Registru Proiecte Hotărâri

Nr. proiect de hotărâre Titlul proiectului de hotărâre Nr. și data înregistrării proiectului în registratura generală Inițiator Structura funcțională carea propus inițierea

198

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.91/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020

21.12.2021

Vicepreședinte 1

Arhitectul șef,
Direcția juridică, administrație locală

197

Privind sumele estimate pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 provenite din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în vederea întocmirii proiectelor de buget de către unităţile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud

21.12.2021

Președinte

Direcția economică

196

Privind a șasea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021

21.12.2021

Președinte

Direcția economică,
Direcția investiții, drumuri județene

195

Privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 și a cincea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021

14.12.2021

Președinte

Direcția economică

194

Privind derularea în anul 2022 a procesului de bugetare participativă la nivelul județului Bistrița-Năsăud

14.12.2021

Președinte
Consilier județean Rus Marin-Vasile

Direcția economică

193

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în sumă de 1.746.317,72 lei, încasat suplimentar pe anul 2021

13.12.2021

Președinte

Direcția economică

192

Privind aprobarea implementării proiectului „Conștientizare, formare, responsabilizare pentru prevenirea corupției”, cod SIPOCA/cod MySMIS 1119/152142 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

13.12.2021

Președinte

Arhitectul șef

191

Privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare pentru realizarea proiectului „Drum Expres Cluj – Dej – Bistrița”

13.12.2021

Președinte, Vicepreședinte 2,
Consilier județean Zăgrean Ioan

Direcţia investiții, drumuri județene,
Arhitectul șef

190

Privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2021

10.12.2021

Președinte

Direcția economică

189

Privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2022 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate

09.12.2021

Președinte

Direcția economică,
Direcţia investiții, drumuri județene

188

Privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2022

09.12.2021

Președinte

Direcția economică,
Arhitectul șef

187

Privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2022 din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, constituit pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Bistriţa-Năsăud

09.12.2021

Vicepreședinte 1

Arhitectul șef,
Direcția economică

186

Privind aprobarea dezlipirii unor imobile, situate pe raza comunei Șieu și a comunei Teaca, aferente drumului județean DJ 173, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

08.12.2021

Vicepreședinte 2

Direcţia investiții, drumuri județene,
Direcția juridică, administrație locală

185

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

08.12.2021

Președinte

Direcția economică

184

Privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud

08.12.2021

Vicepreședinte 1

Direcția economică

183

Privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptatori sau familiile adoptatoare, cu domiciliul în județul Bistrița-Năsăud, în vederea participării la procedura de potrivire practică cu un copil având domiciliul în alt județ

07.12.2021

Vicepreședinte 1

Direcția economică

182

Privind stabilirea numărului burselor aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar special de stat

08.12.2021

Vicepreședinte 1

Direcția economică

181

Privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor în vederea evaluării finale a managementului la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

07.12.2021

Președinte

Direcția economică

180

Privind acordarea burselor de excelență, burselor de merit și burselor de ajutor social, studenților, pentru anul universitar 2021-2022

19.11.2021

Președinte

Direcția economică

179

Privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul județului Bistrița-Năsăud

18.11.2021

consilier județean Rus Marin Vasile

Direcția economică

178

Privind a patra rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021

18.11.2021

Președinte

Direcția economică

177

Privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2021, către unele unități administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul școlar 2021-2022

18.11.2021

Președinte

Direcția economică

176

Privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri, situate în municipiul Bistrița, str.1 Decembrie, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

15.11.2021

Președinte

Direcția economică,
Direcția juridică, administrație locală

175

Privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului-teren, situat în municipiul Bistrița, str.Grănicerilor, înscris în Cartea funciară nr.88215 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

15.11.2021

Președinte

Direcția economică,
Direcția juridică, administrație locală

174

Privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra unor imobile - construcții, situate în orașul Beclean, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

18.11.2021

Președinte

Direcția economică,
Direcția juridică, administrație locală

173

Privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud

18.11.2021

Președinte

Direcția economică

172

Privind acordarea premiilor și recompenselor financiare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2021

