Judeţul Bistriţa-Nasăud este situat în nordul României, în partea de nord-est a Transilvaniei, între paralelele 46°48’ şi 47°37’ latitudine nordică şi meridianele 23°27’ şi 25°36’ longitudine estică şi se învecinează cu judeţele Cluj la vest, Mureş la sud, Suceava în est şi Maramureş la nord, constituind una din unităţile administrativ-teritoriale ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord).

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul este străbătut de o reţea de drumuri cu o lungime totală de 1581 km, din care drumurile naţionale măsoară o lungime de 321 km, drumurile judeţene 754 km, iar drumurile comunale 506 km (1260 km, din care 250 km drumuri pietruite și 86 km drumuri de pământ - 2011).

Principalele drumuri naţionale care traversează judeţul Bistriţa-Năsăud sunt: DN17 – 109,350 km (E 576), DN15A – 28,577 km, DN16 – 13,00 km, DN17D – 93,00 km. Suprafaţa judeţului este de 5355 km2, reprezentând 2,24% din suprafaţa ţării şi 15,68% din suprafaţa Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (km2) și înglobează zona de contact a Carpaților Orientali cu Podișul Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Someșului Mare cu afluenții săi, precum și o mică porțiune din bazinul mijlociu al Mureșului.

Reşedinţa judeţului este municipiul Bistriţa, a cărui primă atestare documentară este în anul 1264, fiind un vechi burg german şi un valoros centru istoric. Municipiul Bistrița este situat în subunitatea morfologică Dealurile Bistriței.

Suprafata pe care se află municipiul Bistrița este o regiune cunoscută ca Depresiunea Bistriței. Această depresiune este deschisă la sud-vest și nord-est, iar înspre nord și sud este marginită de dealurile: Cetate (Burgberg) 686 m, Bistriței (549 m), Ciuha (620 m), Corhana, Cocoș, Jelnei, Codrișor (Schieferberg), Cighir. Depresiunea Bistriței este de origine eroziv-acumulativă. Este strabatută de râul Bistrița care izvorăște de pe versantul nordic al Munților Călimani, de sub vârful Bistricioru, de la o altitudine de 1562 m, parcurgând un traseu de 64 km până la intrarea în oraș. Aici primește doi afluenți, pârâul Ghinzii și pârâul Jelnei. De pe Dealul Cetății își adună apele pârăul Căstăilor care se varsă în râul Bistrița între Bistrița și Viișoara. Râul Bistrița traverseaza localitatea Viișoara, trece pe la marginea localitații Sărata și se varsă în râul Șieu.

Alte centre urbane importante ale judeţului sunt: Năsăud, Beclean, Sângeorz Băi. 

Județul Bistrița-Năsăud are în componență 58 de comune (încorporând 235 sate), dintre care cele mai importante sunt: Feldru, Maieru, Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Lechinţa, Nimigea, Teaca, Rebrişoara, Josenii Bârgăului.

Judeţul Bistriţa-Năsăud constituie una din unităţile administrativ-teritoriale ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

 

Close Search Window