Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Accesează digitizarea Castelului Teleky aici   

Accesează turul virtual aici 

 

 
Close Search Window