III. Bibliografia/tematica de examen specifică pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul IT, Biroul relaţii publice, IT, Direcţia juridică, administraţie locală


1. Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor în formă electronică, precum şi condiţiile furnizării de servicii de certificare a semnăturilor electronice.
2. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Reglementări privind accesul la informații publice.
3. Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;
- cu tematica: Reglementarea condiţiilor publicării şi reutilizării informaţiilor existente în instituţiile publice.
4. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Paragraful 1 al Secțiunii a 4-a – Domeniul de aplicare;
- cu tematica: Praguri valorice pentru atribuirea contractelor de achiziții publice.
5. Legea nr.179/2022 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public;
- cu tematica: Cadrul juridic al reutilizării datelor şi documentelor aflate în posesia entităţilor publice și Lista categoriilor tematice de seturi de date cu valoare ridicată -  Domeniul administraţie publică.
6. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, Capitolele I – III;
- cu tematica: Regulile de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Capitolele I – III.
7. Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, ANEXA 4 - Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public;
- cu tematica: Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public.
8. Hotărârea Guvernului nr.922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, cu modificările și completările ulterioare;
- cu tematica: Funcţionarea şi organizarea Punctului de contact unic electronic (PCU electronic), ca sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic Naţional.
9. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.89/2021.
- cu tematica: Atribuțiile Compartimentului IT, Biroul relații publice, IT.
10. Procedura de sistem-Derularea achizițiilor directe conform Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice Cod: PS-13;
- cu tematica: Achizițiile publice directe.
11. Procedura de sistem privind publicarea în format deschis a informațiilor de interes public ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe platforma www.data.gov.ro, Cod: PS-12;
- cu tematica: Publicarea în format deschis a informațiilor de interes public ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe platforma www.data.gov.ro
12. Procedura de sistem-Managementul riscului Cod: PS-03;
- cu tematica: Atribuțiile responsabilului cu riscurile la nivelul compartimentelor.

Close Search Window