriţa-Năsăud [Modificare traseu rețele supraterane de distribuție(conducte) gaze naturale, relocare în subteran]11.06.2018 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
23.05.2018Anunț achiziție directă servicii de asistență tehnică pentru elaborarea planului județean de gestionare a deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud ( 2018-2025)Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud126.050,42 lei fără TVAServicii ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU ELABORAREA PLANULUI JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD (2018-2025)Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic SEAP. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea”ASISTENTA TEHNICA GESTIONARE DESEURI CJBN", fără diacritice. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 29.05.2018 ora 16,00. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.31.05.2018 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
11.05.2018Mobilier pentru laborator informatic, dulapuri pentru arhivare și mobilier pentru after-school, pentru proiectul IMPACT LECHINȚA, Cod proiect: 102217Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud46.250,00 lei fără TVAFurnizare mobilier pentru laborator informatic, dulapuri pentru arhivare documente și mobilier pentru after-school, pentru proiectul: ”IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102217 Lot 1: Mese și scaune pentru laboratorul de informatică Lot 2: Dulapuri pentru arhivare Lot 3: Mobilier școlar Cf. Caiet de sarcini nr. IV/8544/27.04.2018 se vor achiziționa următoarele produse: - 15 mese și 15 scaune pentru dotarea laboratorului de informatică; - 20 dulapuri pentru arhivare; - 150 seturi de mobilier școlar format din: scaun și masă.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe noua aplicație SEAP este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic din noua aplicație SEAP, în termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va achiziţiona produsele din catalogul electronic. Având în vedere că se vor încheia contracte distincte pe fiecare lot, ofertele se vor publica în catalogul electronic din noua aplicație SEAP pe fiecare lot în parte (NU cumulate). Pentru identificare, oferta/ofertele de preţ se va/vor publica în catalogul electronic sub denumirea: Pentru Lot 1: ”Mobilier proiect IMPACT Lechinta - Lot 1”; Pentru Lot 2: ”Mobilier proiect IMPACT Lechinta - Lot 2”; Pentru Lot 3: ”Mobilier proiect IMPACT Lechinta - Lot 3”.18.05.2018 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
11.05.2018Servicii întreţinere P.C. și reparații echipamente informaticeConsiliul Județean Bistrița Năsăud20.000 lei fără TVAAsigurarea pentru Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud a unui sistem de Servicii integrate de asistenţă tehnică, întreţinere şi mentenanţă necesar funcţionării în condiţii optime a întregului sistem informatic. Echipamentele IT din cadrul Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud se află în 3 locaţii: Piața Petru Rareș nr. 1, Imobil Birouri și Garaje (etaj 1) și str. Păcii nr. 2A.17.05.2018 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
07.05.2018Mobilier pentru laborator informatic, dulapuri pentru arhivare și mobilier pentru after-school pentru proiectul ”IMPACT TEACA” Cod proiect: 102218CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD46.250,00 lei fără TVAObiectul contractului îl reprezintă furnizarea de mobilier pentru dotarea laboratorului de informatică, dulapuri pentru arhivare documente și mobilier pentru after-school în cadrul proiectului “IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”. Se vor achiziționa următoarele: - 15 mese și 15 scaune pentru dotarea laboratorului de informatică; - 20 dulapuri pentru arhivare; - 150 seturi de mobilier școlar format din: scaun și masă; Achiziția este împărțită pe loturi după cum urmează: LOT 1 - mese si scaune pentru laboratorul de informatică Cod CPV 39112000-0 scaune, CPV 39134100-1 - mese pentru computer LOT 2 - dulapuri pentru arhivare COD CPV 39132100-7 - dulapuri de arhivare LOT 3 - mobilier școlar COD CPV 39160000-1 - mobilier școlar Valoarea estimată, fără TVA: total 46.250,00 lei fără TVA LOT 1 - 3.750,00 lei fără TVA LOT 2 - 5.000,00 lei fără TVA LOT 3 - 37.500,00 lei fără TVAConform documentație atașată prezentului anunț. Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate sau care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ în conformitate cu specificațiile de la pct.9 din prezentul anunț, vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe și atașată anunțului din SEAP. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 11.05.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.15.05.2018 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
27.04.2018Servicii de proiectare în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”LOCUINȚE DE SERVICIU, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIȚA, STRADA PRUNDULUI”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud40.000,00 lei fără TVAObiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborare: - Studiu de fezabilitate; - Studiu geotehnic, verificat la cerinţa Af; - Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi documentaţiile aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori. Pentru realizarea documentaţiilor de mai sus se vor respecta de asemenea toate reglementările tehnice şi normativele specifice. Obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor este în sarcina proiectantului, contravaloarea acestora va fi suportată de beneficiari.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta se va transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, iar oferta de preț se va posta în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Studiu fezabilitate locuințe de serviciu BN”.04.05.2018 ora 12AtribuităAchiziție directăNespecificat
19.04.2018”Servicii de întreținere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcționării și actualizării panoului luminos cu led-uri A.T.O.P., situat în Piața Petru Rareș nr. 1”Consiliul Județean Bistrița- Năsăud22.000 lei fără TVAServicii de întreținere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcționării și actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P., situat în Piața Petru Rareș nr. 1., conținând:
• Prelucrare și actualizare date meteo, date informații radare, etc.
• Prelucrare și actualizare materiale video
• Prelucrare și actualizare imagini digitale
• Întreținerea și asigurarea funcționalității panoului
Condiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic NOUL SEAP de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Servicii ATOP CJBN”.
Informații suplimentare:
Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate.
Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din NOUL SEAP oferta de preț vor fi respinse.
27.04.2018 ora 12AtribuităAchiziție directăNespecificat
19.04.2018Servicii pentru tipărire broşuri – Monitor Oficial al judeţului Bistriţa-NăsăudConsiliul Județean Bistrița Năsăud35.000 lei fără TVAAchiziția de Servicii pentru tipărire broşuri – Monitor Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud”25.04.2018 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
19.04.2018Servicii de comunicare și publicitate prin presa locală scrisăConsiliul Județean Bistrița Năsăud47.840 lei fără TVAServicii de comunicare a informaţiilor de interes public în presa scrisă locală. Serviciile de publicitate în presa scrisă locală vor cuprinde: redactarea, machetarea şi publicarea în presa scrisă locală a anunţurilor/comunicatelor/ dispozițiilor președintelui referitoare la acţiunile şi activităţile Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu privire la:
 informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
 consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
 transmiterea de informaţii şi mesaje de interes public adresate cetăţenilor, asociaţiilor, organizaţiilor şi agenţilor economici.
26.04.2018 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
18.04.2018Servicii de digitizare a obiectivului pentru proiectul „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud” cod SMIS 2014+/NV/BN/2016/5/5.1/1/377/24.11.2016CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD56.250,00 lei fără TVAServicii de digitizare a obiectivului pentru proiectul „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud”. Serviciile de digitizare a obiectivului se vor realiza cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului, anexei 4 și a contractului de finanțare.Condiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic în noua aplicație SEAP este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea”SERVICII DE DIGITIZARE PROIECT REABILITARE CASTEL POSMUS CJBN", fără diacritice. Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut. Durata contractului: Contractul intră în vigoare de la data semnării și se încheie la finalul perioadei de implementare a proiectului. Prestarea serviciilor se va realiza după emiterea ordinului de prestare a serviciilor. În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adițional la contractul de finanțare, contractul de servicii va fi prelungit în mod automat cu aceleași număr de luni, fără modificarea valorii acestuia. Prestarea serviciilor se va realiza în termen de 3 luni. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 24.04.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.26.04.2018 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
13.04.2018Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2018 - Lot 1, Lot 2Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudValoarea totală estimată fără TVA (12 luni): 350.400,00 lei fără TVAValoarea totală estimată fără TVA (8 luni, pentru perioada 1 mai 2018 - 31 decembrie 2018): 235.200,00 lei fără TVAValoare totală estimată Lot 1: 175.200,00 lei fără TVA, din care:- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 mai 2018 – 31 decembrie 2018 este de 117.600 lei- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 30 aprilie 2019 este de 57.600 lei - tarif agent (lei/oră) estimat fără TVA: 20 lei/orăValoare totală estimată Lot 2: 175.200,00 lei fără TVA, din care:- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 mai 2018 – 31 decembrie 2018 este de 117.600 lei- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 30 aprilie 2019 este de 57.600 lei - tarif agent (lei/oră) estimat fără TVA: 20 lei/orăServicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2018.Operatorii economici vor depune ofertele prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa. Oferta şi toate documentele ei, precum şi corespondenţa dintre ofertant şi Autoritatea contractantă vor fi redactate în limba română. Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate într-o altă limbă însă trebuie însoţite de o traducere autorizată în limba română. Traducerea în limba română va prevala în orice situaţie. Ofertații pot depune ofertă pe unu sau mai multe loturi. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) în termenul stabilit de autoritatea contractantă, respectiv 23.04.2018, ora 16:00 vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice / Achiziții directe și în noua aplicație SEAP, atașată anunțului aferent achiziției, în secțiunea Publicitate anunțuri. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro). Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ”Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sediul Centrului Militar Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2018”.Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin e-mail.23.04.2018AtribuităParticipareNespecificat
04.04.2018Servicii privind întocmirea documentației tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”UPU SMURD Spitalul Județean de Urgență Bistrița, construire heliport pe terasa superioară”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud129.412,00 lei fără TVAConform Caiet de sarcini, cap. 4 Obiectul contractului, obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea: - Expertiză Tehnică; - Studiu geotehnic, verificat la cerinţa Af; - Studiu topographic şi de obstacolare aeronautică; - Studiu meteorologic; - Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi documentaţiile aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori. Pentru realizarea documentaţiilor de mai sus se vor respecta de asemenea toate reglementările tehnice şi normativele specifice. Obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor este în sarcina proiectantului (Notă: Proiectantul va întocmi orice documentaţie necesară pentru obţinerea de acorduri şi avize, care sunt solicitate de organismele autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în certificatul de urbanism ca fiind necesare.). - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, trebuie să respecte prevederile legale (conform Hotărârii Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice).Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe noua aplicație SEAP este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic din noua aplicație SEAP. Autoritatea contractanta va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”DALI Heliport UPU SMURD Bistrita”.16.04.2018 ora 16AtribuităAchiziție directăNespecificat
07.03.2018Servicii de audit financiar al proiectului „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud” cod SMIS 2014+/NV/BN/2016/5/5.1/1/377/24.11.2016CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD44.650,00 lei fără TVAÎn conformitate cu legislația în vigoare și prevederile programului operațional regional 2014-2020 se va realiza auditul financiar extern al proiectului. Auditorul va întocmi rapoarte de audit care vor respecta inclusiv cerințele ghidului solicitantului cu privire la conținutul acestora și a contractului de finanțare. În situatiile prevazute de program, auditorul va verifica potențiala dublă finanțare a cheltuielilor.Condiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea”SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PROIECT REABILITARE CASTEL POSMUS CJBN", fără diacritice. Criterii adjudecare: Cel mai bun raport calitate-preţ. Criteriile după care se va acorda punctajul sunt descrise în caietul de sarcini. Durata contractului: Contractul intră în vigoare de la data semnării și se încheie la finalul perioadei de implementare a proiectului. În condiţiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional la Contractul de finanţare, contractul de servicii va fi prelungit în mod automat cu acelaşi număr de luni, fără modificarea valorii acestuia. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 13.03.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.14.03.2018AtribuităAchiziție directăNespecificat
07.03.2018Servicii de digitizare a obiectivului pentru proiectul „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud” cod SMIS 2014+/NV/BN/2016/5/5.1/1/377/24.11.2016CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD56.250,00 lei fără TVAServicii de digitizare a obiectivului pentru proiectul „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud”. Serviciile de digitizare a obiectivului se vor realiza cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului, anexei 4 și a contractului de finanțare.Condiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea”SERVICII DE DIGITIZARE PROIECT REABILITARE CASTEL POSMUS CJBN", fără diacritice. Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut. Durata contractului: Contractul intră în vigoare de la data semnării și se încheie la finalul perioadei de implementare a proiectului. Prestarea serviciilor se va realiza după emiterea ordinului de prestare a serviciilor. În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adițional la contractul de finanțare, contractul de servicii va fi prelungit în mod automat cu aceleași număr de luni, fără modificarea valorii acestuia. Prestarea serviciilor se va realiza în termen de 3 luni. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 13.03.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.14.03.2018AnulatăAchiziție directăNespecificat
06.03.2018Servicii de consultanță în managementul proiectului „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud” cod SMIS 2014+/NV/BN/2016/5/5.1/1/377/24.11.2016CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD132.000,00 lei fără TVAServicii de consultanţă în managementul proiectului „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud”. Serviciile de consultanţă în managementul proiectului vor asigura serviciile si documentele specializate necesare pe parcursul implementarii poriectului, mai ales in ceea ce privesc obligațiile beneficiarului in relația cu AM POR. Acestia vor completa echipa interna de proiect care va asigura documentele interne, activitățile de organizare și planificare și comunicarea cu AM/OI.Condiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea”CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL PROIECTULUI REABILITARE CASTEL POSMUS CJBN", fără diacritice. Criterii adjudecare: Cel mai bun raport calitate-preţ. Criteriile după care se va acorda punctajul sunt descrise în caietul de sarcini. Durata contractului: Contractul intră în vigoare de la data semnării și se încheie la finalul perioadei de implementare a proiectului. În condiţiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional la Contractul de finanţare, contractul de servicii va fi prelungit în mod automat cu acelaşi număr de luni, fără modificarea valorii acestuia. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 12.03.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.13.03.2018AtribuităAchiziție directăNespecificat
06.03.2018Servicii de informare/publicitate și promovare în cadrul proiectului „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud” cod SMIS 2014+/NV/BN/2016/5/5.1/1/377/24.11.2016CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD16.600,00 lei fără TVAServicii de informare/publicitate și promovare în cadrul proiectului „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud”. Serviciile de informare, publicitate și promovare a proiectului cuprind măsurile de informare și publicitate ce vor fi întreprinse în cadrul proiectului, pentru respectarea cerințelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilității contribuției comunitare la proiect, activitățile de promovare și marketing a proiectului. Serviciile ofertate se vor realiza în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală a POR (poate fi descărcat /accesat de pe linkul http://www.inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/identitate-vizuala.html - manualul in vigoare de la 01.02.2018), Ghidul general, ghidul specific și contractul de finanţare .Condiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea”SERVICII DE INFORMARE, PUBLICITATE ȘI PROMOVARE PROIECT REABILITARE CASTEL POSMUS CJBN", fără diacritice. Criterii adjudecare: Cel mai bun raport calitate-preţ. Criteriile după care se va acorda punctajul sunt descrise în caietul de sarcini. Durata contractului: Contractul intră în vigoare de la data semnării și se încheie la finalul perioadei de implementare a proiectului. În condiţiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional la Contractul de finanţare, contractul de servicii va fi prelungit în mod automat cu acelaşi număr de luni, fără modificarea valorii acestuia. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 12.03.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.13.03.2018AtribuităAchiziție directăNespecificat
