AUTORIZAȚII


 • Anunț începere executare lucrări - .pdf , .doc
 • Anunț încheiere executare lucrări - .pdf , .doc
 • Aviz Arhitect Șef autorizație de construire - .pdf , .doc
 • Cerere Autorizație de Construire - .pdf , .doc
 • Cerere prelungire Autorizație de Construire - .pdf , .doc
 • Model pentru panou de identificare a investiției - .pdf , .doc
 • Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire - .pdf , .doc

CERTIFICATE


 • Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism - .pdf , .doc
 • Aviz Arhitect Șef certificat de urbanism - .pdf , .doc
 • Cerere prelungire certificat de urbanism - .pdf , .doc

ACORDURI ȘI AUTORIZAȚII DRUMURI JUDEȚENE


 • Cerere eliberare acord prealabil persoane fizice - .pdf , .doc
 • Cerere eliberare autorizaţie amplasare și/sau acces în zona drumului judeţean persoane fizice - .pdf , .doc
 • Cerere eliberare acord prealabil persoane fizice persoane juridice - .pdf , .doc
 • Cerere eliberare autorizaţie amplasare și/sau acces în zona drumului judeţean persoane juridice - .pdf , .doc

INFORMAȚII CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.544


 • Cerere conform prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - .pdf , .doc
   

PETIȚIISOLICITARE ADEVERINȚĂ DIN ARHIVA CONSILIULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD


 • Cerere pentru eliberare adeverință - .pdf , .doc
   

SOLICITARE ADEVERINȚĂ A FOȘTILOR ANGAJAȚI DIN ARHIVA CONSILIULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD


 • Cerere pentru eliberare adeverință - .pdf , .doc
   

SOLICITARE COPII DUPĂ DOCUMENTE DEȚINUTE ÎN ARHIVA CONSILIULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD


 • Cerere pentru eliberare copii de pe documente deținute în arhiva consiliului județean - .pdf , .doc
   

SOLICITARE EFECTUARE STAGIU DE PRACTICĂ


 • Cerere pentru efectuare stagiu de practică - .pdf , .doc
   

RECOMANDARE CONFORM LEGII NR.52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ


 • Formular de recomandare conform Legii nr.52/2003 - .pdf , .doc

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE CONCURS RECRUTARE


 • Formular de înscriere concurs recrutare funcție publică - .pdf , .doc
 • Model CV european - .pdf , .doc
 • Model adeverință angajator Anexa 10 la OUG nr.57/2019 - .pdf , .doc
 • Formular de înscriere funcții contractuale - Anexa 2 la H.G. NR.1336/2022 -  .pdf , .doc
 • Adeverință angajator - Anexa 3 la H.G. NR.1336/2022 -  .pdf , .doc Opis documente înscriere la concurs - .pdf , .doc
Close Search Window