17.11.2021

Președinte

Direcția juridică, administrație locală,
Direcția economică

171

Privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri aferente drumului județean DJ 172D, situate în Comuna Bistrița Bârgăului și Comuna Tiha Bârgăului, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

15.11.2021

Vicepreședinte 2

Direcţia investiții, drumuri județene

170

Privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud asupra imobilului-teren, situat în localitatea Posmuș nr.12, înscris în Cartea funciară nr.30594 Șieu, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

11.11.2021

Președinte

Direcția economică
Direcția juridică, administrație locală

169

Pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.104/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire și a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului-teren situat în municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.7, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea Funciară nr.56062 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, în scopul construirii, dotării și exploatării unui Centru de radioterapie

01.11.2021

Președinte

Direcția economică
Direcția juridică, administrație locală

168

Privind aprobarea dezlipirii imobilului, situat în localitatea Posmuș nr.12, județ Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea funciară nr.25679 Șieu, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

01.11.2021

Președinte

Direcția economică
Direcția juridică, administrație locală

167

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct la unitățile de învățământ special de stat

29.10.2021

Președinte

Direcția economică

166

Privind aprobarea încheierii de către Județul Bistrița-Năsăud a unui Acord de parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție în vederea demarării etapei de contractare pentru finanțarea proiectului „Conștientizare, formare, responsabilizare pentru prevenirea corupției” cod SIPOCA/cod MySMIS 1119/152142 prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

28.10.2021

Președinte

Direcția economică
Arhitectul șef

165

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172, km 31+664 - Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

164

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 171, km 16+833 - Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

163

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Reabilitare pod pe DJ 171, km 7+249 - Dobric, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

162

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 173C, km 6+185 - 9+125, Budacu de Jos - Buduș, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

161

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 173B, km 10+000 - 16+500, Bistrița (Varianta ocolitoare) – Tărpiu – Nimigea de Jos (DJ172), județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

160

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Reabilitare DJ 172K, km 6+110-10+600, Braniștea-Cireșoaia, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

159

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 172I, km 0+000-13+220, Beudiu-Vița-Țentea-Limită jud. Cluj (DJ 172A), județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

158

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 172B, km 21+129 - 38+629 DN 17D-Parva, județul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

157

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 172A, km 26+000 - 33+000 Chiochiș-Limită jud. Cluj, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

156

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 154, km 17+000-51+720, Limita județ Mureș - Sărata - DN 17, județul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

155

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154D, km 0+155 - Domnești, județul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

154

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172G, km 56+406 – Dorolea, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

153

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172G, km 39+315- Orhei, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

152

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 173, km 49+038 Ocnița, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

151

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Reabilitare pod pe DJ 173, km 27+609 Posmuș, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

150

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 173, km 25+951 Șieu, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

149

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154C, km 4+259, Sebiș, judeţul Bistriţa-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

148

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154C, km 3+050, Ruștior, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

147

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154C, km 2+810, Ruștior, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

146

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 172K, km 1+316 – 4+875, Reteag – Braniștea, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

145

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172K, km 4+365, Reteag, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

144

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172G, km 44+453, Satu Nou, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

143

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 162, km 1+520, Teaca, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

142

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 172G, Sărățel – DJ 154, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

141

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 172G - Sărățel, județul Bistrița-Năsăud” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

140

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Modernizare DJ 154D, km 16+120-20+295, Budurleni-Brăteni, județul Bistrița-Năsăud, tronson 2 km 17+515-20+295” în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

139

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Construire pod pe DJ 154C, km 1+086, Șieuț județul Bistrița-Năsăud”, în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

27.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,

138

Privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița

20.10.2021

Președinte

Direcţia economică

137

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI S.A. Bistriţa pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2023

14.10.2021

Președinte

Direcţia economică

136

Privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă verde obținută pe pajişti pentru anul 2022

18.10.2021

Președinte

Direcţia economică

135

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții, situate în municipiul Bistrița, B-dul Grigore Bălan nr.43, înscrise în Cartea funciară nr.78917 Bistrița, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

