I.Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar contabilitate, Direcţia economică


1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.
2. Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind organizarea și conducerea contabilității, Capitolul II.
3. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind finanțele publice.
4. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind finanțele publice locale.
5. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind exercitarea controlului financiar preventiv, Capitolul II.
6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.
7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Capitolul I.
8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- cu tematica: Reglementări privind întocmirea și utilizarea documentelor financiar-contabile, Anexa 1.
10. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud aprobat prin Hotărârea  Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 89/2021;
- cu tematica: Reglementări privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud conform ROF, Secțiunea 1.2.

Close Search Window