TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

ANEXA Nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.145/2020

 

Taxele se pot achita în contul de trezorerie al municipiului Bistrița

Beneficiar: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

CUI: 4347550

Număr cont: RO89TREZ10121160250XXXXX

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
1.1 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism a) până la 150 m2, inclusiv 6 RON
b) între 151 și 250 m2, inclusiv 7 RON
c) între 251 și 500 m2, inclusiv 9 RON
d) între 501 și 750 m2, inclusiv 12 RON
e) între 751 și 1000 m2, inclusiv 12 RON
f) peste 1000 m2 14 RON
1.2 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală Este egală cu 50% din stabilită conform pct. 1.1 
2. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism Este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism inițial
3. Taxa pentru eliberarea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea emiterii certificatului de urbanism, autorizație de construire de către primarii UAT-urilor 5 RON

 

Hotărâre  nr. 145 privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate pentru anul 2021 

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 145 privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate pentru anul 2021

Close Search Window