HOTĂRÂRE Nr. 36/31.03.2021


privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

 


Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31.03.2021, în prezenţa președintelui și a 28 de consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.IX/5906 din 18.03.2021 al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Raportul nr.II/5922 din 18.03.2021 al structurii Arhitect-șef din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art.36 alin.(5) şi art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulteriore;
- adresa nr.IIIA/3378/16.02.2021 a Direcţiei drumuri județene, investiții din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.1253/16.02.2021 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud cu nr.IX/3440/17.02.2021;
- adresa nr.815/55/16.02.2021 a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. Bucureşti, Secţia L8 Bistriţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/3426/16.02.2021;
- adresa nr.IA/3379/17.02.2021 a Secretarului General al Județului din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.II/3380/17.02.2021 a structurii Arhitect-șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.14636/17.02.2021 a Inspectoratului de Politie Județean Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.IX/3491/17.02.2021;
- adresa nr.654/17.02.2021 a Administraţiei Naționale Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Someş-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.IX/3493/17.02.2021;
- adresa nr.561/17.02.2021 a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Bucureşti, Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj, Secţia Drumuri Naţionale Bistriţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.IX/3542/18.02.2021;
- adresa nr.39226/17.02.2021 a Distribuției Energie Electrică România, Sucursala Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/3578 din 18.02.2021;
- adresa nr.1899/17.02.2021 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.III/3737/22.02.2021;
- adresa nr.205/02/04/CJ-AB-BN/84/18.02.2021 a Societății Telekom Romania Communications S.A. - Departamentul Centru Operațiuni Cluj-Alba-Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.IX/3607/18.02.2021;
- adresa nr.711/18.02.2021 a Direcției pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/3623/19.02.2021;
- adresa nr.316/19.02.2021 a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.IX/3708/22.02.2021;
- adresa Societății DELGAZ GRID S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.IX/3716/22.02.2021;
- adresa nr.1601542/23.02.2021 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al județului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.IX/3987/24.02.2021;
- adresa nr.96/23.02.2021 a Registrului Urbaniștilor din România, Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.IX/3992/24.02.2021;
- adresa nr.664/23.02.2021 a Direcției Regionale de Statistică Bistrița- Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/4378/01.03.2021;
- adresa nr.26/24.02.2021 a Ordinului Arhitecților din România-Filiala Teritorială Transilvania, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/4007/24.02.2021;
- adresa nr.482/25.02.2021 a S.C. Aquabis S.A. Bistriţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/4119/25.02.2021;
- adresa nr.738/26.02.2021 a Direcției Silvice Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/4303/01.03.2021;
- adresa nr.2332/26.02.2021 a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.IX/4388/01.03.2021;
- adresa nr.506/01.03.2021 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.IX/4367/01.03.2021;
- adresa nr.250/01.03.2021 a Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/4379/01.03.2021;
- avizul nr.IA/6786 din 29.03.2021 al Comisie de urbanism;
- avizul nr.IA/6794 din 29.03.2021 al Comisiei de administrație;
- avizul nr.IA/7000 din 30.03.2021 al Comisiei juridice și de fonduri europene;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(6), și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se aprobă componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Bistrița- Năsăud, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului-șef al județului Bistrița-Năsăud, după cum urmează:
A. Coordonator şi preşedinte al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism:
Doamna Tabără Camelia - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa- Năsăud;
B. Înlocuitor al preşedintelui Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism:
Domnul Kecskés-Simionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
C. Membrii titulari ai Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism:
1. Doamna Borș Alexandrina-Crina - Secretar general al județului - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
2. Doamna Farcaș-Rotariu Cristina-Annamaria - Arhitect șef - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
3. Domnul Mizgan Adrian-Dan - Arhitect - reprezentant Filiala Teritorială Transilvania a Ordinului Arhitecților din România;
4. Domnul Săplăcan Radu - Arhitect, atestat RUR - reprezentant Registrul Urbaniștilor din România, Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;
5. Doamna Tamaș Marcela - Arhitect, atestat RUR - reprezentant Registrul Urbaniștilor din România, Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;
6. Doamna Marga Florina-Codruţa - Consilier principal - Serviciul administrare drumuri județene - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
7. Domnul Gavrilaș George-Alexandru - Manager - reprezentant Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud;
8. Domnul Bodiu Adrian - Șef secție - reprezentant Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. Bucureşti, Secţia L8 Bistrița;
9. Domnul Pătraşcu Ovidiu-Dan - inginer - reprezentant Distribuţie Energie Electrică România, Sucursala Bistriţa;
10. Domnul Hășmășan Teodor – Director - reprezentant Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală Someş-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud;
11. Domnul Vlad Grigore - Adjunct şef SDN - reprezentant Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Bucureşti, Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj, Secţia Drumuri Naţionale Bistriţa;
12. Doamna Petri Doina-Georgeta - Medic primar igienă - reprezentant Direcția de Sănătate Publică a Județului Bisitrița-Năsăud;
13. Domnul Mihalca Alexandru - Șef Serviciu Cadastru - reprezentant Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud;
14. Doamna Gal Mariana - Consilier superior - reprezentant Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;
15. Domnul Tanasie Gorea - Director tehnic - reprezentant S.C. Aquabis S.A.;
16. Domnul Dodea Irimia-Ioan - Coordonator acces rețea gaz - reprezentant DELGAZ GRID S.A.;
17. Domnul Vasile Hangan - Specialist soluţii tehnice - reprezentant Telekom Romania Communications S.A., Departamentul Centru Operaţiuni Cluj-Alba-Bistriţa-Năsăud;
18. Domnul Murariu Viorel - Șef birou Drumuri Naționale și Europene - reprezentant al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud;
