Având în vedere art. 24³ alin. (4) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată cu modificările și completările ulterioare și completată de Ordonanța Guvernului 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice – „În scopul cunoaşterii modalităţilor de asigurare a serviciilor publice prevăzute la alin. (1), consiliile judeţene (…) au obligaţia de a pune la dispoziţie, pe site-ul propriu, informaţii privind datele de contact ale entităţilor care asigură serviciile respective şi ale locaţiilor în care se desfăşoară aceste activităţi” și art. 24⁴ alin. (4) „În scopul preluării în custodie temporară sau restituirii către deţinător, în condiţiile prezentei legi, consiliile judeţene (…) au obligaţia de a pune la dispoziţie, pe site-ul propriu, informaţiile privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestora”.

Persoanele interesate să adopte animalele de companie abandonate o pot face prin completarea Formularul de adopție care poate fi găsit aici și despunerea acestuia la registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Close Search Window