28.02.2018Servicii privind întocmirea documentației tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”UPU SMURD Spitalul Județean de Urgență Bistrița, construire heliport pe terasa superioară”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud129.412,00 lei fără TVAObiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea: - Expertiză Tehnică; - Studiu geotehnic, verificat la cerinţa Af; - Studiu topographic şi de obstacolare aeronautică, întocmit de prestator de servicii autorizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română; - Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi documentaţiile aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori. Pentru realizarea documentaţiilor de mai sus se vor respecta de asemenea toate reglementările tehnice şi normativele specifice. Obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor este în sarcina proiectantului; - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, trebuie să respecte prevederile legale (conform Hotărârii Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice).Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta se va transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, iar oferta de preț se va posta în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”DALI Heliport UPU SMURD Bistrita”.07.03.2018AnulatăAchiziție directăNespecificat
21.02.2018”Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii”, pentru proiectul ”IMPACT TEACA–Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD112.500,00 lei fără TVAFurnizarea de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru două sezoane, vară și iarnă, pe o perioadă de 3 ani, pentru un număr de 50 de preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani și va conține următoarele articole: - Iarnă: geacă, fes, mănuși, pantaloni, pulover tricotat, dresuri groase, set șosete, set chilot și maiou, trening, ghete; - Vară: set pantaloni scurți și tricou/fustă și tricou, trening, blugi, pantofi sport, sandale/papuci, set chiloți și maiou, set șosete, șapcă, pantofi, pantaloni de stofă și cămașă.Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”ARTICOLE DE IMBRACAMINTE SI INCALTAMINTE PENTRU COPII, PROIECT IMPACT TEACA CJBN", fără diacritice. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 28.02.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro.01.03.2018AtribuităAchiziție directăNespecificat
16.02.2018Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiiConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud112.500 lei fără TVAFurnizarea de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru două sezoane, vară și iarnă, pe o perioadă de 3 ani, pentru un număr de 50 de copii și va conține următoarele articole: •Iarnă: geacă, fes, mănuși, pantaloni, pulover tricotat, dresuri groase, set șosete, set chilot și maiou, trening, ghete; •Vară: set pantaloni scurți și tricou / fustă și tricou, trening, blugi, pantofi sport, sandale/papuci, set chiloți și maiou, set șosete, șapcă, pantofi, pantaloni de stofă și cămașă.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta se va transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, iar oferta de preț se va posta în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractantă va achiziționa produsele din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Articole de imbracaminte si incaltaminte pentru copii, proiect IMPACT LECHINTA”.23.02.2018AtribuităAchiziție directăNespecificat
14.02.2018"SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE în cadrul proiectului: „MODERNIZARE DJ172D: LOT 1, TRONSON 2”, COD SMIS 2014+:109939CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD20.000,00 lei fara TVAÎn cadrul serviciilor de informare şi publicitate vor fi realizate următoarele activitati : 1. publicarea anunţului de presă privind începerea proiectului într-o publicație generalistă online de interes local/regional; 2. realizarea și amplasarea a 5 panouri temporare pe traseul drumului județean modernizat; 3. publicarea a 2 anunțuri de presă privind stadiul implementării proiectului într-o publicație generalistă online de interes local/regional și/sau într-un ziar local/regional, în varianta tipărită; 4. organizarea a 2 conferințe de presă; 5. realizarea și amplasarea a 5 plăci permanente pe traseul drumului județean modernizat, 6. publicarea anunţului de presă la închiderea proiectului într-o publicație generalistă online de interes local/regional.Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate asa cum sunt precizate la Capitolul - Modul de prezentare a propunerii tehnice si la Capitolul - Modul de prezentare a propunerii financiare, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 19.02.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro. Ofertele transmise trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.20.02.2018În desfășurareAchiziție directăNespecificat
11.01.2018Servicii de consultanță în achiziții publice aferente proiectului „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud" cod SMIS 2014+/NV/BN/2016/5/5.1/1/377/24.11.2016.CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD125.000,00 lei fara TVAConform Caiet de sarcini şi proiect contract atasate prezentului anunt. Serviciile de consultanţă în achiziţii publice prevăd pregătirea procedurilor/documentaţiilor necesare şi atribuirea contractelor pentru următoarele achiziţii: 1. Servicii de proiectare faza PT si DDE, studii, documentatii avize si autorizatie, asistenta tehnica din partea proiectantului plus Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje, echipamente si dotari aferente 2. Servicii de consultanta in managementul proiectului 3. Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier 4. Servicii de asistenta arheologica 5. Servicii de de audit financiar al proiectului 6. Servicii de informare/ publicitate si promovare 7. Servicii de digitizare a obiectivuluiCondiții contract: Conform proiect contract. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”CONSULTANTA ACHIZITII PROIECT REABILITARE CASTEL POSMUS CJBN", fără diacritice. Criterii adjudecare: Cel mai bun raport calitate-preţ. Criteriile după care se va acorda punctajul sunt descrise în caietul de sarcini. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 16.01.2018 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro. Documentele transmise se vor numerota și opisa. Ofertele transmise trebuie să fie datate, semnate și parafate.18.01.2018În desfășurareAchiziție directăNespecificat
04.01.2018Servicii de pregătire a aplicației de finanțare pentru proiectul ”U.P.U.-S.M.U.R.D.- Spitalul Județean de Urgență Bistrița-reabilitare, modernizare, extindere și dotare”.Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 70.588 leiServicii de pregătire a aplicației de finanțare pentru proiectul ”U.P.U.-S.M.U.R.D.- Spitalul Județean de Urgență Bistrița-reabilitare, modernizare, extindere și dotare”, conform punctului 2. din Caietul de sarcini, Descrierea contractului.Condiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic cu cel mai bun raport calitate-preț. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Aplicatie de finantare UPU-SMURD BN”. Informații suplimentare:  Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate.  Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preț, vor fi RESPINSE.  Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro – Consiliul Judetean - secțiunea Achiziții publice – Achiziții directe. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până în data de 09.01.2018. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului.10.01.2018În desfășurareAchiziție directăNespecificat
29.12.2017SERVICII DE CATERING pentru proiectul: “IMPACT LECHINȚA”Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudValoarea estimată, fără TVA: între 977.740,00 și 1.489.708,50Valoarea minimă a celor trei acorduri cadru este de: 977.740,00 lei fără TVA din care:Lot 1: 502.240,00 lei fără TVA Lot 2: 472.168,00 lei fără TVA Lot 3: 3.332,00 lei fără TVAValoarea maximă a celor trei acorduri cadru este de: 1.489.708,50 lei fără TVA din care:Lot 1 - 703.136,00 lei fără TVA Lot 2 - 779.908,50 lei fără TVA Lot 3 - 6.664,00 lei fără TVAValoarea estimată pentru un meniu:Lot 1: 13,76 lei fără TVALot 2: 9,17 lei fără TVALot 3: 16,66 lei fără TVAServicii de catering pentru proiectul: “IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102217 Lot 1: Servicii de catering pentru participanții la cursuri Lot 2: Servicii de catering pentru școli Lot 3: Serivicii de catering pentru copii în cadrul acțiunilor de plantare a puiețilorOperatorii economici vor depune ofertele după cum urmează: prin poştă cu confirmare de primire sau direct la sediul autorităţii contractante la Registratura Autorităţii contractante, iar oferta va cuprinde un original şi o copie şi va fi introdusă într-un plic pe care vor fi înscrise numele achiziției, lotul/loturile pentru care s-a depus ofertă, numele şi adresa autorităţii contractante şi a ofertantului (plicul exterior trebuie să fie însoţit de Scrisoare de înaintare) sau prin e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, iar la secțiunea Subject se va menționa ”Servicii de catering IMPACT LECHINȚA”. Toate documentele și ofertele transmise electronic, prin e-mail, vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.10.01.2018 ora 16În desfășurareAchiziție directăNespecificat
28.12.2017Expertiză tehnică pentru lucrări de reparații și consolidări pe drumul județean 151, km 45+810-126+812, Limită județ Mureș-Bistrița, județul Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud100.000 lei fără TVAElaborare expertiză tehnică pentru lucrări de reparații și consolidări pe drumul județean 151, km 45+810-126+812, Limită județ Mureș-Bistrița, județul Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Expertiza tehnica pe DJ 151, jud BN”.08.01.2018AtribuităAchiziție directăNespecificat
28.12.2017Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172, km 10+546-23+543 DN17 (Cociu)-Mocod, km 23+680 - 34+160 Mocod Zagra, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud126.050 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172, km 10+546-23+543 DN17 (Cociu)-Mocod, km 23+680 - 34+160 Mocod Zagra, jud. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza + DALI Modernizare DJ 172 Mocod-Zagra”.09.01.2018AtribuităAchiziție directăNespecificat
28.12.2017Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 173, km 25+309-39+842 Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100 (DN15A), Teaca-Ocnița, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud132.350 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 173, km 25+309-39+842 Șieu-Teaca, km 42+968 - 54+100 (DN15A), Teaca-Ocnița, jud. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza + DALI Modernizare DJ 173 Sieu-Teaca-Ocnita”.10.01.2018AtribuităAchiziție directăNespecificat
22.12.2017Servicii de catering Pentru proiectul: “IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud” Cod proiect: 102218.Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată maximă cumulată pentru cele trei acorduri cadru este de: 1.489.708,50 lei fără TVA din care:Valoarea estimată maximă acord cadru Lot 1 - 703.136,00 lei fără TVA Valoarea estimată maximă acord cadru Lot 2 - 779.908,50 lei fără TVA Valoarea estimată maximă acord cadru Lot 3 - 6.664,00 lei fără TVA Lot 1 cod CPV 55520000-1 Servicii de catering pentru participanții la cursuri vor consta în asigurarea meniului de tip catering pentru 588 de beneficiari ai programelor de formare profesionala a adulților, meniu ce va conține : - un sandwich cu un gramaj cuprins intre 200 si 250g (carne/preparate din carne, branzeturi, legume si chifla), - apa minerala/plata, - cafea - deserturi: prajituri, tarte, fructe proaspete, etc  Lot 2 cod CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru școli vor consta în asigurarea meniului de tip catering pentru 150 de copii, meniu ce va conține: • felul 1 (ciorba sau supa cu carne) - minim 200 ml • felul 2 (diverse preparate culinare compuse din carne+garnitura+paine) o friptură de carne de pui, vită sau porc= minim 120 g procesată și fără os o mâncare scăzută, garnitură=minim 150 g o salata de sezon=minim 80 g o pâine=minim 80 g • deserturi: prajituri, tarte, fructe proaspete, etc. - minim 100 g bucată/elev Lot 3 cod CPV 55520000-1 Servicii de catering pentru copii în cadrul acțiunilor de plantare a puieților vor consta în asigurarea meniului de tip catering pentru 400 de beneficiari ai programului, meniu ce va conține : - un sandwich cu un gramaj cuprins intre 200 si 250g (carne/preparate din carne, branzeturi, legume si chifla), - apa minerala/plata,Condiții de participare: Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro. Vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă sau se va depune 1 exemplar original la Registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Piața Petru Rareș nr. 1 până la ora 13:30, în data de 05.01.2018. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut Informații suplimentare:  Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate.  Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail, nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă sau depuse în exemplar original la Registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Piața Petru Rareș nr. 1, până la ora 13:30, în data de 05.01.2018 (licitatii@cjbn.ro) vor fi RESPINSE.  Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro – Consiliul Judetean - secțiunea Achiziții publice – Achiziții directe. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până în data de 04.01.2018. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului.05.01.2018 ora 13În desfășurareAchiziție directăNespecificat
20.12.2017Servicii de EXPERTIZĂ + Proiectare D.A.L.I. – Modernizare DJ 172E, km 7+307 – 14+692, Lechinţa-Matei, Jud. Bistriţa-NăsăudConsiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 84.000 leiServicii de EXPERTIZĂ + Proiectare D.A.L.I. – Modernizare DJ 172E, km 7+307 – 14+692, Lechinţa-Matei, Jud. Bistriţa-NăsăudCondiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”EXPERTIZĂ + Proiectare D.A.L.I. – Modernizare DJ 172E, km 7+307 – 14+692, Lechinţa-Matei”. Informații suplimentare: Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preț, vor fi RESPINSE. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro – Consiliul Judetean - secțiunea Achiziții publice – Achiziții directe. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până în data de 04.01.2018. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului.05.01.2018AtribuităAchiziție directăNespecificat
20.12.2017Servicii de EXPERTIZĂ + Proiectare D.A.L.I. – Modernizare DJ 172A, km 0+000 – 26+000, Beclean-Chiochiş, Jud. Bistriţa-NăsăudConsiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 132.350 leiServicii de EXPERTIZĂ + Proiectare D.A.L.I. – Modernizare DJ 172A, km 0+000 – 26+000, Beclean-Chiochiş, Jud. Bistriţa-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”EXPERTIZĂ + Proiectare D.A.L.I. – Modernizare DJ 172A, km 0+000 – 26+000, Beclean-Chiochiş”. Informații suplimentare:  Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate.  Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preț, vor fi RESPINSE.  Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro – Consiliul Judetean - secțiunea Achiziții publice – Achiziții directe. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până în data de 05.01.2018. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului.08.01.2018În desfășurareAchiziție directăNespecificat
20.12.2017Servicii de „Expertiză+Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 173C, km 3+062 – 6+185, Bistriţa-Budacu de Jos”, Jud. Bistriţa-NăsăudConsiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 40.000 leiServicii de „Expertiză+Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 173C, km 3+062 – 6+185, Bistriţa-Budacu de Jos”, Jud. Bistriţa-NăsăudCondiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiză+Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 173C, km 3+062 – 6+185, Bistriţa-Budacu de Jos”. Informații suplimentare:  Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate.  Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preț, vor fi RESPINSE.  Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro – Consiliul Judetean - secțiunea Achiziții publice – Achiziții directe. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până în data de 08.01.2018. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului.09.01.2018AtribuităAchiziție directăNespecificat
15.12.2017Servicii de consultanță în achiziții publice aferente proiectului „Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud" cod SMIS 2014+/NV/BN/2016/5/5.1/1/377/24.11.2016.CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD125.000,00 lei fara TVAServiciile de consultanţă în achiziţii publice prevăd pregătirea procedurilor/documentaţiilor necesare şi atribuirea contractelor pentru următoarele achiziţii: 1. Servicii de proiectare faza PT si DDE, studii, documentatii avize si autorizatie, asistenta tehnica din partea proiectantului plus Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje, echipamente si dotari aferente 2. Servicii de consultanta in managementul proiectului 3. Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier 4. Servicii de asistenta arheologica 5. Servicii de de audit financiar al proiectului 6. Servicii de informare/ publicitate si promovare 7. Servicii de digitizare a obiectivuluiCondiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”CONSULTANTA ACHIZITII PROIECT POSMUS CJBN", fără diacritice. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) sau care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 20.12.2017 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro. Ofertele transmise trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa. Termen limită primire oferte: 22.12.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
