• 1.Contract de Concesiune privind “Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management  Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud” nr.34/04.01.2013, încheiat între Judeţul Bistriţa-Năsăud şi S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni

          Prin Contractul de Concesiune privind “Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management  Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud” nr.34/04.01.2013, au fost stabilite următoarele tarife:
Tarif 1  preluare deşeuri municipale reziduale în vederea depozitării : 42,82 lei/tonă
Tarif 2  preluare deşeuri biodegradabile în vederea compostării: 0,10 lei/tonă
Tarif 3  preluare deşeuri reciclabile colectate separat în vederea sortării: 0,10 lei/tonă
        Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.16/10.02.2015 privind aprobarea modificării tarifului de preluare a deşeurilor municipale în vederea depozitării, perceput de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni în baza Contractului de Concesiune nr. 34/04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al DeşeurilorTărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, tariful de preluare a deşeurilor municipale reziduale în vederea depozitării s-a modificat de la 42,82 lei/tonă la 69,74 lei/tonă.
          Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.180/17.12.2018 pentru modificarea tarifului de preluare a deşeurilor municipale în vederea depozitării şi a tarifului de preluare a deşeurilor reciclabile colectate separat în vederea sortării, percepute de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni în baza Contractului de Concesiune nr. 34 din 04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud,
       1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, tariful de preluare a deşeurilor municipale în vederea depozitării perceput de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni în baza Contractului de Concesiune nr.34 din 04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud şi modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.16 din 10.02.2015, se modifică la 104,79 lei/tonă, fără TVA.
       2. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, tariful de preluare a deşeurilor reciclabile colectate separat în vederea sortării perceput de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni în baza Contractului de Concesiune nr. 34 din 04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, se modifică la 28,043 lei/tonă, fără TVA.

         Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.95/25.09.2019 privind modificarea tarifului de preluare a deșeurilor biodegradabile în vederea compostării și a tarifului de preluare a deşeurilor reciclabile colectate separat în vederea sortării percepute de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni în baza Contractului de Concesiune nr. 34 din 04.01.2013 privind  Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud,
   (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2019, tariful de preluare a deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, perceput de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni, în baza Contractului de concesiune nr.34/04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud, se modifică la 203,60 lei/tonă, fără TVA.
   (2) La data prevăzută la alin.(1), tariful de preluare a deşeurilor reciclabile colectate separat în vederea sortării perceput de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni, în baza Contractului de concesiune nr.34/04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud și modificat prin Actul adițional nr.3/28.12.2019 la contract, se modifică la 194,63 lei/tonă, fără TVA.
         Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.150/19.12.2019 pentru modificarea tarifelor percepute de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEŞEURILOR S.R.L. Boldeşti-Scăeni în baza Contractului de Concesiune nr.34/2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud:
Tarif 1 - Tarif de preluare a deșeurilor municipale în vederea depozitării s-a modificat de la 104,79 lei/tonă, fără TVA la 154,79 lei/tonă fără TVA.
Tarif 2 - Tarif de preluare a deșeurilor biodegradabile în vederea compostării s-a modificat de  la 203,60 lei/tonă, fără TVA la 230,50 lei/tonă fără TVA.
Tarif 3 - Tarif de preluare a deşeurilor reciclabile colectate separat în vederea sortării  s-a modificat de la 194,63 lei/tonă, fără TVA, la 205,90 lei/tonă.

  • 2.Contract de Concesiune nr. 1277/06.12.2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Muncipale în judeţul Bistriţa-Năsăud și SC Supercom SA București

        Tarifele practicate în cadrul contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipal şi managementul statiilor de transfer şi a centrelor de colectare în judeţul Bistriţa-Năsăud” conţin şi tarifele practicate în cadrul contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a serviciului public de management  şi operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Bistriţa-Năsăud” şi  sunt în interiorul valorilor din planul de evoluţie a tarifelor (Anexa I.4 a Contractului de finanţare).
         Tarifele practicate în cadrul Contractul de Concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud sunturmătoarele:
Tarif 1 = 5,88 lei/persoană/lună (valoare fără TVA)- Colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepţia celor cu regim special – Persoane fizice inclusive asociaţii de locatari/proprietari – Mediul urban.
Tarif 2 = 1,87 lei/persoană/lună(valoare fără TVA) -Colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepţia celor cu regim special – Persoane fizice inclusive asociaţii de locatari/proprietari – Mediul rural.
Tarif 3 = 216,61 lei/tonă (valoare fără TVA) - Colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepţia celor cu regim special - Agenţieconomici/instituţiipublice.
Tarif 4 =121,12 lei/tonă-Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activităti de constructii si demolări Persoane fizice inclusive asociaţii de locatari/proprietari
Tarif 5 =121,21 lei/tonă-Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activităti de constructii si demolări Agenţieconomici/instituţiipublice
Tarif 6 = 61,53 lei/tonă- Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deșeurillor voluminoase si DEEE-uri Persoane fizicei nclusiv asociaţii de locatari/proprietari
Tarif 7 = 61,53 lei/tonă-Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deșeurillor voluminoase si  DEEE-uri Agenţi economici/instituţii publice.

