Documente necesare eliberării acordului prealabil:
- Cerere tip (de la registratura instituţiei sau accesând serviciile online);
- Certificat de urbanism valabil - copie;
- Memoriu tehnic de prezentare a lucrării (în cazul construirii de branşament electric se va prezenta avizul tehnic de racordare şi fişa de soluţie eliberate de SC ELECTRICA SA) - copie;
- Plan de situaţie la scara 1:500;
- Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă (1:1000/1:2000);
- Extras de carte funciară;
- Copie a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice);
- Copie a certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice autorizate).

Close Search Window