12.12.2017Servicii privind întocmirea documentației pentru realizare D.A.L.I. - ”U.P.U. - S.M.U.R.D. – Spitalul Județean de Urgență Bistrița – construire heliport pe terasa superioară”Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 129.412 leiServicii privind întocmirea documentației pentru realizare D.A.L.I. - ”U.P.U. - S.M.U.R.D. – Spitalul Județean de Urgență Bistrița – construire heliport pe terasa superioară”, conform punctului 4 din Caietul de sarcini, Obiectivul contractului.Condiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”D.A.L.I. - HELIPORT - U.P.U. - S.M.U.R.D - BN”. Condiții contract: Conform clauzelor contractuale obligatorii din proiectul de contract atașat anunțului. Termenul de livrare a documentațiilor elaborate: maxim 45 de zile de la data notificată de către Achizitor cu privire la începerea serviciilor. PREDAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE: Expertiza Tehnică, studiile de specialitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I. , se predau beneficiarului: - 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie) cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoare; - 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fişier format „.word”); - 1 (unu) exemplar în format scanat ,,PDF” cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoare Informații suplimentare:  Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate.  Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preț, vor fi RESPINSE.  Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro – Consiliul Judetean - secțiunea Achiziții publice – Achiziții directe. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până în data de 18.12.2017. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului19.12.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
08.12.2017Servicii de întocmire a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”U.P.U.-S.M.U.R.D. – Spitalul Județean de Urgență Bistrița – reabilitare, modernizare, extindere și dotare”Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 100.000 leiServicii de întocmire a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”U.P.U.-S.M.U.R.D. – Spitalul Județean de Urgență Bistrița – reabilitare, modernizare, extindere și dotare”, conform punctului 4 din Caietul de sarcini, Obiectivul contractuluiCondiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”D.A.L.I. - U.P.U. - S.M.U.R.D - BN”. Condiții contract: Conform clauzelor contractuale obligatorii din proiectul de contract atașat anunțului. Termenul de livrare a documentațiilor elaborate: maxim 45 de zile de la data semnării contractului de prestare a serviciilor. PREDAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE: Expertiza Tehnică, studiile de specialitate, auditul energetic, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I. , se predau beneficiarului: - 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie) cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoare; - 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fişier format „.word”); - 1 (unu) exemplar în format scanat ,,PDF” cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoare. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor. Criteriu de adjudecare: prețul cel mai scăzut15.12.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
07.12.2017Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172I, km 5+500-13+220, Vița-Țentea-limită jud. Cluj (DJ 172A), jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud85.000 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172I, km 5+500-13+220, Vița-Țentea-limită jud. Cluj (DJ 172A), jud. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Expertiza + DALI Modernizare DJ 172I Vita-Tentea-lim jud CJ”.14.12.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
07.12.2017Servicii de pregătire a aplicației de finanțare pentru proiectul ”U.P.U.-S.M.U.R.D.- Spitalul Județean de Urgență Bistrița-reabilitare, modernizare, extindere și dotare”.Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 70.588 leiServicii de pregătire a aplicației de finanțare pentru proiectul ”U.P.U.-S.M.U.R.D.- Spitalul Județean de Urgență Bistrița-reabilitare, modernizare, extindere și dotare”, conform punctului 2.2. din Caietul de sarcini, Servicii solicitate.Condiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare UPU-SMURD BN”. Informații suplimentare:  Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate.  Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preț, vor fi RESPINSE.  Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro – Consiliul Judetean - secțiunea Achiziții publice – Achiziții directe. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până în data de 12.12.2017. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului.13.12.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
05.12.2017Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Pod pe DJ 170, km 20+897 Breaza, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud30.000 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Pod pe DJ 170, km 20+897 Breaza, jud. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza + DALI Pod pe DJ 170, km 20+897 Breaza”.12.12.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
04.12.2017Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Pod pe DJ 170, km 16+824 Breaza, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud30.000 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Pod pe DJ 170, km 16+824 Breaza, jud. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza + DALI Pod pe DJ 170, km 16+824 Breaza”.11.12.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
22.11.2017SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN DJ 172D lot 2 lot 3, lot 4Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 40.000 leiAchiziția de SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN pentru proiectului ”Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului (DN17) – (DN17) – Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, lot 2 lot 3, lot 4”, COD SMIS 2014+NA-NV/BN/2016/6/6.1/1/345/16.11.2016, în scopul efectuării unor auditări parțiale și finale a proiectului din punct de vedere financiar.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut și a avut ofertă admisibilă. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN DJ 172D lot 2 lot 3, lot 4”. Informații suplimentare:  Ofertele transmise de operatorii economici trebuie să fie datate, semnate și parafate. Ofertele transmise se vor numerota și opisa.  Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preț, vor fi respinse.  Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro – Consiliul Județean- secțiunea Achiziții publice – Achiziții directe. Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise prin e-mail (licitatii@cjbn.ro), până în data de 27.11.2017. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul www.portalbn.ro, atașate anunțului aferent achiziției de ” ”SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN DJ 172D lot 2 lot 3, lot 4”.28.11.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
10.11.2017Servicii de asistentă tehnică-dirigentie de santier pentru obiectivul ”Amenajare spatiu verde si instalare lift exterior aferent Consiliului Judetean Bistrita-Năsăud”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud6.571,28 lei fără TVAServicii de asistentă tehnică-dirigentie de santier pentru obiectivul ”Amenajare spatiu verde si instalare lift exterior aferent Consiliului Judetean Bistrita-Năsăud”.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Dirigentie santier lift CJ BN”.17.11.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
08.11.2017Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Pod pe DJ 154C, km 2+810 Ruștior, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud30.000 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Pod pe DJ 154C, km 2+810 Ruștior, jud. Bistrița-Năsăud.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza + DALI Pod pe DJ 154C, km 2+810 Rustior”.14.11.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
08.11.2017Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Pod pe DJ 154C, km 3+050 Ruștior, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud30.000 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Pod pe DJ 154C, km 3+050 Ruștior, jud. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza + DALI Pod pe DJ 154C, km 3+050 Rustior”.15.11.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
26.10.2017Elaborare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitare, modernizare şi supraetajare imobil situat în Bistriţa, strada Horea nr. 20”, jud. Bistriţa-Năsăud”Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 74.000 leiServicii de elaborare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii „Reabilitare, modernizare şi supraetajare imobil situat în Bistriţa, strada Horea nr. 20”, jud. Bistriţa-Năsăud”. PREDAREA DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE: Expertiza Tehnică, studiile de specialitate, auditul energetic, scenariu de securitate la incendiu, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I. , se predau beneficiarului: - 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie) cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoare; - 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fişier format „.word”); - 1 (unu) exemplar în format scanat ,,PDF” cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoare.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Reabilitare, modernizare şi supraetajare imobil HOREA nr.20”.02.11.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
06.10.2017Expertiza + Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172G, km 0+000 - 10+000, Nușeni - Feleac - ChiraleșConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud126.000 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172G, km 0+000 - 10+000, Nușeni - Feleac - ChiraleșÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza + DALI Modernizare DJ 172G Nuseni-Feleac-Chirales”.12.10.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
06.10.2017Expertiza + Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 154D, km 12+120 - 16+120, Viile Tecii-Budurleni-Brăteni, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud59.960 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 154D, km 12+120 - 16+120, Viile Tecii-Budurleni-Brăteni, jud. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza + DALI Modernizare DJ 154D Viile Tecii-Budurleni-Brateni”.12.10.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
06.10.2017Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou - Cușma, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud84.000 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou - Cușma, jud. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza + DALI Modernizare DJ 172G Satu Nou-Cusma”.13.10.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
04.10.2017Expertiză tehnică pentru lucrări de completare și remedieri la drumul județean DJ 151, km 45+810-126+812, Limită județ Mureș-Bistrița, județul Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud100.000 lei fără TVAElaborare expertiză tehnică pentru lucrări de completare si remedieri la drumul județean DJ 151, km 45+810-126+812, Limită județ Mureș-Bistrița, județul Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Expertiza tehnica pe DJ 151, jud BN”.09.10.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
03.10.2017Expertiza + Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 173B, km 2+735 - 10+000, Bistrița - TărpiuConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud117.500 lei fără TVAServicii expertiza si proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 173B, km 2+735 - 10+000, Bistrița - Tărpiu, jud. Bistrița-Năsăud.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Expertiza + DALI Modernizare DJ 173 B Bistrita - Tarpiu”.10.10.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
03.10.2017Proiectare şi execuție lucrări pentru obiectivul: "RELOCARE PAŢIALĂ A ŢEVII DE GAZ" a instalaţiei de utilizare gaze naturale a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, municipiul Bistriţa, Piața Petru Rareș, nr. 1, jud. Bistriţa-Năsăud.Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată, fără TVA: 10.084 leiProiectare şi execuție lucrări pentru obiectivul "RELOCARE PAŢIALĂ A ŢEVII DE GAZ" a instalaţiei de utilizare gaze naturale a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, municipiul Bistriţa, Piața Petru Rareș, nr. 1, jud. Bistriţa-Năsăud, conform Caietului de sarcini. Amplasament: Județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1 Proiectul tehnic se va preda la Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud în următoarele forme: - 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie) cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoare; - 1 (unu) exemplar în format scanat ,,PDF” cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de legislaţie în vigoareCondiții contract: Conform clauzelor contractuale obligatorii din proiectul de contract atașat anunțului. Durata contractului: 45 de zile de la semnarea contractului. Garanţia lucrărilor: 24 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor. Garanţia de bună execuţie: Conform condiţii contractuale. Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie va fi în procent de 10% din valoarea contractului fără TVA. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro – Consiliul Judetean - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât şi în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona lucrările din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut şi a avut ofertă admisibilă. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”RELOCARE PATIALA A TEVII DE GAZ CJBN”, fără diacritice.09.10.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
02.10.2017Încheiere polițe de asigurări pentru un număr de 8 echipamente achiziționate în cadrul proiectului “Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și a curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud”.Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 7.918,28 leiCa urmare a semnării în data de 18.12.2014 a Contractului de finanțare privind acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului “Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud”, în calitate de Promotor de proiect, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud are obligația de a asigura echipamentele achiziționate pentru o perioada de 5 ani după încheierea implementării proiectului. Menționăm că în data de 30.04.2017 s-a încheiat perioada de implementare a proiectului. Asiguratorul va emite polițe de tip “toate riscurile„ pentru echipamentele electronice ce fac obiectul prezentei achiziții descrise în cadrul Caietului de sarcini.Condiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Servicii de asigurare CJ BN”. Condiții de livrare: polițele de asigurare se vor emite pentru fiecare categorie de echipament în parte și vor fi depuse la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Plata asigurărilor se va face trimestrial, cu respectarea legislației specifice asigurărilor, în ultimele trei zile calendaristice din ultima lună pentru trimestrul următor. Plata ratelor se efectuează în baza facturilor emise corespunzător polițelor. Valabilitatea polițelor de asigurare este de 12 luni. Garanții: asiguratorul are obligația să garanteze că toate polițele sunt întocmite correct, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini. Orice eroare înscrisă în polița de asigurare care poate conduce la invalidarea acesteia atrage răspunderea exclusive a asiguratorului până la o valoare cel puțin egală cu cea a despăgubirii pentru care a fost emisă polițaAtribuităAchiziție directăNespecificat
02.10.2017Sistem de monitorizare în trafic și de comunicații radioConsiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 56.864,14 leiConsiliului Județean Bistrița-Năsăud își propune să achiziționeze pentru serviciul Salvamont ”Sistem de monitorizare în trafic și de comunicații radio” necesar pentru comunicațiile radio ale Serviciului Salvamont.Condiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa pachetul de produse din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Sistem de monitorizare și comunicații Salvamont-CJBN”. Condiții de livrare: Termenul de livrare de 30 zile de la lansarea comenzii. Livrarea produselor se va face gratuit la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cu sediul în municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș nr. 1. Documentele însoțitoare: certificate de conformitate (unde este cazul), conform punctului 4. Termen, loc de livrare, condiții de livrare a produselor și recepție din Caietul de sarcini.06.10.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
02.10.2017Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 173, km 15+245 - 22+000, Budacu de Sus - ȘoimușConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud108.500 lei fără TVAServicii de expertiză și proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 173, km 15+245 - 22+000, Budacu de Sus - ȘoimușÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza + DALI Modernizare DJ 173 Budacu de Sus - Șoimuș”.09.10.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
27.09.2017Servicii întreținere P.C. și reparații echipamente informaticeConsiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 12.500 lei fără TVAAsigurarea pentru Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a unui sistem de Servicii integrate de asistență tehnică, întreținere și mentenanță necesar funcționării în condiții optime a întregului sistem informatic, conform punctului 2. Obiectul achiziției din Caietului de sarcini. Echipamentele IT din cadrul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se află în 3 locații: Piața Petru-rareș nr.1, Imobil Birouri și Garaje (etaj 1) și str. Păcii nr. 2A.Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro – Consiliul Judetean - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Servicii intretinere si reparatii PC - CJBN”, fără diacritice.03.10.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
18.09.2017”Marcaje rutiere longitudinale și transversale, indicatoare rutiere pe drumurile județene”Consiliul Județean Bistrița- NăsăudValoarea estimată, fără TVA: 272.292 leiLucrările ce urmează să fie achiziționate constau în execuția de marcaje rutiere longitudinale și transversale, amplasarea de indicatoare rutiere pe drumurile județene din administrare.Inregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona lucrarea din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Marcaje si indicatoare rutiere CJ BN”. Durata contractului: 60 zile de la emiterea ordinului de începere Perioada de garanție a lucrărilor: este de 12 luni.22.09.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
14.09.2017Mobilier pentru dotarea arhivei Consiliului Judeţean Bistrița-NăsăudConsiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 2.000 leiFurnizare, transport, montare și întreținere pe perioada de garanție a mobilierului pentru dotarea arhivei Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile punctului II.1 Obiectul achiziției, din Caietul de sarcini și cu Schița mobilierului de arhivă, anexă a Caietului de sarcini.Condiții de livrare: Termenul de livrare de 30 zile de la data primirii notei de comandă. Livrarea produselor se va face gratuit la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cu sediul în municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș nr. 1. Documentele însoțitoare: Aviz de însoțire a mărfii (original), Declarație/certificat de conformitate, Certificat de garanție. Garanția produselor va fi de minim 24 luni (conform Legii 449/2003, republicată), perioadă în care furnizorul va asigura întreținerea și repararea bunurilor furnizate Condiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa pachetul de produse din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Mobilier CJBN”.20.09.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
