system administrator

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supune la transparență decizională Proiectul de hotărâre nr.VIII/19214 din 24.08.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții, situate în municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.7 și str.Ghinzii nr.26, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local - Proiecte hotărâri transparenţă decizională.

Persoanele fizice şi juridice din judeţ pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre, până la data 12.09.2022, ora 16:00, la Registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la adresa Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa sau pe adresa de e-mail cjbn@cjbn.ro.

Persoanele interesate care trimit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0263/213657, interior 204 sau 0760613665, persoana de contact: doamna Ceuca Gabriela-Adriana – Șef birou, Biroul coordonare, instituții subordonate, administrare patrimoniu, Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

PREȘEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 
Close Search Window