19.10.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

134

Privind aprobarea dezlipirii imobilului, situat în Municipiul Bistrița, str.Bistricioarei, înscris în Cartea funciară nr.86941 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

15.10.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

133

Privind aprobarea alipirii unor imobile, situate în Municipiul Bistrița, str. Toamnei nr.1A, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

12.10.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

132

Pentru modificarea Statului de funcții prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.58/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud

14.10.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

131

Pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2013 privind instituirea și acordarea unor burse de excelență, burse de merit și burse de ajutor social de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

18.10.2021

Vicepreședinte 1

Direcţia economică

130

Pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie ale unităților de învățământ special de stat din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud

13.10.2021

Președinte

Direcţia economică

129

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost

18.10.2021

Vicepreședinte 1

Arhitect-șef

128

Privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2021

12.10.2021

Președinte

Direcţia economică

127

Privind a treia rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021

21.10.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția investiții, drumuri județene,
Arhitect-șef

126

Privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”, aflate pe raza Comunei Bistrița Bârgăului

19.10.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,
Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

125

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.153/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și a Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare

18.10.2021

Președinte

Direcția juridică, administrație locală

124

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.106/2017 privind numirea Comisiei pentru protecţia copilului Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

18.10.2021

Președinte

Secretarul general al județului

123

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare

19.10.2021

Președinte

Direcția juridică, administrație locală

122

Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 99.990.521 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

27.09.2021

Președinte

Direcţia economică

121

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Relocare și demolare clădiri tehnice și administrative identificate prin nr. cad. 78917-C2, 78917-C3, 78917-C4, 78917-C6, 78917-C7, 78917-C9” la Spitalul Județean de Urgență Bistrița

29.09.2022

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,
Direcţia economică

120

Privind a doua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021

23.09.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,
Direcţia economică
Arhitect-șef

119

Privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de consolidare/ stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus - Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud”

23.09.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,
Direcţia economică

118

Privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Bistrița-Năsăud, și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud

23.09.2021

Vicepreședinte 1

Arhitect-șef
Direcția juridică, administrație locală

117

Privind desființarea Centrului pentru Protecția Copilului Beclean și înființarea structurii „Case de tip familial Becleanˮ în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

23.09.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

116

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.127/2020 privind numirea Comisiei de nominalizare şi acordare a premiilor şi recompenselor financiare

21.09.2021

Președinte

Direcția juridică, administrație locală

115

Privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului-teren, situat în municipiul Bistrița, str.1 Decembrie, înscris în Cartea funciară nr.88540 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

20.09.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

114

Privind aprobarea Programului de măsuri pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile județene din județul Bistrița-Năsăud în perioada 01.11.2021 – 31.03.2022

20.09.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,

113

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Lăcătuș Emil

20.09.2021

Președinte

Direcția juridică, administrație locală

112

Privind cumpărarea imobilului-teren, situat în municipiul Bistrița, str.1 Decembrie nr.28, înscris în Cartea funciară nr.88540 Bistrița, proprietatea doamnei Ciuruș Karina-Ilinca, domnului Păcuraru Gabriel și doamnei Păcuraru Dorina Maria

01.09.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

111

Privind aprobarea achiziționării de către Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud a unor servicii de consultanță și asistență juridică

23.08.2021

Vicepreședinte 2

Direcţia economică
Direcția juridică,administrație locală

110

Privind avizarea constituirii comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa

23.08.2021

Președinte

Direcţia economică

109

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.19/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului, teren și asigurarea condițiilor în vederea construirii obiectivului de investiții ”Complex Sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița”

24.08.2021

Vicepreședinte 2

Direcția investiții, drumuri județene,
Direcţia economică

108

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.63/2021 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”

24.08.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,
Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

107

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.44/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”

24.08.2021

Președinte

Direcția investiții, drumuri județene,
Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

106

Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcției de manager la Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

24.08.2021

Președinte

Direcţia economică

105

Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului - teren și construcții, situat în municipiul Bistriţa, str.Nicolae Bălcescu nr.9, înscris în Cartea funciară nr.84221 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

23.08.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

104

Privind aprobarea Documentației de atribuire și a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului-teren situat în municipiul Bistrița, str. Alba Iulia nr.7, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea Funciară nr.56062 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, în scopul construirii, dotării și exploatării unui Centru de radioterapie