12.09.2017Broşuri pentru susţinerea Proiectului de prevenire a accidentelor în rândul bicicliștilor, mopediștilor și căruțașilor „Biciclişti, mopedişti şi căruţaşi în siguranţă”Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 840 leiAutoritatea Teritorială de Ordine Publică prin Consiliului Județean Bistrița-Năsăud își propune să achiziționeze Servicii de tipărire broșuri pentru informarea cetățenilor în ceea ce privește legislația în domeniul rutier aplicabilă unor categorii de participanți la traficul rutier, bicicliști, conducători de mopede și căruțași, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice, anexă a acestuia.Condiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Brosuri ATOP-CJBN”.18.09.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
12.09.2017Materiale preventive pentru proiectul de informare-conștientizare PPP „PARTENERIAT ÎN PROTEJAREA PĂDURILOR”.Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 5.490 leiAutoritatea Teritorială de Ordine Publică prin Consiliului Județean Bistrița-Năsăud își propune să achiziționeze materiale preventive silvic, pentru informarea și conștientizara populației în scopul prevenirii și combaterii delictelor silvice, creșterii eficienței activităților specifice polițienești, pentru apărarea fondului forestier național, a integrității acestuia și combaterea ilegalităților în domeniul forestier și al protecției mediului, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice, anexă a acestuia.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Materiale preventive ATOP-CJBN”. Condiții de livrare: Perioada de livrare a echipamentelor prezentate în anexă este de maximum 15 zile de la data primirii comenzii. Echipamentele vor fi livrate la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 1-3, cod postal 420185, Bistriţa. Pentru livrare ofertantul va lua în considerare: Specificaţiile Tehnice prezentate în cadrul Anexei la Caietul de sarcini; Materialele preventive vor fi confecționate după primirea Bunului de tipar de la autoritatea contractantă; Cerințele obligatorii, pct. IV din Caietul de sarcini.18.09.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
12.09.2017Echipamente de protecție a personalului pentru proiectul de informare-conștientizare PPP ”PARTENERIAT ÎN PROTEJAREA PĂDURILOR”.Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 12.990 leiAutoritatea Teritorială de Ordine Publică prin Consiliului Județean Bistrița-Năsăud își propune să achiziționeze echipamente de protecție a personalului pentru informarea și conștientizara populației în scopul prevenirii și combaterii delictelor silvice, creșterii eficienței activităților specifice polițienești, pentru apărarea fondului forestier național, a integrității acestuia și combaterea ilegalităților în domeniul forestier și al protecției mediului, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice, anexă a acestuia.Condiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Echipamente preventive ATOP-CJBN”. Condiții de livrare: Perioada de livrare a echipamentelor prezentate în anexă este de maximum 15 zile de la data primirii comenzii. Echipamentele vor fi livrate la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 1-3, cod postal 420185, Bistriţa. Livrarea se va efectua obligatoriu prin delegat din partea firmei, nu prin firmă de curierat sau prin şofer, astfel încat să poată fi respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de predare-primire semnat de ambele părți. Pentru livrare ofertantul va lua în considerare: Specificaţiile Tehnice prezentate în cadrul Anexei la Caietul de sarcini; Cerințele obligatorii, pct. IV din Caietul de sarcini.18.09.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
01.09.2017Diverse materiale de construcțiiConsiliul Județean Bistrița Năsăud12.605 lei fara TVAConsiliului Județean Bistrița-Năsăud își propune să achiziționeze ”Diverse materiale de construcții” necesare pentru realizarea lucrărilor de reparații curente ale punctelor SalvamontÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa pachetul de produse din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Materiale constructii CJBN”.08.09.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
01.09.2017SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE în cadrul proiectului: Modernizare DJ 172D: Lot 2, Lot 3, Lot 4”, COD SMIS nr. NA-NV/BN/ 2016/6/6.1/1/345/16.11.2016CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD60.000 lei fără TVAÎn cadrul serviciilor de informare şi publicitate vor fi realizate următoarele: - 3 anunţuri/comunicate de presă privind procedurile de achiziţie; - realizarea şi amplasarea a 7 panouri temporare pe traseul drumului judeţean supus modernizării; - 4 anunţuri/comunicate de presă privind stadiul implementării proiectului; - organizarea a 4 conferinţe de presă; - realizarea şi amplasarea a 7 plăci permanente pe traseul drumului judeţean modernizat; - publicarea anunţului/comunicatului de presă la finalizarea proiectului.Condiții contract: Conform proiect contract ataşat. Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut şi a vut ofertă admisibilă. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE DJ 172D LOT 2, 3, 4 CJBN”, fără diacritice. Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut. Termen limită primire oferte: 08.09.2017 Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 06.09.2017 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro. Ofertele transmise trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.31.03.2020AtribuităAchiziție directăNespecificat
11.07.2017Executie lucrari pentru obiectivele: "Pod peste Valea Mare, pe DJ 170 la km 15+400, în Purcarete" si "Pod peste Valea Rachitii la km 18+700, în Breaza”, judetul Bistrita-NasaudCONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD290.298,00 lei fără TVAExecuţie lucrări pentru obiectivele: Pod peste Valea Mare, pe DJ 170 la km 15+400, în Purcărete şi Pod peste Valea Răchiţii la km 18+700, în Breaza, judeţul Bistriţa-Năsăud, conform documentaţie ataşată.Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrările din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut şi a vut ofertă admisibilă. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Executie pod Purcarete si Breaza CJBN”, fără diacritice. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 17.07.2017 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro. Ofertele transmise trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.19.07.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
29.06.2017Elaborare doc. tehnico-economică - PT + DDE, DTAC, caiete de sarcini pe specialități, specificații tehnice si montaj echipamente tehnologice privind ”Realizare by-pass pluvial şi Montare vane CMID Tărpiu"Consiliul Județean Bistrița-Năsăud6.000,00 lei fără TVAConform Caiet de sarcini. Elaborare documentație tehnico-economică – Proiect tehnic de executie + Detalii de execuție (PT + DDE), documentație obținere DTAC, caiete de sarcini pe specialități, specificații tehnice si montaj echipamente tehnologice, verificată de verificator atestat pe domeniul Is (Instalaţii sanitare), privind Realizare by-pass pluvial pe platforma de compost şi Montare vane pentru evacuare controlată şi în siguranţă a levigatului din Celula 1 aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu”, în conformitate cu Legea nr.50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare și cu Expertiza tehnică.Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut şi a avut ofertă admisibilă. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Elaborare documentatie tehnico-economica privind realizare by-pass pluvial si montare vane Tarpiu, CJBN”, fără diacritice. Informații suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele solicitate, care nu au fost transmise pe e-mail (licitatii@cjbn.ro) și care nu au încărcată în catalogul din SEAP oferta de preţ vor fi respinse. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Eventuale solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail licitatii@cjbn.ro până la data de 04.06.2017 inclusiv. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi atașate anunțului pe site-ul www.portalbn.ro. Ofertele transmise trebuie să fie datate, semnate și parafate. Documentele transmise se vor numerota și opisa.06.07.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
26.06.2017Diverse structuri și materiale de construcțiiConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud5.975 lei fără TVAAchiziţionarea de diverse materiale de construcții pentru Centrul Militar Judetean Bistrita-Năsăud, necesare pentru realizarea unui acoperis de tip sarpantă, cu învelitoare din tablă.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona produsele din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Materiale de construcții CJ BN”.30.06.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
21.06.2017Marcaje rutiereConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud168.907 lei fără TVAExecuția de marcaje rutiere longitudinale si transversale pe drumurile judetene din administrare.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona produsele din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Marcaje rutiere CJ BN”.27.06.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
21.06.2017Materiale pentru curăţenieConsiliul Județean Bistrița- Năsăud29.917 lei fără TVAObiectul contractului este achiziționarea de materiale pentru curățenie, conform Anexelor nr.1, 2 și 3, care fac parte integrantă din Caietul de sarcini, necesare pentru activitatea de funcționare a aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa – Năsăud, Centrului Militar Județean și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, așa cum este prevăzut în Caietul de sarcini, la punctul 2. Denumirea contractului/Obiectul caietului de sarcini.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Materiale curatenie CJBN”.28.06.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
16.06.2017Servicii de reevaluare a unor bunuri din patrimoniu județului Bistrița-NăsăudConsiliul Județean Bistrița- Năsăud18.600 lei fără TVAReevaluarea activelor fixe de natura construcțiilor și terenurilor din patrimoniu județului Bistrița-Năsăud, conform prevederilor punctului 2. Obiectul caietului de sarcini, din Caietul de sarcini.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Servicii consultanta in evaluare CJBN”.22.06.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
14.06.2017Servicii de curierat rapidConsiliul Județean Bistrița- NăsăudValoarea estimată fără TVA: 2.000 lei, defalcată după cum urmează:- Valoarea estimată fără TVA pe durata anului 2017 este de 1.333 lei,- Valoarea estimată fără TVA pe primele 4 luni ale anului 2018 este de 667 leiAchiziția de servicii de curierat sau transport rapid, constând în preluarea, prelucrarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondență internă și colete interne, în sistem ”ușă în ușă” pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Categoriile de servicii de curierat rapid vor avea ca obiect: - Trimiteri de corespondență internă (max. 1 kg.), - Trimiteri de colete interne (peste 1 kg).Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Servicii de curierat rapid CJBN”.20.06.2017În desfășurareAchiziție directăNespecificat
12.06.2017Elaborare documentație tehnico-economică – Proiect tehnic de executie+Detalii de execuție (PT + DDE), documentatie obținere DTAC, caiete de sarcini pe specialități, specificații tehnice si montaj echipamente tehnologiceConsiliul Judetean Bistrita-Nasaud6.000 lei fara TVAElaborare documentație tehnico-economică – Proiect tehnic de executie + Detalii de execuție (PT + DDE), documentație obținere DTAC, caiete de sarcini pe specialități, specificații tehnice si montaj echipamente tehnologice, verificată de verificator atestat pe domeniul Is (Instalaţii sanitare), privind Realizare by-pass pluvial pe platforma de compost şi Montare vane pentru evacuare controlată şi în siguranţă a levigatului din Celula 1 aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu”, în conformitate cu Legea nr.50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare și cu Expertiza tehnică și Asistenţă tehnică a proiectantului pe perioada execuției lucrărilorCONDIȚII DE PARTICIPARE: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Elaborare documentatie tehnico-economica privind realizare by-pass pluvial pe platforma de compost si montare vane Tarpiu, CJBN”, fără diacritice. PREZENTAREA OFERTEI: Oferta se va transmite pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro (la secţiunea Subject: se va menţiona: ”Oferta Elaborare documentatie tehnico-economica privind realizare by-pass pluvial pe platforma de compost si montare vane Tarpiu, CJBN”.16.06.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
08.06.2017Servicii pentru tipărire broşuri – Monitor Oficial al judeţului Bistriţa-NăsăudConsiliul Județean Bistrița- NăsăudValoarea estimată fără TVA este de 25.000 lei defalcata după cum urmează:- Valoarea estimată fără TVA pentru anul 2017 este de 16.667 lei,- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada 01.01.2018 - 30.04.2018 este de 8.333 leiAchiziția de servicii pentru tipărire broşuri – Monitor Oficial al judeţului Bistriţa-NăsăudCondiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Servicii tipărire CJBN”.13.06.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
31.05.2017Protejarea corpului si a platformei drumului - Lucrări de amenajare a platformei, în vederea verificării tonajelor auto pe DJ 172 BConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud439.500 lei fără TVAExecutie lucrări de amenajare a platformei, în vederea verificării tonajelor auto pe DJ 172 B.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona produsele din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Platforma drum CJ BN”.07.06.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
29.05.2017Rechizite, imprimate si alte articole de biroticăConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud74.396 lei fără TVAAchiziționarea de rechizite, imprimate si alte articole de birotică pentru buna desfăsurare a activitătilor de functionare a compartimentelor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Năsăud, Centrului Militar Judetean si Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Bistrita-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona produsele din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Rechizite CJ BN”.09.06.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
25.05.2017Servicii de reparare a caroseriilor și mentenanța ambulanței BN-05-PSB, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bistrița” al județului Bistrița-NăsăudConsiliului Județean Bistrița-NăsăudValoarea estimată fără TVA: 7.000 leiÎntreținerea, înlocuirea și repararea elementelor de caroserie deteriorate, deformate, degradate, pentru ambulanța marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER, tip B 4x4, număr înmatriculare BN-05-PSB, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bistrița” al județului Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic SEAP sub denumirea ” Servicii de reparare CJBN-ISU”31.05.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
18.05.2017Întocmire EXPERTIZĂ TEHNICĂ şi studiu D.A.L.I. în vederea realizării proiectului "EXTINDERE IMOBIL GARAJE" aferent Consiliului Judeţean Bistriţa-NăsăudConsiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud30.252,00 lei fără TVAÎntocmire EXPERTIZĂ TEHNICĂ şi studiu D.A.L.I. în vederea realizării proiectului "EXTINDERE IMOBIL GARAJE" aferent Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în vederea extinderii imobilului „Garaje” - 53041-C1 pe latura NV cu un corp de clădire in regim de înălțime (P+2E). La parter se propune suplimentarea numărului de garaje cu 2, unul de 15 mp și unul pentru un microbuz de 25.6 mp. , iar la etajul 1 și 2 se vor realiza 4 birouri.Condiții de participare: Conform Documentaţie de atribuire disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice, Achiziții directe. Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Expertiza tehnica si studiu DALI extindere garaje CJBN”, fără diacritice.AnulatăAchiziție directăNespecificat
17.05.2017Cartușe de toner și cartușe de cerneală pentru imprimantele din dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud C.M.J. și I.S.U. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud108.487 lei fără TVAAchiziționarea de cartușe de toner și cartușe de cerneală pentru imprimantele din dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud C.M.J. și I.S.U. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona produsele din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Cartuse CJ BN”.24.05.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
15.05.2017Servicii de reparare a caroseriilor și mentenanța ambulanței BN 05 PSB, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bistrița” al județului Bistrița-NăsăudConsiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA: 7.000 leiÎntreținerea, înlocuirea și repararea elementelor de caroserie deteriorate, deformate, degradate, pentru ambulanța marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER, tip B 4x4, număr înmatriculare BN-05-PSB, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic SEAP sub denumirea ” Servicii de reparare CJBN-ISU”.18.05.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
12.05.2017Servicii pentru tipărire broşuri – Monitor Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud și servicii legătorie dosare cu coperți de carton îmbrăcat în imitație piele și inscripționare cu folio auriuConsiliul Județean Bistrița- NăsăudValoarea estimată fără TVA, pentru 12 luni este de 31.000 lei din care:- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada mai – 31 decembrie 2017 este de 20.667 lei,- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada 01.01.2018 - 30.04.2018 este de 10.333 lei- achiziția de servicii pentru tipărire broşuri – Monitor Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud, - achiziția de servicii de legătorie dosare cu coperți de carton îmbrăcat în imitație piele și inscripționare cu folio auriuÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Servicii tipărire și legătorie CJBN”16.05.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
12.05.2017Servicii de arhivareConsiliul Județean Bistrița- Năsăud20.000 lei fără TVAServicii de arhivare în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale, nr. 16/1996, republicată și Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul nr. 217/1996, pentru constituirea unităților arhivistice, pentru documentele gestionate de structurile aparatului de specialitate al Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP, de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Servicii de arhivare CJBN”.17.05.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
