• COMUNICARE
  referitoare la aplicarea Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
 • 1
  Orice persoană care este încadrată într-unul din compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, foști angajați ai instituției, precum și aleșii locali din cadrul consiliului județean pot transmite informații referitoare la încălcări ale legii în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin următoarele canale:

  a) în scris, pe suport hârtie, în timpul programului de activitate la persoana desemnată, Camera 59, Palatul administrativ, Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1;
  b) în scris, în format electronic pe adresa de e-mail: avertizorinterespublic@portalbn.ro;
  c) apelând linia telefonică dedicată la numărul de telefon 0726 701 351, de Luni-Joi în intervalul orar 08.00-16.30, Vineri în intervalul orar 08.00-14.00. (Notificăm faptul că fiecare apel este înregistrat, iar opțiunea manifestată prin continuarea apelului reprezintă acordul apelantului pentru înregistrarea convorbirii, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) lit.a) din Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public);
  d) prin întâlnire față în față cu persoana desemnată, Camera 59, Palatul administrativ, Municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1.

 • 2
  Persoana desemnată

  Persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea informațiilor referitoare la încălcări ale legii, precum și cu efectuarea de acțiuni subsecvente şi soluționarea raportărilor în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este domnul Paul-Ioan Borgovan, șef serviciu - Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean.
  Persoana desemnată are obligația să protejeze confidențialitatea identității avertizorului în interes public (persoanele care transmit informațiilor referitoare la încălcări ale legii) şi a oricărei părți terțe menționate, să împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, să acționeze cu imparțialitate, fiind independent în exercitarea acestor atribuții

 • 3
  Legislație - Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

  Încălcări ale legii, conform art.3 pct.1 din Legea nr.361/2022, reprezintă fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi:
  • achizițiile publice;
  • serviciile, produsele şi piețele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanțării terorismului;
  • siguranța şi conformitatea produselor;
  • siguranța transportului;
  • protecția mediului;
  • protecția radiologică şi siguranța nucleară;
  • siguranța alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor;
  • sănătatea publică;
  • protecția consumatorilor;
  • protecția vieții private şi a datelor cu caracter personal şi a securității rețelelor şi sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.361/2022, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art.325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene;
  • încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

Close Search Window