10.08.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția juridică, administrație locală

103

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa

06.08.2021

Președinte

Direcția economică

102

Pentru aprobarea Protocolului privind colaborarea dintre Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Județul Bistrița-Năsăud, prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Spitalul Județean de Urgență Bistrița

28.07.2021

Președinte
Vicepreședinte 1
Vicepreședinte 2
Domnul consilier județean Rus Marin-Vasile Domnul consilier județean Pintea Vasile-Lucian

Direcția economică

101

Pentru aprobarea participării Județului Bistriţa-Năsăud la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024

17.02.2022

Președinte

Direcția economică

100

Privind prima rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021

23.07.2021

Președinte

Direcția economică
Direcția drumuri județene, investiții

99

Privind acordul de principiu în vederea realizării obiectivului de investiții de interes județean „Centrul Județean de Tineret și Educație Integrativă Bistrița-Năsăud”

23.07.2021

Vicepreședinte 2

Direcția drumuri județene, investiții Direcția economică

98

Privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului-teren și construcții, situat în municipiul Bistrița, str.Toamnei nr.1A, proprietate publică a judeţului Bistrița-Năsăud

22.07.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

97

Privind cumpărarea imobilelor-terenuri,
situate în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, aflate în proprietatea doamnei Rusu Maria

19.07.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

96

Privind aprobarea apartamentării imobilului situat în municipiul Bistrița, str.Prundului nr.16E, înscris în Cartea funciară nr.80516 Bistrița

12.07.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

95

Privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al municipiului Bistrița, de trecere a unui imobil-teren, situat în municipiul Bistrița, str.Grănicerilor, din domeniul public al municipiului Bistrița în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud

12.07.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

94

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

20.07.2021

Președinte

Direcţia economică Direcția administrație locală

93

Privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul II al anului 2021

14.07.2021

Președinte

Direcţia economică

92

Privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul 2021

25.06.2021

Președinte

Direcţia economică

91

Privind aprobarea programului care va beneficia de finanțare din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2021 pentru Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”

25.06.2021

Președinte

Direcţia economică

90

Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în comisiile de testare profesională și comisiile de soluționare a contestațiilor, constituite la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

25.06.2021

Vicepreședinte 1
domnul consilier județean Ioan Zăgrean

Direcţia economică

89

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

23.06.2021

Președinte

Direcția administrație locală, Arhitect șef, Direcția drumuri județene, investiții, Direcția economică, Biroul achiziții publice, contracte și Compartimentul audit public intern

88

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

23.06.2021

Preşedinte

Direcția administrație locală, Direcţia economică,

87

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud

23.06.2021

Președinte

Direcţia economică

86

Privind aprobarea organigramei și a statului general de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

23.06.2021

Preşedinte

Direcția administrație locală, Direcţia economică

85

Privind aprobarea achiziționării de către Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud a unor servicii juridice de asistență și reprezentare, pentru apărarea unor drepturi și interese legitime în justiție

23.06.2021

Vicepreședinte 2

Direcţia economică, Direcția administrație locală

84

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

23.06.2021

Președinte

Direcţia economică

83

Privind aprobarea lor tehnico-economici revizuiți ai proiectului „Creșterea capacității DGASPC Bistriţa-Năsăud de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140348, finanțat prin POIM 2014-2020

23.06.2021

Vicepreşedinte 2

Direcția drumuri județene, investiții
Direcţia economică

82

Privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management și de soluționare a contestațiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a caietului de obiective la Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

18.06.2021

Președinte

Direcţia economică

81

Privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2022-2031, și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud

22.06.2021

Vicepreşedinte 1

Arhitect-șef

80

Pentru completarea Anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.146 din 17.12.2020 privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2021 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate

18.06.2021

Președinte

Direcţia economică

79

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PROTECŢIE ŞI PAZĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2023

09.06.2021

Președinte

Direcţia economică

78

Pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor pentru identificarea vehiculelor care depăşesc masele și/sau dimensiunile maxime admise în circulaţie pe drumurile publice judeţene din județul Bistrița-Năsăud, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