25.04.2017Servicii de comunicare și publicitate prin presa locală scrisăConsiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA, pentru 12 luni este de 42.000 lei din care:- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada 01.05.2017-31.12.2017 este de 28.000 lei- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada 01.01.2018-30.04.2018 este de 14.000 leiServicii de comunicare a informaţiilor de interes public în presa scrisă locală. Publicarea informaţiilor de interes public în presa scrisă locală se va face prin intermediul unui ziar editat în limba română care să fie distribuit pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud. Suprafaţa estimată pentru tipărire este de maxim 5.380 cm2/lună, respectiv pentru 43.040 cm2 pe 8 luni. Serviciile de publicitate în presa scrisă locală vor cuprinde: redactarea, machetarea şi publicarea în presa scrisă locală a anunţurilor/comunicatelor/ dispozițiilor președintelui referitoare la acţiunile şi activităţile Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu privire la:  informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;  consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;  transmiterea de informaţii şi mesaje de interes public adresate cetăţenilor, asociaţiilor, organizaţiilor şi agenţilor economiciCondiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic SEAP sub denumirea ” Servicii de publicitate CJBN”.28.04.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
20.04.2017Servicii de întreținere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcționării și actualizării panoului luminos cu led-uri A.T.O.P., situat în Piața Petru Rareș nr. 1Consiliul Județean Bistrița NăsăudValoarea estimată fără TVA, pentru 12 luni este de 17.000 lei din care:- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada 01.05.2017-31.12.2017 este de 11.333 lei- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada 01.01.2018-30.04.2018 este de 5.667 leiServicii de întreținere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcționării și actualizării panoului luminos cu led-uri A.T.O.P., situat în Piața Petru Rareș nr. 1., conținând: • Prelucrare și actualizare date meteo, date informații radare, etc. • Prelucrare și actualizare materiale video • Prelucrare și actualizare imagini digitale • Întreținerea și asigurarea funcționalității panouluiCondiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro și în catalogul electronic din SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic din SEAP de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Servicii ATOP CJBN”.25.04.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
20.04.2017Servicii poștale 2017Consiliul Județean Bistrița- NăsăudValoarea estimată fără TVA, pentru 12 luni este de 12.500 lei din care:- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada 01.05.2017-31.12.2017 este de 8.333 lei- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada 01.01.2018-30.04.2018 este de 4.167 leiServicii poștale, constând în preluarea, prelucrarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondență, pe anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Categoriile de servicii poștale vor avea ca obiect: - trimiteri de corespondență simplă internă, francate în sistem TP - trimiteri de corespondență recomandată internă și internațională, francate în sistem TP - trimiteri de corespondență recomandată internă și internațională, cu confirmare de primire, francate în sistem TP - livrare colete cu/fără confirmare de primire, internă și internațională.Condiții de participare: Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro cât și în catalogul electronic SEAP. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic SEAP sub denumirea ” Servicii poștale CJBN”.25.04.2017În desfășurareAchiziție directăNespecificat
10.04.2017Servicii poștale 2017Consiliul Județean Bistrița- NăsăudValoarea estimată fără TVA, pentru 12 luni este de 12.500 lei din care:- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada 01.05.2017-31.12.2017 este de 8.333 lei- Valoarea estimată fără TVA pentru perioada 01.01.2018-30.04.2018 este de 4.167 leiServicii poștale, constând în preluarea, prelucrarea, transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondență, pe anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Categoriile de servicii poștale vor avea ca obiect: - trimiteri de corespondență simplă internă, francate în sistem TP - trimiteri de corespondență recomandată internă și internațională, francate în sistem TP - trimiteri de corespondență recomandată internă și internațională, cu confirmare de primire, francate în sistem TP - livrare colete cu/fără confirmare de primire, internă și internaționalăÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitație.ro este obligatorie. Ofertele de preț se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro și în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Servicii poștale CJBN”.14.04.2017AnulatăAchiziție directăNespecificat
31.03.2017Servicii de pazăConsiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudValoarea estimată, fără TVA, pentru 12 luni este de 262.800 lei, din care:- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 mai 2017 – 31 decembrie 2017 este de 176.400 lei- valoarea estimată fără TVA pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 aprilie 2018 este de 86.400 lei - tarif agent (lei/oră) estimat fără TVA: 15 lei/orăAchiziționarea de servicii de pază specializată a obiectivelor, bunurilor şi valorilor aparţinând sediului Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, inclusiv imobilul ”Garaje şi atelier întreținere” şi pentru sediul Centrului Militar Judeţean Bistriţa NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de pret se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro si în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Servicii paza CJBN”.07.04.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
13.03.2017Servicii de asigurare de tip RCAConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud16.500 lei fără TVAÎncheiere poliţe de asigurare de tip RCA pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Judeţean Bistriţa–Năsăud, al Centrului Militar Judeţean Bistriţa–Năsăud şi al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa al judeţului Bistriţa–Năsăud.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Asigurare RCA autoturisme CJBN”.20.03.2017AtribuităAchiziție directăNespecificat
12.12.2016”LUCRĂRI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ”, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud19.989 lei fără TVALUCRĂRI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” SIGURANTA RUTIERA B-N”.15.12.2016AtribuităAchiziție directăNespecificat
08.12.2016”Refacere după calamități – Lucrări de protecție infrastructură pod, pe DJ 173, peste râul Șieu în comuna Șieu”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud26.000 lei fără TVALucrări de protecție infrastructură pod, pe DJ 173, peste râul Șieu în comuna ȘieuÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrările din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Lucrari de protectie infrastructura pod pe DJ 173, BN”14.12.2016În desfășurareAchiziție directăNespecificat
08.12.2016”Refacere după calamități – Zid de sprijin pe DJ 172 D, în comuna Ilva Mare, localitatea Ilva Mare”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud91.525 lei fără TVARefacerea după calamități a zidului de sprijin pe DJ 172 D, în comuna Ilva Mare, localitatea Ilva MareÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrările din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Zid de sprijin pe DJ 172 D, BN”15.12.2016În desfășurareAchiziție directăNespecificat
07.12.2016Instalatie mobilă de cântărire a autovehiculelor rutiere de mare tonaj – cântar autoConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud55.000 lei fara TVAAchiziționarea unei ”Instalații mobile de cântărire a autovehiculelor rutiere de mare tonaj – cântar auto” , destinată verificării traficului greu pe drumurile județene.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrările din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Cantar auto BN”.13.12.2016În desfășurareAchiziție directăNespecificat
07.12.2016Expertiză + Proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172I, km 5+500-13+220, Vița-Țentea-limită jud. Cluj (DJ 172A), jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud85.000 lei fără TVAServicii elaborare expertiză și proiectare D.A.L.I. - Modernizare DJ 172I, km 5+500-13+220, Vița-Țentea-limită jud. Cluj (DJ 172A), jud. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Oferta de preţ se va transmite atât pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro, cât şi în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro, în termenul limită stabilit pentru primirea ofertelor. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciul din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează pretul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” Expertiza + DALI Modernizare DJ 172I Vita-Tentea-lim jud CJ”.14.12.2017În desfășurareAchiziție directăNespecificat
07.11.2016”LUCRĂRI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ”, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud19.989 lei fara TVALUCRĂRI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractantă va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”SIGURANTA RUTIERA B-N”.14.11.2016AnulatăAchiziție directăNespecificat
27.10.2016”Studiu de prefezabilitate pentru construire locuințe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate”, mun. Bistrița, str. Prundului, nr. 16D, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud15.000 lei fara TVAElaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru construire locuințe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătateInregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Studiu de prefezabilitate pentru construire locuințe destinate închirierii”.31.10.2016În desfășurareAchiziție directăNespecificat
25.10.2016Pietruire drum de pământ DJ 173 B, BNConsiliul Județan Bistriț-Năsăud412.000 lei fără TVAPietruire drum de pământ DJ 173 B, județul Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrările din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Pietruire drum de pamant DJ 173 B, BN”.31.10.2016În desfășurareAchiziție directăNespecificat
25.10.2016Lucrări de siguranță rutieră, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud7.720 lei fara TVALucrări de siguranță rutierăÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrarile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ” SIGURANTA RUTIERA B-N”.01.11.2016AnulatăAchiziție directăNespecificat
10.10.2016”SERVICII DE CREAȚIE ȘI PRODUCȚIE ÎN VEDEREA REALIZĂRII CONSTRUCTULUI DE BRAND AL JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD”Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud120.000 lei fara TVA”SERVICII DE CREAȚIE ȘI PRODUCȚIE ÎN VEDEREA REALIZĂRII CONSTRUCTULUI DE BRAND AL JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD”Inregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: licitații@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Servicii de creație și producție în vedrea realizării constructului de brand al județului Bistrița-Năsăud” Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice/Achiziții directe. Eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei pe site-ul www.portalbn.ro.13.10.2016AnulatăAchiziție directăNespecificat
05.10.2016Proiectare și execuție Deviere LEA 20 kV Rodna-Ilva Mică derivația Leșu pentru eliberare amplasament Modernizare Drum Județean DJ 172 C, jud. Bistrița-NăsăudConsiliul Județan Bistriț-Năsăud136.700 lei fara TVAProiectare și execuție Deviere LEA 20 kV Rodna-Ilva Mică derivația Leșu pentru eliberare amplasament Modernizare Drum Județean DJ 172 C, jud. Bistrița-NăsăudÎnregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: licitații@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Deviere LEA 20 kV DJ 172 C”. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice/Achiziții directe. Eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei pe site-ul www.portalbn.ro.10.10.2016În desfășurareAchiziție directăNespecificat
16.09.2016Realizare by-pass pluvial pe platforă de compost și Montare vane pentru evacuare controlată și în siguranță a levigatului din Celula 1 aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor TărpiuConsiliul Județan Bistriț-Năsăud42.709,57 lei fără TVA1. Montare vane pentru evacuare controlată și în siguranță a levigatului din Celula 1 aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiului – în vederea diminuării riscurilor privind gestionarea levigatului din Celula 1; 2. Realizarea unui by-pass către emisar pe platforma de compost – în vederea gestionării apei pluviale de pe platforma de compost.Înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrările din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea ”Realizare by-pass pluvial si montare vane”. Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice / Achiziții directe. Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări vor fi ataşate la Anunţul aferent achiţiei pe site-ul www.portalbn.ro.22.09.2016În desfășurareAchiziție directăNespecificat
06.09.2016”Servicii de proiectare și execuție în vederea realizării lucrărilor de separare a instalațiilor electrice și majorarea puterii la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, situat în Bistrița”Consiliul Județean Bistrița-Năsăud105.000 lei fără TVAServicii de proiectare și execuție în vederea realizării lucrărilor de separare a instalațiilor electrice și majorarea puterii la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, situat în Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1Condiții de participare: înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www. e- licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preţ se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: licitatii@cjbn.ro şi în catalogul electronic. Autoritatea contractanta va achiziţiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preţ se va publica in catalogul electronic sub denumirea ”Alimentare cu energie electrică la CJ BN” Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Documentația de atribuire este disponibilă pe site-ul www.portalbn.ro - secţiunea Achiziții publice Achiziții directe09.09.2016În desfășurareAchiziție directăNespecificat
05.04.2016Anunţ privind achiziţia directă de „Servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P. situat în Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1”Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudPentru 8 luni (de la 01.05.2016 până la 31.12.2016): 22.672,3 lei (fără TVA)Achizitie directa - Servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P.Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P. situat în Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1. Obiectul contractului de prestări servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în prestarea serviciilor de întreţinere şi asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P. situat în Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1. Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.11.04.2016 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
15.03.2016Anunţ privind achiziţia directă de servicii privind Elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud124.415,2 lei (fără TVA), reprezentând 27.861,42, la un curs euro de 4,4655 lei/euro din 01.03.2016.Elaborare Plan de menținere a calității aerului pentru județul Bistrița-Năsăud.Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de realizare a Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Bistrița-Năsăud. Obiectul contractului de prestări servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea Planului de menținere a Calității Aerului în județul Bistrița-Năsăud în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European și a Consiliului, cu privire la calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului. Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.22.03.2016 ora 12AtribuităAchiziție directăNespecificat
04.12.2015Anunţ achiziţie directă servicii de expertizare şi proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 172 A, km 26+000 – 33+000, Chiochiş – limită judeţ Cluj” judeţul Bistriţa-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud108.500 lei (fără TVA), reprezentând 24.430,33 euro, la un curs euro de 4,4412 lei/euro din 13.10.2015.Servicii de expertizare şi proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 172 A, km 26+000 – 33+000, Chiochiş – limită judeţ Cluj” judeţul Bistriţa-NăsăudANUNŢ privind achiziţia directă de servicii de expertizare şi proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 172 A, km 26+000 – 33+000, Chiochiş – limită judeţ Cluj” judeţul Bistriţa-Năsăud Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 172 A, km 26+000 – 33+000, Chiochiş – limită judeţ Cluj” judeţul Bistriţa-Năsăud. Obiectul contractului de prestări servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei tehnice unificate, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi expertiză tehnică pentru DJ 172 A, km 26+000 – 33+000, Chiochiş – limită judeţ Cluj” judeţul Bistriţa-Năsăud. Valoarea estimată este 108.500 lei (fără TVA). Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.10.12.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
04.12.2015Anunţ achiziţie directă servicii de expertizare şi proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 172 H, km 0+000 – 5+000, Nușeni - Corvinești” judeţul Bistriţa-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud60.000 lei (fără TVA), reprezentând 13.509,86 euro, la un curs euro de 4,4412 lei/euro din 13.10.2015.Servicii de expertizare şi proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 172 H, km 0+000 – 5+000, Nușeni - Corvinești” judeţul Bistriţa-NăsăudANUNŢ privind achiziţia directă de servicii de expertizare şi proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 172 H, km 0+000 – 5+000, Nușeni - Corvinești” judeţul Bistriţa-Năsăud Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 172 H, km 0+000 – 5+000, Nușeni - Corvinești” judeţul Bistriţa-Năsăud. Obiectul contractului de prestări servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei tehnice unificate, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi expertiză tehnică pentru DJ 172 H, km 0+000 – 5+000, Nușeni - Corvinești” judeţul Bistriţa-Năsăud. Valoarea estimată este 60.000 lei (fără TVA). Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.11.12.2015 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
26.11.2015Anunţ achiziţie directă de furnizare pentru: „Sistem profesional de sonorizare cu înregistrare şedinţe şi vot electronic”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud119.750 lei (fără TVA), reprezentând 26.945,23 euro, la un curs euro de 4,4442 lei/euroAchiziţionare sistem profesional de sonorizare cu înregistrare şedinţe şi vot electronicANUNŢ
privind achiziţia directă de furnizare: „Sistem profesional de sonorizare cu înregistrare şedinţe şi vot electronic”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare un sistem profesional de sonorizare cu înregistrare şedinţe şi vot electronic.