         Având în vedere faptul că data ordinului de începere a Contractului nr. 1277/2018 a fost 05.03.2019 şi ţinând cont de faptul că, începând cu 1 ianuarie 2019 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Muncipale în judeţul Bistriţa-Năsăud avea obligaţia să includă în tarifele pentru gestionarea eşeurilor Contribuţia pentru Economia Circulară, prin Hotărârea AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Muncipale în judeţul Bistriţa-Năsăud nr. 3/01.03.2019, tarifele au fost majorate în conformitate cu prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele practicate de Operator fiind următoarele:
Tarif 1 = 6,83 lei/persoană/lună (valoare fără TVA)- Colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepţia celor cu regim special – Persoane fizice inclusive asociaţii de locatari/proprietari – Mediul urban.
Tarif 2 = 2,13lei/persoană/lună(valoare fără TVA) -Colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepţia celor cu regim special - Persoane fizice inclusive asociaţii de locatari/proprietari – Mediul rural.
Tarif 3 = 251,45 lei/tonă (valoare fără TVA) - Colectare, transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu excepţia celor cu regim special – Agenţi economici/instituţii publice.
Tarif 4 =138,64 lei/tonă-Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activităti de constructii si demolări Persoane fizice inclusive asociaţii de locatari/proprietar.
Tarif 5 =138,73 lei/tonă-Colectarea, transportul, depozitarea deseurilor rezultate din activităti de constructii si demolări Agenţi economici/instituţii publice.
Tarif 6 = 64,55 lei/tonă- Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deșeurillo rvoluminoase si DEEE-uri Persoane fizice inclusive asociaţii de locatari/proprietari
Tarif 7 = 64,55 lei/tonă-Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deșeurillor voluminoase si  DEEE-uri Agenţi economici/instituţii publice.

        Tarifele practicate în cadrul Contractului de concesiunenr. 1277/2018 privind „Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare în judeţul Bistriţa-Năsăud” conţin şi tarifele practicate în cadrul Contractului de concesiune nr. 34/2013 privind „Delegarea prin concesiune a serviciului public de management şi operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Bistriţa-Năsăud” şi sunt în limitele pragului de suportabilitate din Studiul de Fundamentare revizuit conform Deciziei C.N.S.C.  nr. 811/C2/616,663,712 din 13.04.2017 și Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 150/29.03.2018.