09.06.2021

Vicepreşedinte 1

Arhitect-șef, Direcția administrație locală

77

privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru estionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud

08.06.2021

Vicepreşedinte 1

Arhitect-șef, Direcția administrație locală

76

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, al judeţului Bistriţa-Năsăud, actualizat în anul 2021

09.06.2021

Președinte

Direcția economică, Direcția drumuri județene, investiții

75

Privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Bistrița-Năsăud, ediția 2021

03.06.2021

Președinte

Structura de securitate

74

Privind aprobarea alipirii unor imobile, situate în Municipiul Bistrița, strada Bistricioarei – B-dul. General Grigore Bălan, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

16.06.2021

Președinte

Direcția economică, Direcția administrație locală, Arhitectul șef

73

Privind actualizarea lor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate și reconversia unui spațiu în centru de zi, în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud”

26.05.2021

Vicepreşedinte 1

Direcția drumuri județene, investiții
Direcția economică

72

Privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară pe anul 2020

12.05.2021

Președinte

Direcţia economică

71

Privind avizarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de salubrizare
în județul Bistrița-Năsăud

20.05.2021

Vicepreşedinte 1

Arhitect-șef, Direcția administrație locală

70

Pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.16/2019 privind aprobarea liniilor de gardă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

13.05.2021

Președinte

Direcţia economică

69

Pentru modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.59/2016, cu modificările și completările ulterioare

19.05.2021

Președinte

Direcţia economică, Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control

68

Privind numirea comisiei de evaluare a programelor care vor beneficia de finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2021 pentru Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”

20.05.2021

Președinte

Direcția economică

67

Privind numirea comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2021

20.05.2021

Președinte

Direcția economică

66

Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2021

13.05.2021

Vicepreşedinte 1

Direcţia economică

65

Privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al Comunei Bistrița Bârgăului, de trecere a unor imobile-terenuri situate în localitatea Colibița, din domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud

17.05.2021

Președinte

Direcția drumuri județene, investiții
Direcția administrație locală
Direcția economică

64

Privind constituirea Comisiilor de verificare a drepturilor de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”

24.05.2021

Președinte

Direcția drumuri județene, investiții
Direcția administrație locală

63

Privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”

24.05.2021

Președinte

Direcția drumuri județene, investiții
Direcția administrație locală
Direcția economică

62

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare

11.05.2021

Președinte

Direcția administrație locală

61

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud

21.05.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

60

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud

21.05.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

59

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

20.05.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

58

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud

19.05.2021

Președinte

Direcția economică
Direcția administrație locală

57

Privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții Drumul expres Cluj – Bistrița-Năsăud, componentă a proiectului Drumul expres Turda – Halmeu (Someș Expres)

21.04.2021

Președinte, Vicepreședinte 2, consilier județean Zăgrean Ioan

Direcția drumuri județene, investiții, Arhitect șef

56

Privind stabilirea cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar special de stat

21.04.2021

Consilieri județeni: Scuturici Gheorghe, Zăgrean Ioan


55

Privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021

21.04.2021

Președinte

Direcția economică

54

Privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021 pentru Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”

21.04.2021

Președinte

Direcția economică

53

Privind acordarea de sprijin financiar în anul 2021 pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

21.04.2021

Președinte

Direcția economică

52

Privind completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.91/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020

21.04.2021

Vicepreședinte 1

Arhitect șef, Direcția administrație locală

51

Privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Bistriţa-Năsăud (2020-2025)

20.04.2021

Vicepreședinte 1

Arhitect șef

50

Privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea corpurilor de clădire (C2) și (C7) - în care își desfășoară activitatea Laboratorul TBC și Arhiva Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, str. Ghinzii nr.26, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud”

19.04.2021

Vicepreședinte 2

Direcția drumuri județene, investiții, Direcția economică

49

Privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul I al anului 2021

20.04.2021

Președinte

Direcția economică

48

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

14.04.2021

Președinte

Direcția economică,
Arhitect șef,
Direcția administrație locală,
Direcția drumuri județene, investiții