Valoarea estimată: 119.750 lei fără TVA
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
03.12.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
10.11.2015Anunţ achiziţie directă de furnizare - „Aparate portabile şi mobile de emisie-recepţie cu criptare TA2 (staţii radioemisie-recepţie TETRA)”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud23.508,06 lei (fără TVA), reprezentând 5.273,23 euro, la un curs euro de 4,4580 lei/euroAnunţ achiziţie directăANUNŢ
Privind achiziţia directă de furnizare pentru „Aparate portabile şi mobile de emisie-recepţie cu criptare TA2 (staţii radioemisie-recepţie TETRA)”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aparate portabile şi mobile de emisie-recepţie (staţii radioemisie-recepţie TETRA) în vederea dotării Serviciului Salvamont.
Valoarea estimată este 23.508,06 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
17.11.2015 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
09.11.2015Anunţ achiziţie directă furnizareConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud37.737 lei (fără TVA), reprezentând 8.529 euro, la un curs euro de 4,4248 lei/euroAnunţ achiziţie directă furnizareANUNŢ
Privind achiziţia directă de furnizare pentru „Echipamente pentru vehicul PMA (Echipamente Punct medical avansat) din dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BISTRIŢA” al judeţului Bistriţa-Năsăud”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, echipamente pentru vehicul PMA (Echipamente Punct medical avansat).
Valoarea estimată: 37.737 lei fără TVA.
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
16.11.2015 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
16.10.2015Anunţ achiziţie directă de servicii de expertizare şi proiectareConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud108.500 lei (fără TVA), reprezentând 24.563,07 euro, la un curs euro de 4,4172 lei/euro din 08.10.2015.Servicii de expertizare şi proiectareANUNŢ
Privind achiziţia directă de servicii de expertizare şi proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 172E, km 0+000 – 7+000, Strugureni – Matei”, judeţul Bistriţa-Năsăud”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 172E, km 0+000 – 7+000, Strugureni – Matei”, judeţul Bistriţa-Năsăud”
Obiectul contractului de prestări servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei tehnice unificate, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi expertiză tehnică pentru DJ 172 E, km 0+000 – 7+000, Strugureni – Matei.
Valoarea estimată este 108.500 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
26.10.2015 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
15.10.2015Anunţ privind achiziţia directă de servicii de proiectareConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud118.085 lei (fără TVA), reprezentând 26.740,26 euro, la un curs euro de 4,416 lei/euroAnunţ achiziţie directă servicii proiectareAutoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 173C, km 9+125 – 19+860, Buduş – Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud”.
Obiectul contractului de prestări servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei tehnice unificate, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi expertiză tehnică.
Valoarea estimată este 118.085 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
21.10.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
15.10.2015Anunţ achiziţie directă de servicii de expertizare şi proiectareConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud70.574 lei (fără TVA), reprezentând 15.981,43 euro, la un curs euro de 4,416 lei/euroServicii de expertizare şi proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 154B, km 10+620 – 14+846, limită judeţ Mureş - Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud”Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de expertizare şi proiectare pentru obiectivul „Modernizare DJ 154B, km 10+620 – 14+846, limită judeţ Mureş - Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud” .
Obiectul contractului de prestări servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în: elaborarea expertizei tehnice şi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul „Modernizare DJ 154B, km 10+620 – 14+846, limită judeţ Mureş - Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud”.
Valoarea estimată este 70.574 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
23.10.2015 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
01.10.2015Anunţ privind achiziţia directă de servicii „Elaborare expertiză tehnică pentru: Poduri pe DJ 154C, la km 2+810 şi km 3+050, peste râul Şieu, în localitatea Ruştior, judeţul Bistriţa-Năsăud”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud30.000 lei (fără TVA), reprezentând 6.793,48 euro, la un curs euro de 4,4160 lei/euro din 25.09.2015ANUNŢPrivind achiziţia directă de servicii: „Elaborare expertiză tehnică pentru: Poduri pe DJ 154C, la km 2+810 şi km 3+050, peste râul Şieu, în localitatea Ruştior, judeţul Bistriţa-Năsăud”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de elaborare expertiză tehnică pentru: Poduri pe DJ 154C, la km 2+810 şi km 3+050, peste râul Şieu, în localitatea Ruştior, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Valoarea estimată este 30.000 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
07.10.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
21.09.2015Anunț privind achiziţia directă de servicii ,, Proiectare documentație tehnică și caietul de sarcini privind achiziția unui sistem integrat de conferință cu vot electronic, sonorizare, comunicații audio, video și date în sala de ședințeConsiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudValoarea estimată a serviciilor este de 4000 lei, valoare fără TVA, reprezentând 904 euro la un curs de 4,4211 lei/euro la data de 21.09.2015.ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂAnunț
privind achiziţia directă de servicii ,, Proiectare documentație tehnică și caietul de sarcini privind achiziția unui sistem integrat de conferință cu vot electronic, sonorizare, comunicații audio, video și date în sala de ședințe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu:
• prevederile Dispozitiei Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 20 din 2014 privind aprobarea regulilor generale pentru achizijia publică directă de produse, servicii sau lucrari;
• prevederile art. 19 din Ordonanta de Urgență nr. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare.
servicii de - ,,Proiectare documentație tehnică și caietul de sarcini privind achiziția unui sistem integrat de conferință cu vot electronic, sonorizare, comunicații audio, video și date în sala de ședințe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud ’’.
Valoarea estimată a serviciilor este de 4000 lei, valoare fără TVA, reprezentând 904 euro la un curs de 4,4211 lei/euro la data de 21.09.2015. Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunere a ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, la secțiunea Anunțuri de participare ataşată prezentului anunţ.
Ofertele se vor depune la sediul Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, Registratura generală, până la data de 28.09.2015, ora 12.00.
Persoană de contact domnul Paul Vereș, consilier superior - Serviciul administrație și relații publice, telefon 0745394979.
ADMINISTRATOR PUBLIC,
FLORIN GRIGORE MOLDOVAN
28.09.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
19.08.2015Anunţ achiziţie directă servicii „Proiectare poduri pe DJ 170, km 15+400, km 18+700”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud100.000 lei (fără TVA), reprezentând 22.297 euro, la un curs euro de 4,4850 lei/euroANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂANUNŢ
privind achiziţia directă de servicii „Proiectare poduri pe DJ 170, km 15+400, km 18+700”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de proiectare pentru obiectivul Poduri pe DJ 170, km 15+400, km 18+700. Valoarea estimată este de 100.000 lei fără TVA. Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
25.08.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
19.08.2015Anunţ achiziţie directă servicii „Proiectare poduri pe DJ 172 H, km 6+118, km 14+960”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud100.000 lei (fără TVA), reprezentând 22.297 euro, la un curs euro de 4,4850 lei/euroANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂANUNŢ
privind achiziţia directă de servicii „Proiectare poduri pe DJ 172 H, km 6+118, km 14+960”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de proiectare pentru obiectivul poduri pe DJ 172 H, km 6+118, km 14+960.
Valoarea estimată este de 100.000 lei fără TVA.
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
26.08.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
17.06.2015Anunţ privind achiziţia directă de: Servicii de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantierConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud36.400 lei (fără TVA), reprezentând 8.180 euro, la un curs euro de 4,4498 lei/euroAchiziţie directă Servicii de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantierANUNŢ
Privind achiziţia directă de de „Servicii de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiectivul Reabilitare şi modernizare clădire existentă Cinematograf Dacia – Faza 2”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiectivul Reabilitare şi modernizare clădire existentă Cinematograf Dacia – Faza. Valoarea estimată este de 36.400 lei.
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
24.06.2015 ora 12AnulatăAchiziție directăNespecificat
26.05.2015Anunţ privind achiziţia directă de furnizare pentru „Cartuşe de toner şi de cerneală pentru imprimante"Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudValoarea estimată supusă achiziţiei este de 115.980 lei fără TVA, respectiv 26.185 euro fără TVA.Anunţ achiziţie directăANUNŢ
Privind achiziţia directă de furnizare „Cartuşe de toner şi de cerneală pentru imprimantele din dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, C.M.J. şi I.S.U. Bistriţa-Năsăud”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cartuşe de toner şi de cerneală pentru imprimantele din dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, C.M.J. şi I.S.U. Bistriţa-Năsăud.
Valoarea estimată supusă achiziţiei este de 115.980 lei fără TVA.
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
02.06.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
07.05.2015Anunţ achiziţie directă de furnizare - „Vehicul pentru orice tip de teren (autoturism nou 4x4)”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud66.935 lei (fără TVA), reprezentând 15.169,40 euro, la un curs euro de 4,4125 lei/euroAnunţ achiziţie directăANUNŢ
Privind achiziţia directă de furnizare pentru „Vehicul pentru orice tip de teren (autoturism nou 4x4)”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, un vehicul pentru orice tip de teren (autoturism nou 4x4).
Valoarea estimată este 66.935 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
15.05.2015 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
06.05.2015Anunţ privind achiziţia directă de furnizare - „Autoutilitare pentru suport logistic - 2 buc.”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud65.323 lei (fără TVA), reprezentând 14.686,59 euro, la un curs euro de 4,4478 lei/euroAnunţ achiziţie directăANUNŢ
Privind achiziţia directă de furnizare pentru „Autoutilitare pentru suport logistic - 2 buc.”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, două autoturisme tip VAN în vederea dotării parcului auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud.
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
14.05.2015 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
29.04.2015Achiziţie directă privind atribuirea contractului de "Servicii de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier"Consiliul Judetean Bistriţa Năsăud45.000 lei (fără TVA), respectiv 10.216 EURO (fără TVA), calculat la cursul InfoEuro aferent lunii aprilie 2015, 1 EURO = 4,4050 leiANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂANUNŢ
Privind achiziţia directă de:
Servicii de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier pentru proiectul „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud"
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier.
Valorea estimată este 45.000 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
06.05.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
22.04.2015Anunţ achiziţia directă de furnizareConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud66.935 lei (fără TVA), reprezentând 15.169,40 euro, la cursul BNR din 16.04.2015 de 4,4125 lei/euroAnunţ achiziţie directă furnizareANUNŢ
Privind achiziţia directă de furnizare pentru: „Vehicul pentru orice tip de teren (autoturism nou 4x4)”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, un vehicul pentru orice tip de teren (autoturism nou 4x4).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
29.04.2015 ora 12AnulatăAchiziție directăNespecificat
01.04.2015Anunţ privind achiziţia directă de „Servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P.”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud48.000 lei (fără TVA), reprezentând 10.909 euro, la un curs euro de 4,40 lei/euroAchiziţia directă servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P. situat în Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1ANUNŢ
privind achiziţia directă de „Servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P. situat în Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P. situat în Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1.
Valoarea estimată este 48.000 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
06.04.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
25.03.2015Anunţ privind achiziţia directă de „Servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P. situat în Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud48.000 lei (fără TVA), reprezentând 10.909 euro, la un curs euro de 4,40 lei/euroAchiziţia directă de „Servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P.ANUNŢ
Privind achiziţia directă de „Servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P. situat în Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1” Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de întreţinere, asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu Led-uri A.T.O.P. situat în Str. Piaţa Petru Rareş nr. 1.
Valoarea estimată este de 48.000 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
30.03.2015 ora 12AnulatăAchiziție directăNespecificat
10.02.2015Anunţ privind achiziţie directă privind atribuirea contractului de Servicii de consultanţă pentru implementarea proiectului „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud"Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud27.400 lei (fără TVA), reprezentând 6.109,66 euro, calculat la cursul InfoEuro aferent lunii ianuarie 2015, 1 euro = 4,4847 leiAnunţ achiziţie directă - Servicii de consultanţăAchiziţie directă privind atribuirea contractului de Servicii de consultanţă pentru implementarea proiectului „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud, depus în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural natural, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 înregistrat cu numărul PA16//RO12-LP23/07.04.2014. Valoarea estimată este 27.400 lei (fără TVA). Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.16.02.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
28.01.2015Anunţ privind achiziţie directă privind atribuirea contractului de Servicii de auditare a proiectului „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud20.000 lei (fără TVA), reprezentând 4.459,60 euro, calculat la cursul InfoEuro aferent lunii ianuarie 2015, 1 euro = 4,4847 lei;ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂAchiziţie directă privind atribuirea contractului de Servicii de auditare a proiectului „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud, depus în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural natural, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 înregistrat cu numărul PA16//RO12-LP23/07.04.2014. Valoarea estimată este 20.000 lei (fără TVA). Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.03.02.2015 ora 14În desfășurareAchiziție directăNespecificat
27.01.2015Anunţ privind achiziţia directă privind atribuirea contractului de Servicii de consultanţă pentru implementarea proiectului „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud"Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud27.400 lei (fără TVA), reprezentând 6.109,66 euro, calculat la cursul InfoEuro aferent lunii ianuarie 2015, 1 euro = 4,4847 lei;ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂAchiziţie directă privind atribuirea contractului de Servicii de consultanţă pentru implementarea proiectului „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud, depus în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural natural, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 înregistrat cu numărul PA16//RO12-LP23/07.04.2014. Valoarea estimată este 27.400 lei (fără TVA). Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.02.02.2015 ora 14În desfășurareAchiziție directăNespecificat
23.01.2015Anunţ privind achiziţia directă de servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud26.000 lei (fără TVA), reprezentând 5.797,48 euro, calculat la cursul InfoEuro aferent lunii ianuarie 2015, 1 EURO = 4,4847 LEIAnunţ achiziţie directa servicii de informare şi publicitateAchiziţia directă de servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud” Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”. Valoarea estimată este 26.000 lei (fără TVA). Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.28.01.2015 ora 14În desfășurareAchiziție directăNespecificat
22.01.2015Servicii privind „Elaborarea studiului de fezabilitate, a cererii de finanţare şi a caietului de sarcini pentru construirea unei Staţii de Tratare Mecanico-Biologică,in cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud128.804 lei (fără TVA), reprezentând 28.715 euro, la un curs euro de 4,4856 lei/euroAutoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii privind „Elaborarea studiului de fezabilitate, a cererii de finanţare şi a caietului de sarcini pentru construirea unei Staţii de Tratare Mecanico-Biologică (TMB), in cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu” Valoarea estimată este 128.804 lei (fără TVA). Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.29.01.2015 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
16.01.2015Anunţ privind achiziţia directă de SERVICII DE PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, INCLUSIV VERIFICAREA TEHNICĂ A PROIECTĂRII - Muzeului Județean Bistrița-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud65.000 lei (fără TVA), reprezentând 14.493,73 euro, la cursul InfoEuro aferent lunii ianuarie 2015, 1 EURO= 4,4847 LEIANUNŢ Privind achiziţia directă de SERVICII DE PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, INCLUSIV VERIFICAREA TEHNICĂ A PROIECTĂRII pentru obiectivul „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curţii Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectării pentru obiectivul „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curţii Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” Valoarea estimată este 65.000 lei (fără TVA). Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.22.01.2015 ora 14În desfășurareAchiziție directăNespecificat
05.12.2014Anunţ privind achiziţie directă de servicii având ca obiectiv Studiu de fezabilitate şi servicii elaborare proiect “Dotare cu aparatură medicală şi mobilier medical a Spitalului judeţean de urgenţă Bistriţa-Năsăud”.Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud120.000 lei (fără TVA), reprezentând 27.149,32 euro, la un curs euro de 4,4200 lei/euroANUNŢ
Privind achiziţia directă de servicii având ca obiectiv Studiu de fezabilitate şi servicii elaborare proiect “Dotare cu aparatură medicală şi mobilier medical a Spitalului judeţean de urgenţă Bistriţa-Năsăud”.
