Documente necesare eliberării autorizaţiei de amplasare şi sau acces în zona drumului judeţean:
- Cerere tip
(de la registratura instituţiei sau accesând serviciile online);
- Certificat de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările  solicitate în cerere – copie;
- Acordul prealabi eliberat de Serviciul administare drumuri,lucrări publice - copie;
- Proiectul tehnic însoţit de:
        a) Memoriu de prezentare a lucrării;
        b) Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:1000);
        c) Plan de situaţie la scara 1:500.

Close Search Window