47

Privind aprobarea cotizației anuale a Județului Bistrița-Năsăud, membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud

13.04.2021

Vicepreședinte 1

Direcția economică
Arhitect șef

46

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare

14.04.2021

Președinte

Direcția administrație locală

45

Privind desemnarea reprezentantului asiguraților din județul Bistriţa-Năsăud în Adunarea reprezentanţilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

26.03.2021

Președinte

Direcția administrație locală

44

Privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” – LOT 1 – Tronson 2: km 5+115 – 11+578”

25.03.2021

Președinte

Direcția drumuri județene, investiții
Direcția administrație locală
Direcția economică

43

Privind aprobarea unor măsuri în vederea digitalizării traseelor turistice montane din județul Bistrița-Năsăud

19.03.2021

Florin-Cristian Moldovan - consilier județean

Direcția economică
Serviciul salvamont
Arhitect șef

42

Privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, să voteze pentru modificarea, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.1277/2018

18.03.2021

Vicepreşedinte 1

Arhitect șef
Direcția administrație locală

41

Privind aprobarea alipirii imobilelor - terenuri, situate în Municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, Calea Dejului, nr.27, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

24.03.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

40

Privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar special de stat

24.03.2021

Președinte

Direcţia economică

39

Pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu aflate în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, construite de Agenția Națională pentru Locuințe

19.03.2021

Președinte

Direcţia economică
direcția administrație locală

38

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.105/2021 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului-teren și construcții, situat în municipiul Bistriţa, str.Nicolae Bălcescu nr.9, înscris în Cartea funciară nr.84221 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

17.02.2022

Președinte

Direcţia economică,
Direcţia juridică, administraţie locală

38

Privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra imobilului - teren și construcții, situat în orașul Năsăud, str.Vasile Nașcu nr.47, înscris în Cartea funciară nr.30842 Năsăud, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

18.03.2021

Vicepreşedinte 1

Direcţia economică
Direcția administrație locală

37

privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor în vederea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud și Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

14.02.2022

Președinte

Direcţia economică,
Direcţia juridică, administraţie locală

37

Privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

16.03.2021

Vicepreşedinte 2

Direcţia economică

36

pentru modificarea art.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.19/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud

14.02.2022

Președinte

Direcţia economică

36

Privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

18.03.2021

Vicepreşedinte 1

Arhitect șef

35

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.59/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

15.02.2022

Președinte

Direcţia economică,
Direcţia juridică, administraţie locală

35

Privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din așezările informale de pe raza județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

18.03.2021

Vicepreşedinte 1

Arhitect șef

34

privind numirea comisiei de evaluare a programelor care vor beneficia de finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud în anul 2022 pentru Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”

15.02.2022

Președinte

Direcţia economică

34

Pentru modificarea Statului de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.107/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare

18.03.2021

Președinte

Direcția administrație locală
Direcția economică

33

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar special de stat

16.02.2022

Președinte

Direcţia economică

33

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.14/2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică

23.03.2021

Președinte

Direcția administrație locală

32

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.118/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie ale unităților de învățământ special de stat din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

16.02.2022

Vicepreședinte 1

Direcţia economică

32

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Décsei Atilla-Lehel

17.03.2021

Președinte

Direcția administrație locală

31

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.117/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistriţa-Năsăud

16.02.2022

Vicepreședinte 2

Direcţia economică

31

Privind aprobarea încheierii, între Județul Bistrița-Năsăud și Asociația CREST, a Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală în domeniul calității și siguranței serviciilor medicale la nivelul Județului Bistrița-Năsăud

24.03.2021

Președinte

Direcția drumuri județene, investiții
Direcţia economică

30

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.121/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Consiliul de administrație al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare

16.02.2022

Președinte

Direcţia economică

30

Privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2021, către unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud

23.03.2021

Președinte

Direcția economică

29

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare

17.02.2022

Președinte

Direcţia juridică, administraţie locală

29

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2021 a fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2022-2024

24.03.2021

Președinte

Direcția economică

28

privind aprobarea proiectului „Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului

03.02.2022

Vicepreşedinte 1

Direcţia investiții, drumuri județene

28

Privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa prin completarea cu Heliport SMURD cu destinație medico-sanitară

09.03.2021

Președinte

Direcția economică
Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control

27

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.54/2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud

04.02.2022

Președinte

Direcţia economică,
Direcţia juridică, administraţie locală

27

Privind aprobarea utilizării parțiale în anul 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020

19.02.2021

Președinte

Direcția economică
Direcția drumuri județene, investiții
Arhitect șef

26

privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud

04.02.2022

Președinte

Direcţia economică,
Direcţia juridică, administraţie locală

26

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.30/2020 privind numirea Consiliului Tehnico-Economic (CTE), ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF)

17.02.2021

Președinte

Directia drumuri județene, investiții
Direcţia economică

25

privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 pentru Programul sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă"

04.02.2022

Președinte

Direcţia economică

25

Privind acordarea dreptului de folosință și de acces în favoarea Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Unirea, str.Aerodromului nr.33, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

18.02.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția drumuri județene, investiți
Direcția administrație locală

24

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025

04.02.2022

Președinte

Direcţia economică, Direcţia juridică, administraţie locală, Direcţia investiții, drumuri judeţene Arhitectul şef

24

Pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul 2020

04.02.2021

Vicepreşedinte 1

Arhitect șef

23

privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud pentru aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025, actualizat

25.01.2022

Vicepreşedinte 1

Arhitect Șef,
Direcția juridică, administrație locală

23

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.7/2018 privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare

11.02.2021

Președinte

Direcţia economică

22

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra imobilelor situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara nr.272F, respectiv localitatea componentă Unirea, str.Valea Slătiniței nr.2E, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

21.01.2022

Președinte

Direcţia economică, Direcția juridică, administrație locală

22

Privind aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor A.N.L. tinerilor specialiști din sănătate în anul 2021

12.02.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

21

privind declararea de interes public județean și atestarea apartenenței la domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a unor imobile-construcții poduri aferente drumului județean DJ173

21.01.2022

Vicepreşedinte 1

Direcţia investiții, drumuri județene și Direcția juridică, administrație locală

21

Privind repartizarea unor locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate

11.02.2021

Președinte

Direcţia economică

20

privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și a organizării activităţii de analiză a proiectului de management întocmit de domnul George-Alexandru Gavrilaș, manager al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud

20.01.2022

Președinte

Direcţia economică

20

Privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor în vederea evaluării anuale a managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud

11.02.2021

Președinte

Direcţia economică
Serviciul managementul resurselor umane,
organizare, control

19

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 către unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2021-2022

20.01.2022

Președinte

Direcţia economică

19

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

10.02.2021

Președinte

Direcţia economică
Serviciul managementul resurselor umane,
organizare, control

18

pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul 2021

10.01.2022

Vicepreşedinte 1

Arhitect-șef

18

Pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.17/2021 privind sumele estimate pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 provenite din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume din cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în vederea întocmirii proiectelor de buget de către unităţile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud

01.02.2021

Președinte

Direcţia economică

17

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului-teren și construcții, situat în municipiul Bistrița, strada Toamnei nr.1A, înscris în Cartea funciară nr. 89470 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

20.01.2022

Președinte

Direcţia economică, Direcția juridică, administrație locală

17

Privind sumele estimate pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 provenite din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume din cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în vederea întocmirii proiectelor de buget de către unităţile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud

26.01.2021

Președinte

Direcţia economică

16

privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren, situat în municipiul Bistrița, str. Alba Iulia nr.7, înscris în Cartea funciară nr.56062 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud

20.01.2022

Președinte

Direcţia economică și Direcția juridică, administrație locală

16

Privind aprobarea achiziţionării de către Județul Bistrița-Năsăud a unor servicii juridice de asistenţă şi reprezentare, pentru Proiectul „IMPACT LECHINȚA - Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod proiect: 102217

26.01.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

15

privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a unor servicii sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud

20.01.2022

Vicepreşedinte 1

Direcţia economică

15

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.123/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