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare , studiu de fezabilitate şi servicii elaborare proiect “Dotare cu aparatură medicală şi mobilier medical a Spitalului judeţean de urgenţă Bistriţa-Năsăud”.
Valoarea estimată este 120.000 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
09.12.2014 ora 09În desfășurareAchiziție directăNespecificat
04.12.2014Anunţ privind achiziţie directă de furnizare: „Vehicul pentru orice tip de teren (Autoutilitară)”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud61.795 lei (fără TVA), reprezentând 14.001,99 euro, la un curs euro de 4,4133 lei/euroANUNŢ
Privind achiziţia directă de furnizare: „Vehicul pentru orice tip de teren (Autoutilitară)”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare un „Vehicul pentru orice tip de teren (Autoutilitară)”
Valoarea estimată este 61.795 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
08.12.2014 ora 11În desfășurareAchiziție directăNespecificat
24.11.2014Anunţ privind achiziţie directă de furnizare: „Vehicul pentru orice tip de teren (Autoutilitară)”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud61.795 lei (fără TVA), reprezentând 14.001,99 euro, la un curs euro de 4,4133 lei/euroANUNŢ
Privind achiziţia directă de furnizare: „Vehicul pentru orice tip de teren (Autoutilitară)”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare un „Vehicul pentru orice tip de teren (Autoutilitară)”
Valoarea estimată este 61.795 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
28.11.2014 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
21.11.2014Anunţ privind achiziţia directă de servicii de proiectare privind elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Modernizare DJ 162, km 8+300-18+540, Archiud – Sânmihaiu de Câmpie”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud122.880 lei (fără TVA), reprezentând 27.755,69 euro, la un curs euro de 4,4272 lei/euroANUNŢ Privind achiziţia directă de servicii de proiectare privind elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Modernizare DJ 162, km 8+300-18+540, Archiud – Sânmihaiu de Câmpie” Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de proiectare privind elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Modernizare DJ 162, km 8+300-18+540, Archiud – Sânmihaiu de Câmpie” Valoarea estimată este 122.880 lei (fără TVA). Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.28.11.2014 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
20.11.2014Anunţ privind achiziţia directă de servicii de proiectare privind elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Modernizare DJ 173 B, km 16+500-26+300, Intersecţie cu DC 32 – Nimigea”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud117.600 lei (fără TVA), reprezentând 26.563,06 euro, la un curs euro de 4,4272 lei/euroANUNŢ Privind achiziţia directă de servicii de proiectare privind elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Modernizare DJ 173 B, km 16+500-26+300, Intersecţie cu DC 32 – Nimigea” Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare servicii de proiectare privind elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Modernizare DJ 173 B, km 16+500-26+300, Intersecţie cu DC 32 – Nimigea” Valoarea estimată este 117.600 lei (fără TVA). Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.27.11.2014 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
17.11.2014Anunţ privind achiziţie directă de furnizare: „Vehicul pentru orice tip de teren (Autoutilitară)”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud61.795 lei (fără TVA), reprezentând 14.001,99 euro, la un curs euro de 4,4133 lei/euroANUNŢ
Privind achiziţia directă de furnizare: „Vehicul pentru orice tip de teren (Autoutilitară)”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare un „Vehicul pentru orice tip de teren (Autoutilitară)”
Valoarea estimată este 61.795 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
21.11.2014 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
14.11.2014Anunţ privind achiziţie directă de furnizare: „Autoturism 4x4 (Autospecială de muncă operativă)”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud67.000 lei (fără TVA), reprezentând 15.181,38 euro, la un curs euro de 4,4133 lei/euroANUNŢ
Privind achiziţia directă de furnizare: „Autoturism 4x4 (Autospecială de muncă operativă)”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare un Autoturism 4x4 (Autospecială de muncă operativă)
Valoarea estimată este 67.000 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
20.11.2014 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
04.06.2014Anunţ privind achiziţia directă de lucrări pentru obiectivul Semn de intrare în judeţul Bistriţa – NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud408.492 lei (fără TVA) din care diverse şi neprevăzute 19.452, reprezentând 93.010 euro, la un curs euro de 4,3919 lei/euroANUNŢ
Privind achiziţia directă de lucrări pentru obiectivul Semn de intrare în judeţul Bistriţa – Năsăud
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări - pentru obiectivul Semn de intrare în judeţul Bistriţa – Năsăud.
Valoarea estimată este 408.492 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud www.portalbn.ro, ataşată prezentului anunţ.
11.06.2014 ora 14În desfășurareAchiziție directăNespecificat
02.06.2014Anunţ privind achiziţia directa de computere personale, laptopuri si alte echipamente informatice perifericeConsiliul Judeţean Bistriţa - NăsăudValoarea estimata este de 106.270 lei (fara TVA), reprezentand 24.119 euro la un curs euro de 4,3934 lei/ euro.Achizitia directa de computere personale, laptopuri si alte echipamente informatice perifericeANUNŢ
Privind achiziţia directă de computere personale, laptopuri si alte echipamente informatice periferice.
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud , anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art.19 din O.U.G nr. 34/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, computere personale, laptopuri si alte echipamente informatice periferice
Valoarea estimată a bunurilor este de 106.270 lei (fara TVA), reprezentand 24.119 euro la un curs euro de 4,3934 lei/ euro Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul sediul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud , str.Piaţa Petru Rareş nr.1-2, atasata prezentului anunt.
06.06.2014 ora 12În desfășurareAchiziție directăNespecificat
26.05.2014Anunţ privind achiziţia directa a serviciilor de elaborare de studiiConsiliul Judeţean Bistriţa - NăsăudValoarea estimata a serviciilor este de 85.000 lei (fara TVA), reprezentand 18.810,30 euro la un curs euro de 4,5188 lei/ euro.Servicii de elaborare de studiiANUNŢ
Privind achiziţia directă a a serviciilor de elaborare de studii pentru ”Programul de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Judetului Bistrita-Nasaud 2014-2020”.
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud , anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art.19 din O.U.G nr. 34/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, de elaborare de studii . Valoarea estimată a serviciilor este de 85.000 lei (fara TVA), Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă pe site-ul sediul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud , str.Piaţa Petru Rareş nr.1-2, atasata prezentului anunt.
30.05.2014 ora 13În desfășurareAchiziție directăNespecificat
14.04.2014Anunţ privind prelungirea perioadei de depunere a ofertelor pentru achiziţia unui teren situat în localitatea Colibiţa, comuna Bistriţa-BîrgăuluiConsiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudCumpărare de teren, situat în localitatea Colibiţa, comuna Bistriţa-Bîrgăului, riveran lacului de agrement pentru obiectivul ,,Dezvoltarea turistică şi a domeniului schiabil pe Valea Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud”.Anunţ privind prelungirea perioadei de depunere
a ofertelor pentru achiziţia unui teren situat în localitatea
Colibiţa, comuna Bistriţa-Bîrgăului
Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
Cod fiscal: 4347550
Adresa: Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1
Tel: +40 263-231471,215503
Obiectul contractului:
Cumpărare de teren, situat în localitatea Colibiţa, comuna Bistriţa-Bîrgăului, riveran lacului de agrement pentru obiectivul ,,Dezvoltarea turistică şi a domeniului schiabil pe Valea Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud”.
Adresa la care se depune oferta: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş, nr.1.
Data limită pentru depunerea ofertei: 30.04.2014, ora 12,00.
Toate celelalte condiţii incluse în anunţul iniţial rămân valabile.
Numărul de exemplare: 1
Oferta se va depune în plic închis, la registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Pe plic vor fi menţionate: adresa autorităţii contractante şi inscripţia ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 30.04.2014, ORA 12,00.”
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, persoane de contact: Cristina-Maria Popa, telefon 0742-653386, e-mail: popa.maria@portalbn.ro şi Veronica Hasnăş, telefon 0758-077897, e-mail: hasnas.veronica@portalbn.ro.
30.04.2014 ora 12În desfășurareParticipareNespecificat
09.04.2014Anunţ privind achiziţia directă: Servicii de audit, ca activitate a proiectului „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud” – SMIS 12132Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud67.610 lei (fără TVA), reprezentând 15.135,44 euro, la un curs euro de 4,4670 lei/euroServicii de audit, ca activitate a proiectului „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud” – SMIS 12132ANUNŢ
Privind achiziţia directă: Servicii de audit, ca activitate a proiectului „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud” – SMIS 12132
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Servicii de audit, ca activitate a proiectului „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud” – SMIS 12132
Valoarea estimată este de 67.610 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, str. Piaţa Petru Rareş, nr.1-2, Registratură, luni-joi între orele 9,00-16,00 şi vineri între orele 9,00-13,30.
15.04.2014 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
05.03.2014Anunţ privind achiziţia directă de servicii pentru Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect, în proiectul „Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol – proiect 1”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud60.000,00 lei (fără TVA), reprezentând 13.277,86 euro, la un curs euro de 4,5188 lei/euroServicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect, în proiectul „Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud – proiect 1”ANUNŢ
Privind achiziţia directă de servicii pentru Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect, în proiectul „Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud – proiect 1”
Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect, în proiectul „Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud – proiect 1”.
Valoarea estimată este de 60.000 lei (fără TVA).
Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, str. Piaţa Petru Rareş, nr.1-2, Registratură, luni-joi între orele 9,00-16,00 şi vineri înre orele 9,00-13,30 începând cu data de 05.03.2014 orele 12,00.
11.03.2014 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
  05.03.2014Anunţ privind achiziţia directă de servicii pentru Servicii de consultanţă privind achiziţiile publice pentru proiectul „Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol – proiect 1”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud55.000,00 lei (fără TVA), reprezentând 12.171,37 euro, la un curs euro de 4,5188 lei/euroServicii de consultanţă privind achiziţiile publice pentru proiectul „Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud – proiect 1”ANUNŢ
  Privind achiziţia directă de servicii pentru Servicii de consultanţă privind achiziţiile publice pentru proiectul „Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud – proiect 1”
  Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Servicii de consultanţă privind achiziţiile publice pentru proiectul „Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud – proiect 1”.
  Valoarea estimată este de 55.000 lei (fără TVA).
  Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, str. Piaţa Petru Rareş, nr.1-2, Registratură, luni-joi între orele 9,00-16,00 şi vineri înre orele 9,00-13,30 începând cu data de 05.03.2014 orele 12,00.
  11.03.2014 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
   04.03.2014Anunţ privind achiziţia directă de servicii pentru Servicii de proiectare în vederea depunerii proiectului ”Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud36.000,00 lei (fără TVA), reprezentând 7.966,72 euro, la un curs euro de 4,5188 lei/euroServicii de proiectare în vederea depunerii proiectului ”Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”ANUNŢ
   Privind achiziţia directă de servicii pentru Servicii de proiectare în vederea depunerii proiectului ”Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”
   Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Servicii de proiectare în vederea depunerii proiectului ”Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”.
   Valoarea estimată este de 36.000 lei (fără TVA).
   Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud, str. Piaţa Petru Rareş, nr.1-2, Registratură, luni-joi între orele 9,00-16,00 şi vineri înre orele 9,00-13,30 începând cu data de 04.03.2014 orele 12,00.
   10.03.2014 ora 10În desfășurareAchiziție directăNespecificat
    24.02.2014Anunţ privind achiziţia directa a lucrarilor privind :„Amenajare birouri prin compartimentari uşoare în podul existent corp B Palatul Administrativ, reparaţii la învelitoare” situata in Bistrita, str.Piata Petru Rareş nr.1-2Consiliul Judeţean Bistriţa - NăsăudValoarea estimate a lucrarilor este de 438.990 lei (fara TVA), reprezentand 99.583,96 euro la un curs euro de 4,4873 lei/ euro.„Amenajare birouri prin compartimentari uşoare în podul existent corp B Palatul Administrativ, reparaţii la învelitoare” situata in Bistrita, str.Piata Petru Rareş nr.1-2ANUNŢ
    Privind achiziţia directă a a lucrarilor privind :„Amenajare birouri prin compartimentari uşoare în podul existent corp B Palatul Administrativ, reparaţii la învelitoare” situata in Bistrita, str.Piata Petru Rareş nr.1-2
    Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud , anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art.19 din O.U.G nr. 34/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, lucrari de „Amenajare birouri prin compartimentari uşoare în podul existent corp B Palatul Administrativ, reparaţii la învelitoare”
    Valoarea estimată a lucrarilor este de 438.990 lei (fara TVA)
    Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud , str.Piaţa Petru Rareş nr.1-2, Registratură (parter) zilnic, între orele 9,00-16,00 începând cu data de 24.02.2014. orele 10,00.
