INFORMARE

în atenţia persoanelor care accesează site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
 

            În condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)
            Consiliul Județean Bistrița-Năsăud având sediul în Piața Petru Rareș, nr.1, Bistrița, cod poștal 420080, tel. 0263213657, fax: 0263214750, în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, vă aduce la cunoștință următoarele:
            În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, vizitatorii site-ului nostru web sunt informați cu privire la transmiterea de cookies în computerele acestora.
            Astfel, prin navigarea pe acest site, prin intermediul browserului, în calculatorul dumneavoastră pot fi stocate mici fişiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri.

În anumite situaţii, vizitatorii acestui site pot să regăsească următoarele categorii de cookie-uri:
•         cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în arhiva browserului care le memorează până în momentul în care este închis. Ele sunt utilizate pentru identificarea unui dispozitiv în mod unic, în vederea efectuării de statistici privind numărul de vizitatori;
o          durata de viaţă a acestor cookie-uri este până la închiderea browserului de internet;
o          nu stochează informaţii care să identifice o persoană sau date cu caracter personal;
o          nu conţin viruşi, cod maliţios şi nu pot extrage date din dispozitivul vizitatorului;
o          se utilizează pentru a reține limba în care este vizualizat site-ul;
o          se utilizează pentru a reține  păstrarea opţiunilor pentru diverse setari, cum ar fi mărimea caracterelor;

•         cookie-uri ale unor terţi – Google Analytics
o        aceste cookie-uri nu sunt gestionate sau controlate la nivelul acestui site web, politica de confidenţialitate specifică acestora fiind disponibilă la această adresă: https://policies.google.com/privacy?hl=ro. Acestea sunt utilizate, în general, pentru a controla rata de accesări și pentru indexarea site-urilor web în cadrul motorului de căutare.
            Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nu intenționează să transfere datele dumneavoastră personale către o țară terță sau o organizație internațională.

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri așa cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.
          

 Informaţiile prezentate în continuare au ca scop informarea vizitatorilor cu privire la cookie-uri. Vă rugăm citiţi cu atenţie informaţiile care urmează:

            Un "Internet Cookie" (termen cunoscut şi ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur şi simplu "cookie" ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
            Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet "pasiv" (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
            Un cookie este format din 2 părţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenţă a unui cookie este determinată, tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile se clasifică în:
•          Cookie-uri de sesiune (session cookies) - acestea sunt stocate temporar în arhiva browserului care le memorează până în momentul în care este închis.
•          Cookie-uri persistente - acestea sunt stocate, în funcţie de durata stabilită de către emitent, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care vizitatorul îl accesează la momentul respectiv - cunoscute sub numele de "third party cookies" (cookie-uri plasate de către terţi). Acestea pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
            Anumite secţiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi/furnizori. Aceste terţe părţi pot plasa cookieuri prin intermediul unui alt site decât site-ul propriu şi de aici denumirea de "third party cookies".
Cookie-urile sunt plasate de un terţ şi nu de proprietarul website-ului respectiv. Acestea pot fi generate și de echipamente ce asigură securitatea și integritatea website-ului. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.
            Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidenţialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie respectivele cookie-uri.

Care este durata de viaţă a unui cookie?
            Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
            Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna că utilizatorul nu va mai primi publicitate online - ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele utilizatorului, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Securitate și probleme legate de confidenţialitate:
            Cookie-urile NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod, aşa că nu pot fi executate, nici nu pot rula în mod automat. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a rula sau a se replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi. Cookie-urile pot fi, totuşi, folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât şi pe alte website-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi, în mod constant, marchează cookie-urile pentru a fi şterse, în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browserele au integrate reglaje de confidenţialitate, care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Close Search Window