15.01.2021

Președinte

Direcţia economică

14

privind desființarea Centrului de Plasament de tip familial pentru copilul cu dizabilități Bistrița și înființarea a două case de tip familial în structura Centrului pentru Protecția Copilului Bistrița din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

20.01.2022

Președinte

Direcţia economică

14

Privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică

19.01.2021

Președinte

Direcția administrație locală

13

privind desemnarea consilierilor judeţeni în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al judeţului Bistrița-Năsăud

19.01.2022

Președinte

Direcţia juridică, administrație locală

13

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.119/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistriţa-Năsăud

07.01.2021

Președinte

Direcţia economică

12

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2022-2023

10.01.2022

Vicepreşedinte 1

Direcţia economică

12

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul administrativ al Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

15.01.2021

Președinte

Direcţia economică

11

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bistrița-Năsăud

20.01.2022

Vicepreşedinte 1

Direcţia economică

11

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița

15.01.2021

Președinte

Direcţia economică

10

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str.Ghinzii nr.26A”

12.01.2022

Vicepreşedinte 2

Direcţia investiții, drumuri județene, Direcția economică

10

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.121/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în Consiliul de administrație al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud

19.01.2021

Președinte

Direcţia economică

9

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Zăgrean Ioan

19.01.2022

Președinte

Direcția juridică, administrație locală

9

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.120/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa

07.01.2021

Președinte

Direcţia economică

8

pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.86/2019 privind aprobarea Regulamentului și constituirea comisiei pentru achiziția de imobile de către județul Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare

13.01.2022

Președinte

Direcţia economică și Direcția juridică, administrație locală

8

Privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Județean de Urgență Bistrița a unor servicii juridice de asistenţă şi reprezentare

22.01.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

7

privind aprobarea participării Județului Bistrița-Năsăud la realizarea obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Bistrița”, ca parte a interconectării aliniamentului Autostrăzii Nordului la municipiul Bistrița

13.01.2022

Președinte

Direcţia investiții, drumuri județene și Direcția juridică, administrație locală

7

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

21.01.2021

Președinte

Direcţia economică

6

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare rețea de colectare și descărcare ape pluviale, localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”

12.01.2022

Vicepreședinte 2

Direcţia investiții, drumuri județene și Direcția economică

6

Privind constituirea unui Grup de lucru pentru identificarea unor măsuri în vederea dezvoltării cicloturismului în județul Bistrița-Năsăud

15.01.2021

Președinte

Direcţia administraţie locală
Arhitect șef

5

pentru modificarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, organ de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, numită prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.21/2020, cu modificările ulterioare

05.01.2022

Președinte

Direcţia economică

5

Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului-teren situat în municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.7, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea Funciară nr.56062 Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, pentru construirea, dotarea și exploatarea unui Centru de radioterapie

21.01.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

4

privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud

10.01.2022

Vicepreședinte 1

Direcţia economică

4

Privind aprobarea alipirii imobilelor - construcții și teren aferent, situate în municipiul Bistrița, strada Grănicerilor nr.5, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud și constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița asupra imobilului rezultat ca urmare a alipirii

20.01.2021

Președinte

Direcţia economică
Direcția administrație locală

3

Privind acceptarea ofertelor de donație făcute de Fundația „Hope and Homes for Children România” cu privire la „Casele de tip familial”, situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara nr.272F, respectiv localitatea componentă Unirea,str.Valea Slătiniței nr.2E

12.01.2022

Președinte

Direcţia economică, Direcția juridică, administrație locală

3

Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2021-2022

14.01.2021

Vicepreşedinte 1

Direcţia economică

2

Privind aprobarea utilizării parțiale în anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar
la 31 decembrie 2021

13.01.2022

Președinte

Direcția economică, Direcția investiții, drumuri județene și structura Arhitect șef

2

Privind acordarea mandatului special reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI” S.A. Bistrița

20.01.2021

Președinte

Direcţia economică

1

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2022 a Fondului la dispoziția Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a estimărilor din cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2023-2025

10.01.2022

Președinte

Direcția economică

1

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.114/2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

11.01.2021

Președinte

Direcţia administraţie locală
Close Search Window