         Urmare a aprobării modificărilor contractuale în conformitate cu cerinţele actuale şi în special modificările legislative în materie, au fost impuse investiţii în sarcina Operatorului de colectare şi transport, care au fost stabilite în planul tehnico-economic de implementare a O.U.G. nr. 74/2018, realizat de către A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, necesare respectării tuturor obligațiilor legale și prevăzute în Regulamentul serviciului, Contractul de delegare. Infrastructura actuală a S.M.I.D., pusă la dispoziția Operatorului, nu avea toate componentele tehnice pentru transpunerea în practică a prevederilor legislative sau acestea nu pot asigura nivelul de eficiență privind colectarea separată impus autorităților locale, motiv pentru care au fost impuse investiţii în infrastructura de colectare în sarcina Operatorului. Investiţiile au fost asumate și integrate de către operator în structura costurilor din Fișele de fundamentare a tarifelor diferențiate, în linia de amortizare a investițiilor pe perioada contractuală.
           Totodată, a fost elaborată „Actualizarea Planului Tarifar si analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici ca parte a analizei ACB din cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bistrița-Năsăud”, care modifică Planul de evoluţie al tarifelor cuprins în Studiul de Fundamentare revizuit, anexă a Contractului. Actualizarea planului tarifar reprezintă Anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 1277/2018 şi a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 19/22.10.2019.
           Prin adresa nr. 852/04.09.2019 ADI Deşeuri BN a solicitat Ministerului Fondurilor Europene un punct de vedere şi cu privire la actualizarea Planului Tarifar, ţinând cont de faptul că Analiza de suportabilitate se efectuează de fioecare data când se are în vedere o refundamentare a tarifelor operatorilor, ori când tarifele calculate pe baza Fişei de fundamentare urmează a încorpora noi taxe prevăzute de Lege.
           Evoluţia nivelului de suportabilitate în cadrul serviciului de salubrizare din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost realizată cu ocazia întocmirii Studiului de Fezabilitate care a însoţit Aplicaţia de Finanţare a investiţiilor în SMID BN şi a fost reactualizată printr-un Studiu de fundamentare al tarifelor maximale în anul 2018, ca urmare a cerinţelor CNSC care, prin Decizia nr. 437/C2/113 din 20.02.2018  a impus această actualizare.
           Având în vedere faptul că din analiza datelor de calcul a tarifelor maximale a rezultat faptul că acestea nu mai corespundeau datelor reale existente în anul 2019, s-a impus actualizarea pragului de suportabilitate. Această actualizare s-a realizat fără modificarea elementelor de care s-a ţinut cont la stabilirea politicii tarifare din cadrul Aplicaţiei de Finanţare. Acţiunea de actualizare a Planului tarifar în anul 2019 a respectat cele menţionate în cadrul opiniilor/ recomandărilor transmise de AM POS Mediu spre ADI Deşeuri BN prin adresele nr. 50526/01.09.2017 şi nr. 58162/14.09.2018.
           Urmare a adresei ADI nr. 852/04.09.2019, Ministerul Fondurilor Europene a transmis răspuns prin adresa nr. 68701/19.09.2019 înregistrată la sediul Asociaţiei sub nr. 904/20.09.2019 prin care se menţionează: “Cu privire la planul de evoluţie al tarifelor nu avem obiecţii privind actualizarea acestuia, atâta timp cât această actualizare se realizează fără modificarea elementelor de care s-a ţinut cont la stabilirea politicii tarifare, respectiv fără depăşirea gradului de suportabilitate de 1,8% pentru două cele mai scăzute decile ale veniturilor pe gospodărie, aşa cum este menţionat în aplicaţia de finanţare aprobată”
Tarifele de salubrizare practicate de Operatorul SC Supercom SA, în județul Bistrița-Năsăud, în cadrul Contractului de Concesiune 1277 din 06.12.2018, fundamentate ţinând cont de prevederile Legii nr. 211/2011 au fost aprobate prin Hotărârea AGA nr. 18/22.10.2019 cu aplicabilitate din 01.11.2019 şi sunt următoarele:
Tarif 1 – casnici (persoane fizice) URBAN – tarif diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor REZIDUALE: 244,24 lei/tonă, fără TVA
Tarif 2 – casnici (persoane fizice) URBAN – diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor RECICLABILE: 979,04 lei/tonă, fără TVA
Tarif 1 – casnici (persoane fizice) RURAL - tarif diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor REZIDUALE: 253,14 lei/tonă, fără TVA
Tarif 2 – casnici (persoane fizice) RURAL - diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor RECICLABILE: 996,89 lei/tonă, fără TVA
Tarif 1 – non-casnici (ag. ec./instituții publice) RURAL+URBAN - tarif diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor REZIDUALE: 196,28 lei/tonă, fără TVA
Tarif 2 – non-casnici (ag. ec./instituții publice) RURAL+URBAN - tarif diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor RECICLABILE: 967,42 lei/tonă, fără TVA
Tarif 3 – colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor din activități din construcții/desființări/amenajări provenind de la UTILIZATORI CASNICI (inclusiv asociații de locatari/proprietari) pe bază de comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 187,17 lei/tonă, fără TVA sau 131,02 lei/mc, fără TVA
Tarif 4 - colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor din activități din construcții/ desființări/ amenajări provenind de LA UTILIZATORI/ GENERATORI NON-CASNICI pe bază de comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 146,96 lei/tonă, fără TVA sau 102,87 lei/mc, fără TVA
Tarif  5 -  colectarea, transportul și depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenind de la UTILIZATORI CASNICI (inclusiv asociații de locatari/proprietari) pe bază de comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 370,14 lei/tonă, fără TVA sau 129,58 lei/mc, fără TVA
Tarif 6 - colectarea, transportul și depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenind de LA UTILIZATORI/GENERATORI NON-CASNICI pe bază de comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 324,02 lei/tonă, fără TVA sau 113,41 lei/mc, fără TVA
Tarif 7 – colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor abandonate: 153,50 lei/mc, fără TVA
          Tarifele practicate în cadrul Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind „Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare în judeţul Bistriţa-Năsăud” nu conţin şi tarifele practicate în cadrul Contractului de concesiune nr. 34/2013 privind „Delegarea prin concesiune a serviciului public de management şi operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Bistriţa-Năsăud”, taxele speciale de salubrizare plătite de utilizatorii Serviciului cuprinzând toate tarifele aferente serviciilor prestate şi fiind  în limitele pragului de suportabilitate din Anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 1277/2018 şi a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 19/22.10.2019.

Close Search Window