TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

ANEXA Nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.145/2020

 

Taxele se pot achita în contul de trezorerie al municipiului Bistrița

Beneficiar: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

CUI: 4347550

Număr cont: RO89TREZ10121160250XXXXX

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire
4.1 Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă Este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții
4.2 Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la pct. 4.1 Este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente
5. Taxa pentru prelungirea autorizației de construire Este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației de construire inițial
6. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții Este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate
7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare Se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare stabilită de 3 lei
8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire Este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier
9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri Este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie
10. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice 5 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie
11. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 10 lei, pentru fiecare racord
Scutirile se acordă conform prevederilor legale

 

Hotărâre  nr. 145 privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate pentru anul 2021 

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 145 privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate pentru anul 2021

 

Close Search Window