19. Domnul Florea Vitalie - Adjunct Șef Inspecția de Prevenire - reprezentant Inspectoratul pentru situații de urgență ,,Bistrița” al județului Bistriţa-Năsăud;
20. Domnul Ursa Dan - Inginer - reprezentant Regia Națională a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Bistrița-Năsăud;
21. Domnul Sălăgean Valerian - Expert superior - reprezentant Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
22. Doamna Târnovan Camelia - Consilier superior - reprezentant Direcția pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
23. Doamna Rusu Anamaria-Cristina - Consilier superior - reprezentant Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud;
24. Doamna Roșu Simona-Alina - Consilier superior - reprezentant Direcția pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud.
D. Înlocuitori ai membrilor titulari ai Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism:
1. Doamna Butta Elena - Director executiv - Direcția administrație locală - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Borș
Alexandrina-Crina);
2. Doamna Sălagean Ana-Maria Diana - Consilier principal - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Mediu, Transport - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Farcaș-Rotariu Cristina-Annamaria);
3. Domnul Tărău Marius - Arhitect - reprezentant Filiala Teritorială Transilvania a Ordinului Arhitecților din România (înlocuieşte pe domnul Mizgan Adrian);
4. Domnul Suciu Adrian - Arhitect, atestat RUR - reprezentant Registrul Urbaniștilor din România, Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (înlocuieşte pe domnul Săplăcan Radu);
5. Domnul Tamaș Ștefan - Arhitect, atestat RUR - reprezentant Registrul Urbaniștilor din România, Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (înlocuieşte pe doamna Tamaș Marcela);
6. Doamna Strugari Anamaria-Georgeta - Consilier asistent - Serviciul administrare drumuri județene - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Marga Florina-Codruţa);
7. Domnul Zăgreanu Radu- Iustinian - Cercetător științific - reprezentant Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe domnul Gavrilaș George-Alexandru);
8. Domnul Benția Iacob - Șef Secție Adjunct - reprezentant Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. Bucureşti, Secţia L8 Bistrița (înlocuieşte pe domnul Bodiu Adrian);
9. Domnul Pop Dan - Şef serviciu - reprezentant Distribuţie Energie Electrică România, Sucursala Bistriţa (înlocuieşte pe domnul Pătraşcu Ovidiu-Dan);
10. Domnul Sărmășan Mihai - Inginer şef - reprezentant Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală Someş-Tisa, Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe domnul Hășmășan Teodor);
11. Domnul Ficior Constantin - Responsabil UZD - reprezentant Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Bucureşti, Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj, Secţia Drumuri Naţionale Bistriţa (înlocuieşte pe domnul Vlad Grigore);
12. Domnul Suciu Ioan - Medic primar igienă - reprezentant Direcția de Sănătate Publică a Județului Bisitrița-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Petri Doina-Georgeta);
13. Doamna Rus Marinela-Aurelia - Consilier cadastru - reprezentant Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe domnul Mihalca Alexandru);
14. Doamna Vrășmaş Cornelia - Consilier superior - reprezentant Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Gal Mariana);
15. Domnul Costin Cristian - Șef birou tehnic - reprezentant S.C. Aquabis S.A. (înlocuieşte pe domnul Tanasie Gorea);
16. Domnul Agrişan Adrian - Manager racordare gaz - reprezentant DELGAZ GRID S.A. (înlocuieşte pe domnul Dodea Irimia-Ioan);
17. Domnul Bodnar Ioan - Supervizor - reprezentant Telekom Romania Communications S.A., Departamentul Centru Operaţiuni Cluj-Alba-Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe domnul Hangan Vasile);
18. Domnul Buta Ciprian - Șef Serviciu Rutier - reprezentant Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud (înlocuieşte pe domnul Murariu Viorel);
19. Doamna Pop Erzsébet - Ofițer Specialist I Avizare Autorizare - reprezentant Inspectoratul pentru situații de urgență ,,Bistrița” al județului Bistriţa-Năsăud (înlocuiește pe domnul Florea Vitalie);
20. Doamna Bartha Adriana - Inginer - reprezentant Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Direcția Silvică Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe domnul Ursa Dan);
21. Domnul Uiuiu Alexandru - Director executiv - reprezentant Direcția pentru Cultură Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Târnovan Camelia);
22. Domnul Vereș Paul Gabriel - Consilier superior - reprezentant Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Rusu Anamaria Cristina);
23. Domnul Puțura Cristian-Marian - Consilier superior - reprezentant Direcția pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud (înlocuieşte pe doamna Roșu Simona-Alina).
E. Secretariatul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism:
Doamna Tănase Iordana - Inspector superior - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritorului, Mediu, Transport - Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, GIS - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi „pentru’’.


Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

a) Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.24/2013 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Bistrița-Năsăud și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;
b) Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.6/2014 privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Bistrița-Năsăud;
c) Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.162/2014 pentru modificarea Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.24/2013 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Bistriţa-Năsăud şi a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.6/2014;
d) Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.146/2015 pentru modificarea și înlocuirea Anexei aprobată la art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.162/2014 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Bistriţa-Năsăud şi a Regulamentului de organizare şi funcționare al acesteia;
e) Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.103/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.146/2015 pentru modificarea și înlocuirea Anexei aprobată la art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.162/2014 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Bistriţa-Năsăud şi a Regulamentului de organizare şi funcționare al acesteia;
f) Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.39/2020 privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Bistrița-Năsăud și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.

Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează structura Arhitect șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului juridic cu:
- Persoanele nominalizate la art.1;
- Arhitectul șef;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

 

Descarca HOTĂRÂRE Nr. 36/31.03.2021

Close Search Window