    28.02.2014 ora 10În desfășurareParticipareNespecificat
     20.02.2014Anunţ privind achiziţia directă a serviciilor de întreţinere , asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu LED-uri A.T.O.P.Consiliul Judeţean Bistriţa - NăsăudValoarea estimată a serviciilor este de 48.000 lei ( fără TVA), respectiv 10.622 euro.Servicii de întreţinere , asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu LED-uri A.T.O.P.ANUNŢ
     Privind achiziţia directă a serviciilor de întreţinere , asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu LED-uri A.T.O.P.
     Autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEŢEAN Bistriţa-Năsăud , anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art.19 din O.U.G . 34/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, „ Servicii de întreţinere , asigurare din punct de vedere tehnic a funcţionării şi actualizării panoului luminos cu LED-uri A.T.O.P.”
     Valoarea estimată a serviciilor este de 48.000 lei ( fără TVA).
     Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa Năsăud , str.Piaţa Petru Rareş , Registratură (parter) zilnic, între orele 9,00-16,00 începând cu data de 20.02.2014. orele 12,00
     25.02.2014 ora 11În desfășurareParticipareNespecificat
      01.11.2013Anunţ privind achiziţia directă a serviciilor de „Dirigenţie de şantier pentru componenta de lucrări din cadrul contractului de furnizare “Achiziţia de echipamente cu montaj şi pubele pentru colectarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud”Consiliul Judeţean Bistriţa-NăsăudValoarea estimată a serviciilor este de 126.000 lei (fără TVA).Dirigenţie de şantier pentru componenta de lucrări din cadrul contractului de furnizare “Achiziţia de echipamente cu montaj şi pubele pentru colectarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud”Anunţ
      privind achiziţia directă a serviciilor de „Dirigenţie de şantier pentru componenta de lucrări din cadrul contractului de furnizare “Achiziţia de echipamente cu montaj şi pubele pentru colectarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud” din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud” Nr. identificare CCI nr.2007 RO 161 PR 013 SMIS-CSNR 1385.
      Autoritatea contractantă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, anunţă intenţia de a achiziţiona direct, în conformitate cu art.19 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Servicii „Dirigenţie de şantier pentru componenta de lucrări din cadrul contractului de furnizare “Achiziţia de echipamente cu montaj şi pubele pentru colectarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud” din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud” Nr. identificare CCI nr.2007 RO 161 PR 013 SMIS-CSNR 1385.
      Valoarea estimată a serviciilor este de 126.000 lei (fără TVA).
      Documentaţia necesară pentru cei interesaţi în depunerea ofertelor este disponibilă la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, str. Piaţa Petru Rareş, Registratură (parter) zilnic, între orele 09,00-15,00, începând cu data 01.11.2013, orele 11.
      08.11.2013 ora 12În desfășurareAtribuireNespecificat
      30.08.2013Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului de Urgenţă al judeţului Bistriţa-NăsăudConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud85.000 LEI ( fara TVA)Servicii de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier – pentru proiectul „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud” COD SMIS 12132.ACHIZIŢIE DIRECTĂ SERVICII DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ – DIRIGENŢIE DE ŞANTIER
      Documentaţia de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorităţii contractante, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1-2, Registratură (parter), începând cu data 30.08.2013, între orele 09,00-15,00.
      Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, camerele 111 şi 120. Date de contact: Veronica Hasnăş, manager de proiect, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, tel. 0758 077897, e-mail: hasnas.veronica@portalbn.ro
      10.09.2013 ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
      30.07.2013SERVICII DE DIRIGENŢIE DE ŞANTIERConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud25.800,00 lei (fără TVA)ACHIZIŢIE SERVICII DE DIRIGENŢIE DE ŞANTIERLansarea procedurii de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru achiziționarea serviciilor de dirigenţie de şantier la proiectul “Crearea Centrului German din Bistriţa prin reabilitarea clădirii istorice Casa Argintarului”, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”, cod SMIS 3573.
      Documentația de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorității contractante - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1-2, Registratura instituţiei (parter), începând cu data prezentului anunţ, între orele 12.00 – 15.00, iar în celelalte zile lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00.
      Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, camera 54.
      Persoană de contact: Lungu Remus, telefon 0745 603 580
      05.08.2013 ora 12În desfășurareAtribuireNespecificat
      08.07.2013SERVICII de depozitare, gestionare, manipulare şi transport de la depozitul judeţean la destinatarii finali, a produselor alimentare distribuite categoriilor de persoane cele mai defavorizate din judeţul Bistriţa-Năsăud, în cadrul Planului anual EuropeanCONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD131.275 LEI (cu TVA) – valoare estimată pentru derularea programului PEAD 2013ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII de depozitare, gestionare, manipulare şi transport de la depozitul judeţean la destinatarii finali, a produselor alimentare distribuite categoriilor de persoane cele mai defavorizate din judeţul BN, în cadrul P.E.A.DProcedura de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru achiziţionarea de SERVICII de depozitare, gestionare, manipulare şi transport de la depozitul judeţean la destinatarii finali, a produselor alimentare distribuite categoriilor de persoane cele mai defavorizate din judeţul Bistriţa-Năsăud, în cadrul PEAD 2013-2014.15.07.2013 ora 15:30În desfășurareAtribuireNespecificat
      26.06.2013SERVICII DE AUDITConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud34.000,00 lei (fără TVA)ACHIZIŢIE SERVICII DE AUDITReluarea procedurii de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru achiziționarea serviciilor de audit la proiectul “Crearea Centrului German din Bistriţa prin reabilitarea clădirii istorice Casa Argintarului”, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”, cod SMIS 3573.
      Documentația de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorității contractante - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1-2, Registratura instituţiei (parter), în zilele lucrătoare, începând cu data prezentului anunţ, între orele 10.00 – 15.00.
      Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, camera 54
      Persoană de contact: Lungu Remus, telefon 0745 603 580
      04.07.2013 ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
      17.06.2013SERVICII DE PUBLICITATE ŞI INFORMARE - RELUATConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud46.621,00 lei (fără TVA)ACHIZIȚIE DE SERVICII DE PUBLICITATE SI INFORMAREReluarea procedurii de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru achiziționarea de servicii de publicitate şi informare a proiectului “Crearea Centrului German din Bistriţa prin reabilitarea clădirii istorice Casa Argintarului, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, cod SMIS 3573
      Documentația de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorității contractante - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1-2, Registratura generală, începând cu data de 17 iunie 2013, ora 13.00 şi în celelalte zile lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00
      Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, camerele 54 şi 118
      Persoane de contact:
      Lungu Remus, telefon 0745 603 580
      Corneanu Dorina, telefon 0746 768 085
      20.06.2013 ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
       07.06.2013SERVICII DE AUDITConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud34.000,00 lei (fără TVA)ACHIZIŢIE DE SERVICII DE AUDITProcedura de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru achiziționarea de servicii de audit la proiectul “Crearea Centrului German din Bistriţa prin reabilitarea clădirii istorice Casa Argintarului”, cod SMIS 3573.
       Documentația de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorității contractante - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1-2, Registratura generală, începând cu data de 07 iunie 2013, între orele 10.00 – 15.00.
       Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, camerele 54 şi 118
       Persoane de contact:
       Lungu Remus, telefon 0745 603 580;
       Corneanu Dorina, telefon 0746 768 085
       14.06.2013 ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
       05.06.2013SERVICII DE PUBLICITATE ŞI INFORMAREConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud46.621,00 lei (fără TVA)ACHIZIȚIE DE SERVICII DE PUBLICITATE SI INFORMAREProcedura de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru achiziționarea de servicii de publicitate şi informare a proiectului “Crearea Centrului German din Bistriţa prin reabilitarea clădirii istorice Casa Argintarului”, cod SMIS 3573
       Documentația de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorității contractante - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1-2, Registratura generală, începând cu data de 6 iunie 2013, între orele 10.00 – 15.00
       Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, camerele 54 şi 118
       Persoane de contact:
       Lungu Remus, telefon 0745 603 580
       Corneanu Dorina, telefon 0746 768 085
       14.06.2013 ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
       08.04.2013SERVICII DE COMUNICARE ŞI PUBLICITATE PRIN MIJLOACE MASS-MEDIAConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud59.741 lei (fără TVA)ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE COMUNICARE ŞI PUBLICITATE PRIN MIJLOACE MASS-MEDIAProcedura de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru achiziționarea de servicii de comunicare și publicitate prin mass-media
       Documentația de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorității contractante - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1-2, Registratura generală, începând cu data de 9 aprilie 2013
       Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, camerele 58 și 60
       Persoane de contact:
       Ivan Bogdan Gruia – consilier cabinet președinte, telefon 0754.033432
       Jurje Ana - Șef serviciu, telefon 0263.213515, int.123
       ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
        04.09.2012Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera TăuşoareConsiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud14.997 lei ( fara TVA)ACHIZIŢIONARE DE ECHIPAMENT INFORMATIC, LICENŢE PREINSTALATE PENTRU SISTEM DE OPERARE ŞI LICENŢE PACHET TIP OFFICE din cadrul Proiectului „Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional P. TăușoareProcedura de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru ACHIZIŢIONARE DE ECHIPAMENT INFORMATIC, LICENŢE PREINSTALATE PENTRU SISTEM DE OPERARE ŞI LICENŢE PACHET TIP OFFICE
        Documentaţia de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorităţii contractante (Consiliul Judeţean Bistriţa - Năsăud), cam. 118 începând cu data de 04.09.2012, conform art. 19 din O.U.G. 34/2006
        Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Unităţii de Implementare a Proiectului, nr. tel 0263/206173, int. 140
        07.09.2012 ora 9În desfășurareAtribuireNespecificat
         24.08.2012„Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud23.000 lei ( fara TVA)SERVICII PRIVIND REALIZAREA UNEI ANCHETE SOCIOLOGICE din cadrul Proiectului „Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”.Procedura de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru ACHIZIŢIE DIRECTĂ SERVICII PRIVIND REALIZAREA UNEI ANCHETE SOCIOLOGICE
         Documentaţia de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorităţii contractante (Consiliul Judeţean Bistriţa - Năsăud), cam. 118 începând cu data de 27.08.2012, conform art. 19 din O.U.G. 34/2006
         Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Unităţii de Implementare a Proiectului, nr. tel 0263/206173, int. 140
         31.08.2012 ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
          26.07.2012„Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud11.870 LEI ( fără TVA)ACHIZIŢII DE ECHIPAMENTE DE BIROU ŞI MOBILIER, CONSUMABILE DE BIROU din cadrul Proiectului „Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”.Procedură de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE ECHIPAMENTE DE BIROU ŞI MOBILIER, CONSUMABILE DE BIROU
          Documentaţia de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorităţii contractante (Consiliul Judeţean Bistriţa - Năsăud), cam. 118 începând cu data de 30.07.2012, conform art. 19 din O.U.G. 34/2006
          Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Unităţii de Implementare a Proiectului, nr. tel 0263/206173, int. 140
          07.08.2012 ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
           26.07.2012„Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud51.324,88 LEI ( fara TVA)SERVICII DE PUBLICITATE, REALIZARE PAGINĂ PE WEBSITE, RELAŢII CU PUBLICUL, ORGANIZARE EVENIMENTE, FILM, RECLAMĂ, MATERIALE PROMOŢIONALE din cadrul Proiectului „Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interesSERVICII DE PUBLICITATE, REALIZARE PAGINĂ PE WEBSITE, RELAŢII CU PUBLICUL, ORGANIZARE EVENIMENTE, FILM, RECLAMĂ, MATERIALE PROMOŢIONALE din cadrul Proiectului „Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”
           Detalii
           Procedura de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru ACHIZIŢIE DIRECTĂ SERVICII DE PUBLICITATE, REALIZARE PAGINĂ PE WEBSITE, RELAŢII CU PUBLICUL, ORGANIZARE EVENIMENTE, FILM, RECLAMĂ, MATERIALE PROMOŢIONALE
           Documentaţia de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorităţii contractante (Consiliul Judeţean Bistriţa - Năsăud), cam. 118 începând cu data de 30.07.2012, conform art. 19 din O.U.G. 34/2006
           Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Unităţii de Implementare a Proiectului, nr. tel 0263/206173, int. 140
           07.08.2012 ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
            26.07.2012„Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud10.675 LEI ( fara TVA)ACHIZIŢII DE ECHIPAMENT DE: PROTECŢIE CUSTODE, PROTECŢIE ÎN GALERIILE CU APĂ ŞI ECHIPAMENT DE ESCALADĂ din cadrul Proiectului „Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru ACHIZIŢIE DIRECTĂ DE ECHIPAMENT DE: PROTECŢIE CUSTODE, PROTECŢIE ÎN GALERIILE CU APĂ ŞI ECHIPAMENT DE ESCALADĂ
            Documentaţia de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorităţii contractante (Consiliul Judeţean Bistriţa - Năsăud), cam. 118 începând cu data de 30.07.2012, conform art. 19 din O.U.G. 34/2006
            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Unităţii de Implementare a Proiectului, nr. tel 0263/206173, int. 140
            07.08.2012 ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
             26.07.2012„Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud20.000 lei ( fara TVA)SERVICII DE AUDIT din cadrul Proiectului „Sistem de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare”.Procedura de ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru ACHIZIŢIE DIRECTĂ SERVICII DE AUDIT
             Documentaţia de atribuire se poate ridica (fără costuri) de la sediul autorităţii contractante (Consiliul Judeţean Bistriţa - Năsăud), cam. 118 începând cu data de 30.07.2012, conform art. 19 din O.U.G. 34/2006
             Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Unităţii de Implementare a Proiectului, nr. tel 0263/206173, int. 140
             07.08.2012 ora 10În desfășurareAtribuireNespecificat
              25.11.2011Serviciul de preluare transport şi eliminare finală a deşeurilor constituite din pesticide şi ambalaje precum şi decontaminarea solului, privind obiectivul „Reabilitare şi restaurare castel din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa - Năsăud”Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud8.900 Euro ( fara TVA)Serviciul de preluare transport şi eliminare finală a deşeurilor constituite din pesticide şi ambalaje precum şi decontaminarea solului, privind obiectivul „Reabilitare şi restaurare castel din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa - Năsăud”Achiziţie directă a serviciilor de preluare transport şi eliminare finală a deşeurilor constituite din pesticide şi ambalaje precum şi decontaminarea solului, privind obiectivul „Reabilitare şi restaurare castel din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa - Năsăud”05.12.2011În desfășurareAtribuireNespecificat
              31.05.2011Servicii de informare si publicitate a proiectuluiConsiliul Judetean Bistrita-Nasaud10931.7 RON ( fara TVA)Servicii de informare si publicitate a proiectuluiAchizitie directa pentru activitatile de Informare si publicitate aferente proiectului: Responsabilitate sociala durabila – prin modernizarea/extinderea şi echiparea clădirii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Adulti – Nuseni, cuprins in programul de achiziţii pe anul 2011, pozitia II.1806.05.2011În desfășurareAtribuireNespecificat
              Close Search Window